Džemal Bijedić je bio na čelu Savezne Vlade Jugoslavije, kada je stopa inflacije u Jugoslaviji spala ispod stope inflacije u Evropi!  Naravno, Džemala Bije...