Žarko Paić: Druga jesen patrijarha

Žarko Paić: Druga jesen patrijarha

Pisanje je oslobađanje jezika od utvara vremena, njegov novi život u prividu sjaja ljepote….

  • Piše: Žarko Paić

Komentariši