BOŽIJA RIJEČ JE UPUTA CIJELOM ČOVJEČANSTVU I NI NA KOJI NAČIN NE SMIJEMO ZAPOSTAVLJATI ULOGU POSLANIKA: KARIĆ, HASANOVIĆ I HASANI ZA HAYAT

Hayat 28/03/2023

U šestoj večeri naših ramazanskih susreta u okviru emisije „Stil života u islamu“ govorili smo o knjizi, o našem prvom i osnovnom utemeljenju u kome je skrivena svrha života, svrha dunjaluka i priprema za ahiret s akademikom i bivšim dekanom Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Enesom Karićem, aktuelnim dekanom prof. dr. Zuhdijom Hasanovićem, kao i novoizabranim dekanom u Sarajevu prof. dr. Mustafom Hasanijem.

Fakultet Islamskih nauka u Sarajevu je instutucija koja predstavlja posebnost, godinama radi i gradi i niže uspjehe, ponosni smo i želimo da samo uspjehe bilježe i u periodu koji je ispred nas na putu kojim koračamo.

  • U sevetski krug religija spadaju 3 religije judaizam, kršćanstvo i islam. To su religije ili vjera u Boga, ali i vjere pisma, Svete knjige. Tevrat, Zebul, Indžil, Kur’an ili Tora , Evanđelje to su knjige objavljenje po vjerovanju tih religija, objavljene od Boga i u toj takoreći operaciji objavljivanja Božijih knjiga učestvuje gotovo cijelo postojanje. To su uključeni meleci, svi govori, pisari, objave itd. U metafizici knjige kakvu Kur’an podastire imamo jednu takorekoći nebesku preveziju. Knjiga pomno čuvana ili na latiskom Tabula sekreta sadrži sve te knjige, pa nalazimo na pitanja gdje je ta knjiga tajno čuvana, nju svakako u Kur’anu Bog oslovljava kao nešto dragocijeno, skupocijeno , posebno to komentari Kur’ana kasnije izlažu na direktan način. Ploča pomno čuvana je svepostojanje, a čovjek je jedan redak u tome kao i životinje, mineralni svjetovi,vegetativni svjetovi, animalni svjetovi, zvijezde, sazviježđa, cijelo postojanje, ono što je nama vidljivo i nevidljivo sve je tu pohranjeno prema govorima Kur’ana i prema kasijim tumačenjima Kur’ana… U Kur’anu se iznimno visoko hvali pero, prenosi se jedna metafora za sva stabla i za sva mora na zemlji. Tamo se kaže „Kada bi se sva mora pretvorila u tintu, mastilo, a sve grane na stablima u pisaljke, pera, opet se ne bi sve čudo božanskog stvaranja moglo ispisati. – istakao je prof. dr. Enes Karić.

Ovaj ajet navodi nas na razmišljanje o vodi, o samo jednoj kaplji koja sadrži toliko živih bića. Hemija kao nauka tretira vodu, hemija kaže da je voda H2O, ali voda je mnogo šta još i to knjige opisuju. Današnja nauka analizira i dolazi do zaključaka koje je Kur’an davno dao kao uputu čovječanstvu o značaju vode. Sve detaljno opisane pojave oko nas upravo su u knjizi, onoj koja nas obavezuje, koja nam je uputa i koja je mudrost ovog svijeta i treba biti smisao života.

  • Kada razmišljamo zašto baš u Ramazanu počinje objava, imperativ svih objava, zašto Allah svoje objavljivanje počinje riječima IKR? Allah dž.š. pokazuje svoju moć, mudrost, stanje na dva načina, na dva mjesta. Kroz kosmos, to je knjiga koja šuti kako kažu mnogi autori i kroz Kur’an, kosmos koji govori baš sve ono što se u svijetu na različite načine vidi ili ne vidi, može se iščitati, može se naći u Božijoj riječi. Naša glavna zadaća je čitanje i učenje knjige, da bismo došli do tih riječi, da bismo ih razumjeli i živjeli po uputama knjige. Prva aktivnost koju moramo imati jeste znati prepznati znakove, otvorenih očiju i umova primijeniti te znakove. Nakon što naučimo kako znakove prepoznati na pravi način, tada dolazi vrlo ozbiljan proces, a to je kako ih pretočiti na najbolji način u naš život i kako znakove primijeniti i istrajati u tom primjeni, a onda ako smo svjesni tih vrijednosti, ne biti sebičan, nego promovirati te vrijednosti i prenositi i podučavati i druge ljude da i oni budu svjesni. – kazuje nam prof.dr. Zuhdija Hasanović

Osnova i putokazi za svakog čovjeka koji želi prepoznati i i živjeti u skladu sa uputama je upravo spoznaja koja je i prva stepenica za život u stilu islama. Zahvaljujući intenzivnom širenju islamske poruke sadržane u Kur’anu, došlo je do značajnog širenja i knjige diljem islamskog svijeta. Tome je posebno doprinosio islamski stav o obaveznosti stjecanja znanja, bez obzira na spol i životnu dob. Čak je i objavljivanje Kur’ana počelo podsticanjem na čitanje i učenje. Tako je islam svojim učenjem među muslimanima pokrenuo veliki zamah za stjecanjem znanja. Potreba za očuvanjem Kur’ana i hadisa probudila je među muslimanima duh sakupljanja i registriranja ljudskoga znanja, bilo usmeno tradiranog ili u najrazličitijim formama zapisanog, što je veoma brzo dovelo do nastanka velikog broja knjiga iz raznih naučnih disciplina.

  • Kur’an na svakoj svojoj stranici hrabri čovjeka u spoznaji, u spoznavanju sebe i svijeta oko sebe. Kad čitamo Kur’an nemamo jedinstvnu fabulu. Teme naprosto sustižu jedna drugu, a prof. Karić je davno preveo jedan teskt u kojem kaže da Kur’an govoori o historiji, prijašnjim narodima, ali nije knjiga historije. Govorio svijetu i kosmosu, biologiji, ali nije to suština, suština je da je to knjiga o čovjeku, o čovjeku u ovom svijetu takvom kakav jeste i njegovom odnosu prema svijetu. O tome kako se čovjek snalazi u svijetu. Bog dragi Kur’an oslovljava kao uputu, a kako uputiti nekoga. Čovjek se snalazi, razmišlja, promišlja, a Bog dragi je dao knjigu kao put spasenja i put istinskog života na ovom svijetu i ako ga čovjek bude slijedio doživjet će istinsku sreću i na ovom i na budućem svijetu, ali pri tome ga nije prisilio. To je od suštinske važnosti da shvatimo koliko ulogu čovjek ima, a imamo mogućnost izbora da se očitujemo prema svemu, pa tako i prema Kur’anu i prema ovom svijetu. Od čovjeka se traži da istinski čita kako Kur’an kao knijgu, tako Kur’an kao svijet, da zaviri u sebe, da provjeri šta se to sa njim dešava, kakav je on, kakav je to kosmos, ta kapljica Božanaska u nama , na nama je da vidimo koliko ćemo biti savjesni u tom čitanju, koliko ćemo dati sebe u tom izboru, to je individualno pitanje. Prva sutra u musafu je Fatiha, a ona počinje sa zahvalom. To je jedan afirmativan odnos, afirmativan u smislu zahvaljivanja. Kome zahvaljujemo, kad zahvaljujemo? Onda kada zaista prepoznamo neku blagodat, dobro djelo prema nama i sa tim jednim žarom mi počinjemo čitati Kur’an. To je ono što stvarno relaksira svakoga onoga ko čita Kur’an. – ističe prof. dr. Mustafa Hasani

Kur’an je knjiga o životu, koja afirmira sretan život, život u vjeri , život istinske punine kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Sve dobrobiti koje se nalaze u knjizi prolazile su put od njegog postanka, pa sve do danas, do civilizacije u kojoj trenutno živimo, ali suština je da je ona je jedini vodič za svakog pojedinca koji želi živjeti život sa svrhom i konačnim ciljem.

  • Po velikim komentatorima Kur’ana, oni tvrde da je u kosmosu vjere islama , Kur’an glavna, centralna teofanija ili Bogojavljenje. On se defrinira u Kur’anu kao Božija riječ. Kur’an je Božija riječ. Kod kršćana je to lik Isusa Krista, kod muslimana je to knjiga, knjiga kao govor božiji, govor zapisan u knjigu. To su Božije upute, savjeti. Kur’an kao knjiga zapisana je inspiraro, izazvao pozitivnu revoluciju u različitim sektorima onoga što se danas zove islamskim kulturama i civilizacijama. Kur’an i arapski jezik koji Kur’an posjeduje proizveli su najveću učenost u poznatoj povijesti čovječanstva. Ono što je zanimljivo kod Kur’ana je da on kod čovjeka proizvodi podsticaj. Poriv za lijepom riječju, za pisanom riječju, kaligrafijom. Kaligrafija je umjetnost, ali ne nudi likove, samo je Allah taj koji stvara likove i to je vrlo važno da je to iz Kur’ana uzeto. Zamislite samo, od svih knjiga koliko je Kur’an poseban, od tog veza, do arapskog pisma koje se može pisati preko jednog, drugog trećeg. Vi možete sve do 7-8 katova arapskih pisama stavljati jedno preko drugih i vrhunski znalci kaligrafije znaju to pročitati. Nijedno drugo pismo se ne može pisati tako i to je još jedna od ljepota Kur’ana. – istakao je prof.dr. Enes Karić

Poslanik Muhamed s.a.w.s.poseban je jer je upravo Njega Allah odabrao i odgajao na poseban način, da bude kompetetan da na nas prenese Božiju uputu.

  • Božija riječ je uputa cijelom čovječansvu, svakom čovjeku i ni na koji način ne smijemo zapostavljati ulogu poslanika. Allah je poslanika odgajao na poseban način da bude kompetetan, da je raumije na poseban način. Zahvaljujući svim potencijalima koje je imao, on je, kako se ističe proživio islam u punini, a onda prenosio onima koji su najbliži. Prvi muslimani prihvataju poziv Božijeg poslanika Muhammeda s.a.w.s. bili su njegovi najbliži, članovi njegove porodice, od njegove supruge hazreti Hatidže. Hazreti Ebu Bekra dugogodišnjeg prijatelja, i Zij Ibn Harisu. I posebno u toj generaciji vidi se ta moć transformacije, kada prihavtimo u punini šta je ona spremna uraditi i šta ona može urditi. I zato ovo eluciranje kroz Lejletul-Kadr , tog trenutka kada se Božija riječ spušta na zemlju, od nas se traži da pokušamo što dosljednije živjeti islam onako kako ga je razumijevo i živio Božiji poslanik. Kada se poredi sredina u kojoj je odrastao poslanik s.a.w.s., teško je naći zapušteniju sredinu koja se digla na tako visokom nivou obrazovanaja, kulture, rijetke su bile vrline koje su primjerene. Od tog stanja, za svega 23. god zahvaljujući Božijoj riječi, Božiji poslanik uspijeva da izgradi snažnu državu koja će se vrlo kratko nakon njegove smrti postati svjetska velesila do dana današnjeg. – poručio je Prof.dr. Zuhdija Hasanović

Kur’an i sunnet su kroz historiju, pa sve do danas, dva neodvojiva temeljna pojma. Svrha sunneta je razumijevanje Kur’ana i on je, nakon Kur’ana, izvor bez kojeg se ne može. Primjena kur’anskih propisa u životu muslimana je moguća u onoj mjeri u kojoj razumijemo sunnet.

Stil života u islamu podrazumijeva knjigu, podrazumijeva detaljno ono što u njoj piše, način na koji čitamo, analiziramo i donosimo zaključke.

(E.M.)

Video pogledajte i OVDJE.

Komentariši