Borrell: Očekujemo da BiH uskladi politiku sankcija sa EU

Borrell: Očekujemo da BiH uskladi politiku sankcija sa EU

Foto: Vijesti.ba

Izjava visokog predstavnika EU Josepa Borrella u ime EU o usklađivanju određenih trećih zemalja u vezi sa restriktivnim mjerama u pogledu akcija koje potkopavaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine objavljena je danas.

EU očekuje od određenih trećih zemalja, uključujući kandidata Bosnu i Hercegovinu, da usklade svoju vanjsku politiku sa politikom EU po pitanju “restriktivnih mjera u pogledu akcija koje potkopavaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine”.

Vijeće je 14. septembra 2022. godine usvojilo Odluku (CFSP) 2022/15301.

“Vijeće produžava postojeće restriktivne mjere do 15. marta 2023. i mijenja listu osoba i subjekata koji podliježu restriktivnim mjerama kako je navedeno u Aneksu Odluke 2014/145/CFSP.

Zemlje kandidati Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Bosna i Hercegovina i EFTA zemlje Island, Lihtenštajn i Norveška, članice Evropskog ekonomskog prostora, usklađuju se sa ovom Odlukom Vijeća.

Oni će osigurati da njihove nacionalne politike budu u skladu sa ovom Odlukom Vijeća.

Evropska unija prima na znanje ovu obavezu i pozdravlja je”, stoji u saopćenju.

 
(Vijesti.ba) 

Komentariši