Da li je Ustavni sud BiH zbog pritisaka prolongirao oduku o Schmitovim mjerama?

Izvor: N1

Ustavni sud BiH nakon plenarne sjednice ocijenio da je termin “zajedničke institucije” neustavan. Sud nije donio odluku o zahtjevu Željka Komšića i Šefika Džaferovića u kojem je osporena odluka koje je nametnuo Visoki predstavnik Kristijan Šmit. U predmetu Buk Bijela tražiće se očitovanje Tužilaštva BiH, obzirom da zajednička komisija za koncecije, nije završila svoj posao.

Ustavni sud BiH prolongirao je donošenje odluke o nametnutim amandmanima Visokog predstavnika za neku od narednih plenarnih sjednica, najvjerovatnije polovinom marta.Tome je, doznajemo, prethodila burna rasprava da li zahtjev za ocjenu ustavnosti treba odbaciti, ili pak usvojiti zahtjev Željka Komšića i Šefika Džaferovića. U konačnici nije bilo potrebne većine od pet glasova zbog čega će odluka pričekati.

“Mi smo očekivali da će Ustavni sud BiH pozitivno riješiti naš zahtjev jer ga smatramo opravdanim.Što se desilo na Ustavnom sudu, teško je reći, ali obzirom na ovakvu podjeljenost, sumnjamo da se ovde radilo o različitim pritiscima bilo da su oni političke ili pravne prirode, jer ovo je materija koju nije teško shvatiti” , kaže Slaven Kovačević, savjetnik člana Predsjedništva BiH, Željka Komšića.

N1

U zahtjevu za ocjenu ustavnosti uz ostalo je navedeno nekoliko spornih tačaka zbog kojih apelanti smatraju kako odluka Visokog predstavnika treba biti stavljena van snage. Povećanje broja delegata u Domu naroda FBiH na 80 i način njihovog izbora koji u praksu uvodi izbor predstavnika naroda sa teritorije gdje su većina, što za posljedicu ima diskriminaciju tamo gdje su kontistutivni narodi manjina, ali i nejednaku vrijednost građana na individualnom nivou. Unatoč popisu stanovnistava iz 1991. godine koji se i dalje koristi kao osnova za formiranje izvršnih organa vlasti; za formiranje Doma naroda FBiH, Visoki predstavnik je potvrdio popis iz 2013.godine. Tu je i amandman Kristijana Šmita kojom se faktički betonira diskriminatorski Ustav FBIH gdje se u rukovodstvo ovog tijela ne može izabrati niko iz reda Ostalih, što je u suprotnosti sa ranijom odlukom Ustavnog suda također po zahtjevu Željka Komšića

“Visoki predstavnik je svojom nametnutom odlukom zadržao ovo stanje koje je i Ustavni sud BiH proglasio ranije neustavnim i sada ponovo koristim priliku da kažem da je nepoštivanje odluka Ustavnog suda krivično djelo”, komentira Slaven Kovačević.

Predmet Buk Bijela dostavlja se Tužilaštvu BiH, odgovorni Košarac i Tegeltija?

Ništa spektakularno se nije desilo ni u predmetu Buk Bijela. Ustavni sud je zapravo ponovo konstatovao da zajednička komisija za koncesije nije izvršila djelimičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine a kojom se nalaže da odgovori da li je koncesija koju je Vlada RS dala Elektroprivredama Srbije i RS, sukladna zakonu.

Zbog čega komisija nije završila svoj posao, odlučiće Tužilaštvo kojem će biti dostavljen ovaj predmet. Mensur Šehagić, jedan od članova državne komisije podjeća kako zajednička komisija nikada nije okončala svoj rad, zaživjela u punom kapacitetu, jer je od početka bio upitan njen legitimitet. Zbog toga je upravo Šehagić, očitovanje o legalnosti komisije tražio i na s

“Mandati članova Komisije za koncesije BiH koja zajedno za Komisijom za koncesije RS daje članove u zajedničku komisiju, davno su istekli. Nikada nisu imenovani novi članovi jer je odgovaralo nekome da je šest od sedam članova komisije iz RS. Konkursna procedura je bila u toku, ministar Staša Košarac je tu komisiju poništio bez bilo kakvog valjanog obrazloženja.
S druge strane, Zoran Tegeltija, tada u svojstvu predsjedavajućeg Vijeća ministara je sadašnjeg zamjenika imenovao za predsjedavajućeg komisije iako mu je mandat istekao prije 12 godina”, kaže Mensur Šehagić.

Što će se u konačnici desiti sa projektom HE na Drini, privremene mjere obustave radova nema, radovi mogu biti nastavljeni.

Ranije su iz Osmorke poručili kako se o svemu može dogovarati, pa i ovim projektima, poštujući pritom Ustav i zakon, no Ustavni sud i dalje je bez konkretne odluke o projektu.

Sintagma “Zajedničke institucije” protivna Ustavu

Ono sto Ustavni sud danas jeste usvojio a što Denis Zvizdić označava historijskom odlukom, je stav u vezi “sintagme zajedničke institucije”. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je naime po njegovom zahtjevu ukinuo dio državnog Zakona o zastavi, u dijelu u kome se upravo navodi ova odrednica ispred riječi institucije BiH.

“Jer oni koji su koristili tu sintagmu zajedničke institucije htjeli su da prejudiciraju da je država BiH složena, sastavljena od entiteta i Brčko distrikta, što je potpuno suprotno Ustavu BiH. Jedino BiH nastavlja svoje pravno postojanje po Ustavu BiH., što je Ustavni sud ponovo potvrdio”, poručio je predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH i apelant u ovom predmetu.

Ustavni sud BiH utvrdio je na plenarnoj sjednici i kako je Zakon o državljanstvu BiH u saglasnosti sa ustavom.

Radi podsjećanja, Ustavni sud BiH čini devet sudija, od čega je njih šestero domaćih (četvero iz Federacije i dvoje iz RS) i troje međunarodnih. Ustavnom sudu BiH nedostaje dvoje sudija, jer su penzionisani Mato Tadić i Miodrag Simović.

Do danas nisu imenovani. Za izglasavanje odluka na plenarnoj sjednici, potrebna je većina od najmanje pet glasova.

Komentariši