CIK ovjerio kandidature Bradare i Lende

CIK ovjerio kandidature Bradare i Lende

Foto: Vijesti.ba

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na 8. sjednici u 2023. godini razmatrala Izvještaj o izvršenim provjerama kandidata za izbor predsjednika i potpredsjednika…

…Federacije Bosne i Hercegovine i Izvještaj o izvršenim provjerama kandidatskih listi za izbor delegata iz Federacije Bosne i Hercegovine u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Donosimo vam saopštenje i cijelosti:


“Posredni izbori- ovjera kandidata i kandidatskih listi

Sarajevo, 20.01.2023. godine – Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na 8. sjednici u 2023. godini razmatrala Izvještaj o izvršenim provjerama kandidata za izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Izvještaj o izvršenim provjerama kandidatskih listi za izbor delegata iz Federacije Bosne i Hercegovine u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dostavio je dana 18.01.2023. godine imena dva (2) kandidata za izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH na potvrđivanje i ovjeru Centralnoj izbornoj komisiji BiH kako

slijedi:

1. kandidat grupe od 13 delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine iz Kluba bošnjačkog naroda REFIK LENDO.

2. kandidatkinja grupe od 22 delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine iz Kluba hrvatskog naroda LIDIJA BRADARA.

U skladu sa odrebama Izbornog zakona BiH i Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, izvršene su sljedeće provjere predloženih
kandidatskih listi i kandidata:

– da li je kandidatska lista podnesena od strane ovlaštenog predlagača,
– da li su predloženi kandidati na kandidatskoj listi upisani u Centralni birački spisak u FBiH,
– da li se ime kandidata nalazi u evidencijama sankcija koje se vode u Centralnoj izbornoj komisiji BiH,
– da li je kandidatska lista podnesena na obrascima utvrđenim od strane Centralne izborne komisije BiH
– da li je svaki kandidat lično potpisao izjavu o prihvatanju kandidature u skladu sa članom 58b. Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i

Hercegovine.
– da li je izjašnjenje pripadnosti konstitutivnim narodima identično izjašnjenju u izjavama i eventualnoj kandididaturi na Općim Izborima 2022. godine i Lokalnim izborima 2020. godine.

U skladu sa članom 2.9 stav (1) tačka 6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ovjerila predložene kandidate, s obzirom da su ispunjeni uslovi iz člana 16.,1.7,1.8 stav (1) tačka (5), 4.2 i člana 9.13 stav (1) Izbornog zakona BiH.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dostavio je dana 18.01.2023. godine kandidatske liste za izbor delegata iz Federacije Bosne i Hercegovine u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na potvrđivanje i ovjeru Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Ukupno je dostavljeno 13 kandidatskih listi.

Za izbor delegata iz reda bošnjačkog naroda dostavljeno je šest (6) listi na kojima se nalazi 14 kandidata za delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i to:

Politički subjekt Kandidatska lista ORLOVIĆ AMIR

Ime Prezime

Dženan Đonlagić
Mensura Beganović
Hamed Hodžić

Politički subjekt Kandidatska lista DAUTOVIĆ EMIR

Ime Prezime

Džemal Smajić
Mirnes Gušić

Politički subjekt Kandidatska lista delegati IRFAN ČENGIĆ I DŽEVAD HADŽIĆ

Ime Prezime

Elvir Karajbić
Edis Dervišagić

Politički subjekt Kandidatska lista NAROD I PRAVDA

Ime Prezime

Kemal Ademović
Elmedin Konaković
Amra Babić

Politički subjekt Kandidatska lista ZAHIRAGIĆ HARIS

Ime Prezime

Šefik Džaferović
Halid Genjac

Politički subjekt Kandidatska lista ZUKIĆ MUAMER

Ime Prezime

Safet Softić

Hazim Rančić

Za izbor delegata iz reda hrvatskog naroda dostavljeno je sedam (7) listi na kojima se nalazi 27 kandidata za delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i to:

Politički subjekt Kandidatska lista DAMIR MARJANOVIĆ

Ime Prezime

Zlatko Miletić

Politički subjekt Kandidatska lista IVAN ODAK

Ime Prezime

Ilija Cvitanović
Ivan Vukadin
Željko Josić

Politički subjekt Kandidatska lista MANDIĆ TOMISLAV

Ime Prezime

Zdenko Ćosić
Mate Lončar
Miro Grabovac
Daniela Perić
Nikica Vidović

Politički subjekt Kandidatska lista MARTINOVIĆ TOMISLAV

Ime Prezime

Dragan Čović
Borjana Krišto
Darijana Filipović
Viktorija Haubrich
Tanja Vučićtomić

Politički subjekt Kandidatska lista MUJKANOVIĆ MARINA

Ime Prezime

Jugoslav Brdar
Davor Čičić
Vlado Rašić

Politički subjekt Kandidatska lista NAKIĆ ILIJA

Ime Prezime

Marina Pendeš
Marinko Čavara
Ivanka Barić
Anto Lozančić

Politički subjekt Kandidatska lista TADIĆ IVO

Ime Prezime

Ivo Vincetić
Marijan Klaić
Nikola Raguž
Tea Ružić
Ana Rašo

U skladu sa odrebama Izbornog zakona BiH i Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, izvršene su sljedeće provjere predloženih kandidatskih listi i kandidata:
– da li je kandidatska lista podnesena od strane ovlaštenog predlagača,
– da li su predloženi kandidati na kandidatskim listama upisani u Centralni birački spisak u FBiH,
– da li imaju evidentirane zabrane kandidovanja u skladu sa Izbornim zakonom BiH, koje se vode kod Centralne izborne komisije BiH,
– da li su sve kandidatske liste podnesene na obrascima utvrđenim od strane Centralne izborne komisije BiH
– da li je svaki kandidat lično potpisao izjavu o prihvatanju kandidature u skladu sa članom 6. Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i
– da li je izjašnjenje pripadnosti konstitutivnim narodima i ostalim identično izjašnjenju u izjavama i eventualnoj kandididaturi na Općim Izborima 2022. godine i Lokalnim izborima 2020. godine.

Nakon izvršenih provjera kandidatskih listi, u skladu sa članom 2.9 stav (1) tačka 6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ovjerila svih šest kandidatskih listi za izbor delegata iz reda
bošnjačkog naroda za delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i svih sedam kandidatskih listi za izbor delegata iz reda hrvatskog naroda za izbor delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.”

(Vijesti.ba / N1)

Komentariši