Koje države (ne) priznaju nezavisnost Kosova

Edah Henić 08 Jun 2018

Kosovo je 17. februara 2008. na vanrednoj svečanoj sjednici Parlamenta proglasilo nezavisnost od Srbije. Za Deklaraciju o nezavisnosti izjasnilo se svih 109 prisutnih zastupnika.

Vlada Srbije još je iste večeri donijela odluku o poništenju te deklaracije kao “protivpravnog čina privremenih institucija u Prištini”, a potom je sazvala vanrednu sjednicu Skupštine Srbije.

Sjednica je održana 18. februara i na njoj je 225 zastupnika glasalo za potvrdu odluke Vlade o poništenju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Nije bilo suzdržanih ni glasova protiv, dok zastupnici Liberalno-demokratske partije, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Stranke vojvođanskih Mađara nisu glasali.

Podijeljena međunarodna zajednica

Pitanje međunarodnog priznanja nezavisnosti Kosova podijelilo je međunarodnu zajednicu.

Većina zapadnih zemalja podržale su nezavisnost dok su je Rusija i Kina oštro osudile.

Prva zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova bila je Kostarika, potom Afganistan. Slijedile su ih Sjedinjene Američke Države, Francuska, Velika Britanija, Albanija i Turska. 

Države koje su priznale pasoš Republike Kosovo kao važeći putni dokument, iako nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu su: Grčka, Rumunija, Slovačka, Bosna i Hercegovina, Kina, Izrael, Brazil i Rusija.

U maju 2016. godine Kosovo je postalo punopravnim članom organizacija UEFA i FIFA.


POVEZANE

  • Vo­js­ka Sr­bi­je i grani­ca s KosovomO navod­nom pris­ustvu pri­pad­ni­ka Vo­jske Sr­bi­je na prelazu Jar­in­je nisu se oglasili Kosovs­ka poli­ci­ja i kosovske in­sti­tu­ci­je. Published On 04 Jun 201804 Jun 2018
  • Za­padne države ubrzava­ju di­ja­log Sr­bi­je i Koso­vaDo sada se mis­lilo da nor­mal­izaci­ja ne po­drazu­mi­je­va sr­bi­jan­sko priz­nan­je Koso­va, već samo priz­na­van­je re­al­nos­ti, odnos­no dozvolu učlan­jen­ja Koso­va u UN, što bi Sr­bi­ji omogući­lo članst­vo u Evrop­skoj uni­ji.Published On 11 May 201811 May 2018
  • Sr­bi­ja: Je li povećan­je pla­ta i pen­z­i­ja priprema za priz­nan­je Koso­va?Na­ja­va bol­jeg živ­ota za pen­zionere i za­pos­lene u javnom sek­toru liči na za­čin koji tre­ba da ublaži gorak ukus „na­jveće žabe“ koju javno mn­jen­je u Sr­bi­ji tre­ba da „proguta“ – rešen­ja kosovskog pi­tan­ja.Published On 02 Jun 201802 Jun 2018

VIŠE IZ RUBRIKE INTERAKTIVNO

POPULARNO

Komentariši