Dr. Senadin Lavić: Bosanska nacija-država, bosanstvo i ljudi Bosne//www.bosliterni.ba

Pisano dana 26.02.2019. 

Dr. Senadin Lavić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

OSLOBOĐENJE, nedjelja, 24. Februar 2019.

Bosanska nacija-država, bosanstvo i ljudi Bosne

Piše: Dr. Senadin Lavić

(Prenosimo skraćenu verziju ovog zanimljivog teksta.)

Bosanstvo se potiskuje od onih “politika” i vlastodržačkih grupa koje nas obmanjuju da se politička zajednica mora urediti prema etničko-religijskim kriterijima i krutim identitetima.

Moderna nacija polazi od slobodnog pojedinca, čovjeka koji djeluje iz vlastite slobode, moralnosti i odgovornosti za zajednicu. Čovjek (građanin) je najveća vrijednost društveno-državnog život.

Evropski racionalizam kraja 18. i prve polovine 19. stoljeća okončao je predstavu da je država organizacija koja dolazi od Boga. Država je sekularna i u njoj žive građani! Sekularnost znači odvajanje crkve od države, razvijanje građanskog, svjetovnog, pluralnog društva i državnih institucija u kojima vladaju zakoni. U svakoj današnjoj naraciji o modernom nacionalizmu u Evropi uvijek polazimo od Francuske revolucije kao ishodišnog mjesta moderne nacije (…).

To je topos s kojeg se razvijaju dva stoljeća etabliranja evropskih nacija-država u kojima je etničko potiskivano u predmoderno i pretpolitičko stanje, a nacija je smještena u prostor političkog ili političkih borbi. Moderna nacija nastaje u epohi kapitalizma u Evropi i sporno je svako njezino interpoliranje u stara vremena (…).

Građanske vrijednosti

Živeći danas u jednoj evropskoj državi kakva je Bosna i Hercegovina, pojedinačni građanin može reći da nije podanik monarha kako je to bio njegov predak u doba osmanskog sultanata. U tome se vidi promjena, dakle, on nije sluga “sultana” ili nekog drugog monarhističkog oblika, jer živi u parlamentarnom političkom sistemu gdje se političke partije nadmeću na izborima za pozicije u vlasti. U feudalnim, predmodernim sistemima podanik je, ustvari, “sluga” gospodara koji je moćan pa se čak smatra namjesnikom Boga na zemlji (…).

Moderna nacija polazi od slobodnog pojedinca (individue), čovjeka koji djeluje iz vlastite slobode, moralnosti i odgovornosti za zajednicu. Čovjek (građanin) je najveća vrijednost društveno-državnog života. Ta koncepcija podrazumijeva političku zajednicu slobodnih individua koje svojom voljom donose odluke i zauzimaju stavove o glavnim tokovima političke zajednice.

U Bosni je na djelu narativ etnopolitike o “konstitutivnosti naroda”, pokušaj da se narodi učine supstancijalnim formama političkog, što nas vraća u preddemokratsko i etno-kolektivističko organiziranje političkog života. Na taj način, ustvari, susjedne države planski stvaraju mogućnost direktnog uplitanja u političke stvari Bosne preko odijeljenih homogeniziranih grupa. Upravo u pokušajima potčinjavanja svega bosanskog izvanjskoj dominaciji pokazuje se sva cinička obmana. Radi se o hegemonijskim intencijama susjednih država kada se preko kulturne lojalnosti etničkoj grupi, koja postoji u susjednoj državi, pokušava provesti okupacija i otkidanje komada bosanske državne teritorije (…).

Sasvim je vidljivo da su građani obmanuti od strane primitivnih politika isključivosti i mržnje koje uništavaju evropsku budućnost Bosne. Radi se o tome da su institucije države zarobljene od sumnjivih političko-konzervativnih grupacija koje državu pretvaraju u posjed (…). Narod je gotovo naviknut da sve svoje prepušta ili dragom Bogu ili svemoćnom Vladaru.

Mehki fašizam

Konzervativne grupacije političara i sveštenika neprestano obmanjuju društvene grupe i njihov povijesno-društveni život da je jedino bitno njihovo etničko i religijsko određenje i to onda postuliraju u sferu politike i političkog. Na taj način dolazi do pometnje i izigravanja naroda jedne države, jer se one kategorije koje se odnose na privatni život pokušavaju predstaviti kao ključne političke kategorije. To se događa u Bosni od početaka 20. stoljeća. U tome se pokazuje, također, da je demokratija pogodan oblik vlasti koji se može iskoristiti za mnogobrojne manipulacije političkih oligarhija. Kroz nju se može uspostaviti mehki fašizam a da građani uopće nisu svjesni toga. Masovni mediji, pritom, služe kao sredstvo zaglupljivanja ljudi i totalnog obmanjivanja lažnim interpretacijama društvenih pojava i procesa.

Bosanstvo je politička kategorija i podrazumijeva individualni ili grupni (velikog broja građana) odnos prema državi Bosni i Hercegovini. Bosanstvo se potiskuje od onih “politika” i vlastodržačkih grupa koje nas obmanjuju da se politička zajednica mora urediti prema etničko-religijskim kriterijima i krutim identitetima, prema spornoj pretpostavci da je jedino bitno u političkom životu ljudi u jednoj državi to koje su etničke ili religijske pripadnosti. Objašnjavati ljudima da su vjerovanje i opredjeljenje lična stvar svakoga pojedinca znači razvijati svijest kod ljudi da je političko ono opće koje velikom broju ljudi zajedničko i znači javno-pravni odnos s državom i drugim njezinim članovima kao građanima. Političko (grč. politikos) je skup poslova koji su vezani za državu ili za ono što je opće. To je, ustvari, nacionalna ili državna politika, a u njezinom odvijanju nacija je politička zajednica građana.

Komentariši