Šta je demokratija i šta je građanska država?

Šta je demokratija i šta je građanska država?

Najprostije:

Demokratija je država gdje je politički subjekat GRAĐANIN/DRŽAVLJANIN a sa političkim sistemom gdje GRAĐANI svojom voljom odlučuju o svojoj sudbini. U demokratiji, na Izborima, GRAĐANI mogu i birati i biti birani

Građanska država je kada su njeni GRAĐANI jednakopravni, i imaju sva ljudska prava i slobode, imenom i prezimenom, dakle, GRAĐANIN je nositelj prava, obaveza i dužnosti.

Mi danas nemamo ni demokratiju niti državu građana već etnokratiju i državu tri etnije ili tzv. tri konstitutivna naroda?!

Kako to promijeniti?

Vanistitucionalnim građanskim aktivizmom na demokratski i pravni način: Protest građana, peticija i/ili referendum građana BiH!

Imamovic Nedzad

Imamovic Nedzad

Komentariši