Turska između dva moreuza | Granice istoka

Iz programa Granice istoka

Turska između dva moreuza | Granice istoka

U novom izdanju emisije Granice istoka analiziramo stratešku važnost Crnog mora i Bosforskog moreuza, te kakvu moć to daje turskoj vladi.

Komentariši