Kako će se birati sudije Ustavnog suda BiH

Kako će se birati sudije Ustavnog suda BiH

Foto: Pixabay

Izbor nedostajućih sudaca u Ustavni sud Bosne i Hercegovine biraće novi sazivi entitetskih parlamenata.

Za suca Ustavnog suda BiH iz Federacije BiH prijavilo se 14 kandidata, između ostalog, potpredsjednica VSTV-a Sanela Butigan Gorušanović, te donedavni registar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan. Na listama su i političari. Za suca iz Republike Srpske bilo je prijavljeno devet kandidata.

Nakon odlaska u penziju sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovije Mate Tadića i Miodraga SImovića ova pravosudna insticuija radi u nepotpunom sastavu. Kako sada stvari stoje, situacija bi se mogla dodatno zakomplikovati jer bi se proces imenovanja mogao odužiti na najmanje pola godine. Naime, u Republici Srpskoj konkursna procedura mogla bi se vratiti na početak.

SAMER REŠIDAT, Radna grupa za izbor sudije u Ustavni sud BiH

“Bilo je prijedloga da se naprave intervju i da se krene u taj razgovor i da s enaprave liste bio sa, protiv toga jer samtram da u tom slučaju bi mogli otvoriti vrata novom dsazivu da on poništi i da ovaj konkurs ne bude realizovan odnosno da sve vratimo na početak i da ne budemo imali sudiju narednih 4 – 5 mjeseic ovako novom sazivu dajemo mogućnost da u roku od 4 dana završi tu proceduru.”

DAVOR ŠEŠIĆ, zamjenik predsjednika Komisije za izbor i imenovanje NSRS

“S obzirom da smo ušli u period izbora nije bilo nijedneredovne sjedncie NSRS i to je glavni azlog što je do sada procedura nije završena u smislu izbora određenog kandidata pretpostavljam da će novi saziov ponovo provoditi tu procedurtu”.

Interesantno je i da među prijavljenim kandidatima za sudije ima i političara. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka poručuje da je nedopustivo da političke opcije imaju određeni utjecaj preko svojih kandidata na ustavni sud i ta praksa mora biti zaustavljena. Dodaje kako postoje jasni standardi prilikom izbora sudije da je kandidat stručnjak i da ima moralni integritet.

KASIM TRNKA, profesor ustavnog prava

“To kod političkih sturktura ne postoji jasna svijest o značaju bladavini prava i činjenici da BiH ima ustvari najveće slabosti nepoštivanaj vladavine prava i time što se kandiduju poltičari a on isu dobili podršlku svojih cenatara i oni ruše i insituciju suda i princip vladavine prava i rade na štetu svih nas.

A već sada Ustavni sud Bosne i Hercegovine trpi svojevrsne posljedice zbog odugovlačenja procesa imenovanja sudija, pa će tako na sjednici koja je planirana za 1. i 2. decembar, razmatrati predmete koje bi, inače, razmatrali na sjednici Velikog vijeća.

(Vijesti.ba / BHRT)

Komentariši