Usvojen Zakon o javnim nabavkama, uslov za status kandidata

Usvojen Zakon o javnim nabavkama, uslov za status kandidata

Foto: Agencije

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su danas Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Usvojen je i Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu.

Prihvaćeni su i izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji 74 institucije BiH za 2020. i 2021. godinu, kao i niz izvještaja o sprovedenoj reviziji učinka o više tema, te Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu, Izvještaj o radu Kancelarije za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu, dok Izvještaj o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije u 2021. godini nije dobio podršku Doma naroda.

Usvojen je Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2021. godinu

(Vijesti.ba / SRNA)

Komentariši