MARATONSKE IZMJENE IZBORNOG ZAKONA: Nova runda razgovora u OHR-u sa nevladinim i civilnim sektorom

Prijedlozi OHR koji su ranije izasli u javnost a koji se odnose na izbor rukovodstva Federacije BiH i izborni prag nisu utemeljeni u evropskim pravnim dokumentima, slazu se naši sagovornici, o čemu se u nekoliko navrata razgovaralo sa Visokim predstavnikom.Zgrada OHR-aChristian Schmidt

Naredne sedmice nastavljaju se konsultacije o izmjenama Izbornog zakona. Na razgovore u OHR biće pozvani i predstavnici nevladinog i civilnog sektora.

HNV zajedno sa VKBI, Forumom parlamentaraca, SGV-om stiže sa konkretnim prijedlogom. Nakon sjednice Upravnog odbora, Hrvatsko narodno vijeća zatražilo je od OHR-a da donese odluku koja će deblokirati Federaciju, ali u skladu sa evropskim vrijednostima, prenosi N1.

Hrvatsko narodno vijeće zatražilo je od Visokog predstavnika da ispoštuje ustavnu odredbu o konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda na cijelom teritoriju BiH. Uvođenje praga u raspodejli mandata za Dom naroda FBiH stvorio bi etničke jedinice gdje vrijednost glasa ne bila ista, upozoravaju. No nisu protiv nametanja odluke Visokog predstavnika. One trebaju uz ostalo spriječiti zloupotrebu nacionalnog izjašnjavanja kod izabranih zvaničnika, i pomiriti legitaciju naroda i građana

Zahtjevi HNV na tragu su Deklaracije o ustavnim i drugim reformama u Bosni I Hercegovini čiji je potpisnik i ova nevladina organizacija. U deklaraciji koju je potpisalo 45 organizacija civilnog društva i akademske zajednice uz ostalo je zatražena implementacija svih presuda međunarodnih i domaćih sudova, ali tek nakon izbora.. Do tada kao svojevrsno ad hoc rješenje HNV zajedno sa VKBI, SGV Forumom parlamentaraca priprema prijedlog koji bi mogao deblokirati Federaciju

Prijedlozi OHR koji su ranije izasli u javnost a koji se odnose na izbor rukovodstva Federacije BiH i izborni prag nisu utemeljeni u evropskim pravnim dokumentima, slazu se naši sagovornici, o čemu se u nekoliko navrata razgovaralo sa Visokim predstavnikom.

Ono što je u svemu posebno zabrinjavajuće je Porazno je da se nakon protesta i uvreda na račun OHR-a zapravo ništa konkretno nije uradilo. Prijedloga osim onih koji dolaze iz civilnog sektora nema.

Paralelno sa sa politčkim predstavnicima, pravi tim OHR-a razgovora i sa predstavnicima civilnog sektora u BIH. novi razgovori najavljeni su za narednu sedmicu.

Komentariši