Polovina presuda Evropskog suda za ljudska prava se ignoriše

26. juli/srpanj, 2022.

Ukupno 47 posto (1.300 pravosnažnih presuda) koje je Sud izrekao u posljednjih 10 godina još uvijek čeka na provedbu.

Infographic: Half of the verdicts of the European Court of Human Rights are ignored.

Komentariši