PFBiH: Usvojena Deklaracija o zaštiti multietničkog karaktera BiH

PFBiH: Usvojena Deklaracija o zaštiti multietničkog karaktera BiH

Foto: Fena

Za razliku od ove deklaracije poslanici nisu podržali deklaraciju koju je predložio Klub poslanika HDZ-HNS.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH razmatrao je Informaciju o aktivnostima OHR-a vezanim za izmjene Ustava FBiH i nametanju Izbornog zakona BiH, te je usvojio Deklaraciju o zaštiti multietničkog karaktera BiH, koju su potpisali SDA, SDP BiH, SBB BiH, Demokratska fronta, Naša stranka, PDA i Pokret za državu.

Za razliku od ove deklaracije poslanici nisu podržali deklaraciju koju je predložio Klub poslanika HDZ-HNS.

U Deklaraciji o zaštiti multietničkog karaktera BiH Predstavnički dom osudio je kontinuirane tendencije, bez obzira dolazile iznutra ili van BiH, koje za cilj imaju uspostavu sistema etno-teritorijalne supremacije i obespravljenja manjinski zastupljenih etničkih skupina na pojedinim dijelovima državne teritorije i teritorije bh. entiteta Federacija BiH, a koje dugoročno vode do rušenja ustavnog poretka države BiH.

Predstavnički dom pozvao je na dosljednju primjenu zakonske regulative u BiH kojom je zabranjen svaki oblik segregacije i diskriminacije građana.

Poslanici smatraju da je svaki postupak visokog predstavnika u smjeru intervencije u ustavu, posebno u smislu kršenja navedenih odredbi, izlaženje izvan okvira njegovih nadležnosti o Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazumom za mir u BiH.

Poslanici pozivaju sve domaće i međunarodne instutucije, naročito Ured visokog predstavnika u BIH (OHR) da se suzdrže od poduzimanja svih oblika djelovanja koji predstavljaju kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Općeg okvirnog sporazuma za mir u BIH, Ustava BIH i Ustava FBiH, odredaba Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ujedinjenih nacija, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima UN, te nepoštivanje presude Evropskog suda za ljudska prava.

Također, Predstavnički dom poziva OHR i sve potpisnice Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH na poštivanje i dosljednju primjenu njegovih odredbi prema kojoj su se sve tri strane obavezale da će “u potpunosti poštivati suverenu jednakost jedna druge, rješavat će sporna pitanja mirnim sredstvima i uzdržavat će se od bilo kakvih akcija, putem prijetnje ili upotrebe sile ili na bilo koji drugi način, protiv teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti BiH”.

Osim navedenog, poslanici su zatražili dosljednju i potpunu implementaciju Aneksa 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kojim je, između ostalog, određeno da će strane “osigurati da se izbjeglicama i prognanicima omogući siguran povratak, bez rizika od uznemiravanja, zastrašivanja, proganjanja ili diskriminacije, naročito zbog njihova etničkoga podrijetla, vjeroispovjedi ili političkog uvjerenja”.

– Pozivamo OHR da u smislu citiranih odredbi poduzme sve kako bi se osigurali politički uvjeti prema kojim se u sredinama naseljenim povratnicima ne daje posebna prednost bilo kojoj određenoj skupini, te da odustane od eventualnih mjera kojim bi se dodatno narušio iznad citirani princip definisan Općim okvirnim sporazumom za mir u BiH – stoji u Deklaraciji.

Pozivaju se i vlasti u Hrvatskoj da prestanu sa javnim i aktivnim miješanjem u unutarnja pitanja BiH, te zagovaranjem nametanja odluke koja je u suprotnosti sa presudama Evropskog suda za ljudska prava i Ustava BiH čime se produbljuje diskriminacija i krši državni Ustav.

Tokom rasprave o Informaciji predsjednik Kluba SDA Adnan Efendić izrazio je nezadovoljstvo što se Schmidt nije pojavio na sjednici da obrazloži sve što bi mogao nemetnuti u narednom periodu.

– Cijenimo da iako Parlament FBiH nije dobio informaciju od visokog predstavnika treba svoj stav u skladu sa Poslovnikom zauzeti deklaracijom. Dobili smo nekoliko deklaracija pored kluba SDA dobili su i iz drugih poslaničkih klubova, te smatram da trebamo poslati usuglašen stav Predstavničkog doma. Mislim da ćemo nakon rasprave napraviti jedinstven tekst deklaracije prihvatljiv za sve zastupnike u Predstavničkom domu – rekao je Efendić.

Poslanici HDZ-HNS smatraju da je obaveza u trenutnim okolnostima u kojoj se nalazi BiH, štititi ustavni poredak i institucije BiH i Federacije BiH.

– Iznošenje maksimalističkih zahtjeva i težnje za radikalnim promjenama Ustava, s koje god strane da dolaze, dovode samo do daljnjeg produbljivanja krize, dodatnih podjela i narušavanja povjerenja među narodima i građanima. Tražimo da Predstavnički dom potvrdi kako je konstitutivnost triju naroda i njihovo legitimno predstavljanje temelj Daytonskog-pariškog mirovnog sporazuma – rekao je predsjednik Kluba HDZ-HNS Marijan Klaić.

Dodaje da bilo kakvi pokušaji derogiranja konstitutivnosti znače rušenje ustavnog poretka BiH i Daytonskog sporazuma.

– Sve anomalije političkog sustava koje se reflektiraju kroz diskriminaciju i političku majorizaciju moraju biti i usklađene otklonjene kroz reformu izbornog zakonodavstva i ograničene ustavne reforme – naveo je Klaić.

Klub poslanika SDP-a mišljenja je da bi se prijedlozima Ureda visokog predstavnika (OHR) za izmjene entitetskog ustava i drugih zakonskih akata dodatno produbile etničke podjele i diskriminacija po toj osnovi u zemlji. Pozvali su visokog predstavnika da odustane od nametanja odluke kojom bi se legaliziralo etničko čišćenje i počinjeni genocid u BiH, te bio prekršen Ustav FBiH. Također, pozvali su OHR i potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma na poštivanje i dosljednu primjenu odredbi ovog sporazuma.

Klub poslanika Demokratske fronte opredjeljen je da se za građansku i evropsku BiH u kojoj će svi građani imati ista prava, bore svim demokratskim sredstvima.

Kažu da rješenje pitanja kršenja ljudskih prava u BiH leži u provođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava i da bilo kakvo nametanje izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH u pravcu daljnje diskriminacije građana nije prihvatljivo.

Podsjećamo, visoki predstavnik najavio je nametanje odluke kojom bi izmjenio Ustav Federacije BiH i Izborni zakon BiH.

Ustav FBiH želi izmjeniti u dijelu uvođenja cenzusa od tri posto prilikom izbora delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH. Na taj način tamo gdje nema tri posto nekog naroda neće ni biti izabran delegat iz tog naroda.

Sa ovom tačkom dnevnog reda sjednica je prekinuta i bit će nastavljena sutra u 10 sati.


(Vijesti.ba / Fena)

Komentariši