NAPAD RUSIJE NA UKRAJINU

Napad Rusije na Ukrajinu

Napad Rusije na Ukrajinu

Ve­li­ka Bri­tani­ja: Na­pad na rusku rafiner­i­ju nafte će optereti­ti nji­hovu lo­gis­tičku mrežu

MIŠLJENJAMIŠLJENJA,

Kako će iz­gle­dati rus­ka ekonomi­ja po okončan­ju in­vaz­i­je?

Max­i­m­il­ian Hess

‘For­eign Pol­i­cy’: Ukra­ji­na je sprem­na za bolne us­tup­ke

Ljubav u doba rata: Neo­bično vjenčan­je u Ki­je­vu

Dužina videa 01 minutes 37 seconds

Šved­s­ki ekspert: Rus­ka vo­js­ka je unište­na, Putin neće preživ­jeti po­raz

Granice is­to­ka: Zona zabrane leto­va nad Ukra­ji­nom?

Dužina videa 27 minutes 23 seconds

Više

Komentariši