NAPAD RUSIJE NA UKRAJINU

Napad Rusije na Ukrajinu

Napad Rusije na Ukrajinu

Ukra­jin­s­ka vo­js­ka u Mar­i­upolju ima još samo jed­no ve­liko uporište

Dužina videa 05 minutes 02 seconds

Rus­ka in­vaz­i­ja na Ukra­jinu: Je li CIA pogri­ješi­la u proc­je­na­ma?

AŽURIRANJA UŽIVO

Ukra­jin­ci tvrde da po­tisku­ju Ruse u blizi­ni Ki­je­va

Tragovi sm­r­ti oko Harko­va: Ukra­ji­na po­tis­nu­la ruske snage

Dužina videa 02 minutes 35 seconds

I dal­je zapli­jen­je­na hu­man­i­tar­na po­moć za Mar­i­upolj

Dužina videa 04 minutes 30 seconds

‘Time’: Šta je potreb­no Ukra­ji­ni da do­bi­je rat?

Više

Komentariši