Promoviran značaj i sadržaj Deklaracije o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO

Promoviran značaj i sadržaj Deklaracije o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO

Foto: Vijesti.ba

U kontekstu prezentiranja značaja i sadržaja Deklaracije o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO u Gradu Zenici u Sokolani 29.marta 2021. godine u 18 sati održana je javna tribina u organizaciji VKBI, HNV, SGV i Foruma parlamentaraca BiH 1990.

Domaćin javne tribine bio je Sretko Radišić predsjednik SGV PzR Ze-Do kantona.

Uvodničari na javnoj tribini koji su sa različitih aspekata pojasnili sadržaj i značaj Deklaracije bili su prof.dr. Kasim Trnka (VKBI), prof.dr. Ivo Komšić (HNV), Zoran Jovanović (SGV PzR), Miro Lazović (Forum parlamentaraca BiH 1990) i mr.sc. Emir Zlatar(VKBI) koji je i moderiraro tribinu.

Javnoj tribini prisutvovali su građani Zenice kao i predstavnici organizacija civilnog društva, političkih organizacija, zastupnici u Skupštini ZE-DO kantona i vijenici u Gradu Zenici.

Prisutni građani Zenice podržali su Deklaraciju i zahtijevali od Vijeća za provedbu Dekleracije da nastave sa ovom aktivnošću za koju je istaknuto da predstavlja svijetlo na kraju tunela u ovim turbulentnim društveno političkim okolnostima u kojima se država i društvo nalaze. Istaknuto je da su oko Deklaracije okupljene organizacije civilnog društva, akademske zajednice, apelanti pred Evropskim sudom za ljudska prava, političke organizacije kao i istaknuti pojedinci.

Ovaj društveni pokret, kroz različite osnove, predstavlja izraz volje preko 500.000 građana BiH i kao takav je postao nezaobilazan faktor u kreiranju neophodnih ustavnih i izbornih reformi u Bosni i Hercegovini. Ovu činjenicu moraju imati u vidu kako domaći tako i međunarodni medijatori koji učestvuju u ovim procesima.


(Vijesti.ba)

Komentariši