INFO IZ VIJEĆA MINISTARA: UTVRĐEN OSNOV ZA SARADNJU NA IZGRADNJI AERODROMA U TREBINJU

Adnan Herco 30/03/2022

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projekta “Izgradnja aerodroma Trebinje” između Vijeća ministara i Vlade Republike Srbije.

  • Predloženim osnovama se utvrđuju osnovni pravci buduće saradnje, s ciljem realizacije projekta “Izgradnja aerodroma Trebinje”, uz poštivanje dobre međunarodne prakse i zakonodavstva dvije države”, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Istovremeno, na ovaj način se uspostavlja osnov za nastup dvije države prema trećim zainteresovanim stranama i dostupnim izvorima za finansiranje ove važne investicije, koja će omogućiti veći protok ljudi, roba, kapitala, usluga, a samim tim i ekonomski razvoj.Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministarstvo komunikacija i transporta i Kancelarija za zakonodavstvo Vijeća ministara tehnički će doraditi Prijedlog osnova prije upućivanja Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunkacija i transporta.

Komentariši