RUSKI NAPAD NA UKRAJINU

Rski tenkovi u Donjecku

Ruski napad na Ukrajinu

Ruske snage povlače se iz Ki­je­va i Čern­ji­hi­va

Dužina videa 04 minutes 21 seconds

Čečen­s­ki disident: Putin nije sada postao krvnik, on je to odu­vi­jek

Pos­to­ji li opas­nost da morske mine stignu do Bosfo­ra i može li plovid­ba biti ugrože­na?

AŽURIRANJA UŽIVO

Rusi­ja se obaveza­la na sman­jen­je vo­jnih op­eraci­ja oko Ki­je­va i Černi­hi­va

Rus­ki pro­jek­til pogo­dio zgradu lokalne up­rave u Niko­la­je­vu

Dužina videa 01 minutes 36 seconds

Er­do­gan pre­go­varači­ma: Imate his­tori­jsku odgov­ornost

Dužina videa 06 minutes 39 seconds

Više

Komentariši