RUSKI NAPAD NA UKRAJINU

Rski tenkovi u Donjecku

Ruski napad na Ukrajinu

Er­do­gan pre­go­varači­ma: Imate his­tori­jsku odgov­ornost

Dužina videa 06 minutes 39 seconds

‘Rus­ki’ i ‘srp­s­ki svet’ su pro­jek­ti iz­građeni na sličn­im frus­traci­ja­ma

Može li se Rusi­ja vrati­ti na sv­jet­sku scenu, kako su to učinile i druge agre­sorske naci­je?

BLOG

Bo­jkot ruske kul­ture: Pos­to­ji li pra­va mjera

blog by Boris LalićBoris Lal­ić

AŽURIRANJA UŽIVO

Rusi­ja se obaveza­la na sman­jen­je vo­jne ak­tivnos­ti na Ki­jev i Černi­hiv

AFP: Crna Gora suoče­na s posljedica­ma rata u Ukra­ji­ni

Više

Komentariši