POVEĆAT ĆE SE BROJ ZAPOSLENIH, PENZIJE, DJEČIJE I PORODILJSKE NAKNADE: MUMINOVIĆ I ČAVALIĆ ZA 7 PLUS O BUDŽETU FBIH

Mirza Imamović 28/03/2022

Danas je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojen Prijedlog Budžeta FBiH za 2020. godinu u iznosu od 5,6 milijardi KM.

O planiranim budžetskim izdvajanjima, socijalnim davanjima i infrastrukturnim projektima govorili smo u emisiji Sedam plus.Tekst se nastavlja ispod oglasa

Adnan Muminović, savjetnik premijera Vlade FBiH, i Admir Čavalić, ekonomski analitičar, bili su naši gosti.

Muminović ovogodišnji budžet ocjenjuje znatno naprednijim u odnosu na ranije.

  • Budžet će iznositi 5,6 milijardi KM i za nekoliko stotina miliona je izdašniji od prošlogodišnjeg. Ove godine je planirano redovno i vanredno usklađivanje penzija. 17,5 miliona KM će biti izdvojeno za implementaciju projekta roditelja-njegovatelja. Tu je i Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom, što će obuhvatiti isplate dječijeg doplatka i jedinstvene naknade za porodilje do 18. godine života djeteta. Povećanje budžeta zabilježeno je i u oblasti boračke populacije. Kada su u pitanju infrastrukturni projekti, doći će do intenzivnije izgradnje autoputa na dionici Tarčin-Ivan, zatim sjeverno od Zenice i od Počitelja do juga, uz ostalu cestogradnju poput dovršetka brze ceste Stolac-Neum. Uz povećanje robnih rezervi, planirana je podrška poljoprivrednicima kroz plavi dizel, što podrazumijeva 50 litara dizelskog goriva besplatno – kazao je Muminović.

Čavalić prijedloženi Budžet ocjenjuje kao socijalni, uz određene pomake.

  • Budžet je više socijalni, nego razvojni, ali svakako ima pozitivnih pomaka, kao što su odluka o jačanju robnih rezervi i mjera za plavi dizel. Nadam se da će doći do određenih infrastrukturnih projekata i da rokovi neće biti probijani, kako bi građani vidjeli korist od kapitalnih ulaganja. Mana ovog budžeta je što se ne usmjerava na tehnološke inovacije i zaštitu okolišta. Ono što je sigurno jeste da će biti bolji od prošlogodišnjeg. Ranijih godina je propuštena šansa da se iskoristi budžetski potencijal kako bi se istinski pomogla privreda. Dobro je što će podrška poljoprivrednicima biti povećana, naročito u kontekstu ukrajinske krize – ističe Čavalić.

Razlog uvođenja određenih socijalnih davanja Muminović objašnjava povećanim prilivom javnih prihoda kroz ubiranje poreza u proteklom periodu.

  • Došlo je vrijeme da se novac prikupljen kroz javne prihode vrati građanima. Uvođenje dječijeg doplatka i naknade za porodilje su prava koja će ostati i nakon izbora, zbog čega se ne može govoriti o izbornom budžetu. Morao se naći balans između kapitalnih investicija i potreba društva u skladu sa mogućnostima. 106 miliona KM planiranih za poljoprivredu je ponukana ukrajinskim ratom. Tu je intervencija bila apsolutno potrebna. Doći će do intervencije na tržištu brašna kroz zalihe iz robnih rezervi radi stabilizacije cijena – pojašnjava Muminović.

Robne rezerve zasigurno mogu doprinijeti smirivanju potrošačke panike među građanima, mišljenja je Čavalić.

  • Sistem robnih rezervi više funkcionište simbolički na način da treba sanirati eventualne poremećaje na tržištu. Izostala je komunikacija prema javnosti radi smirivanja građana. To je tzv. krizno komuniciranje za vanredne okolnosti. Time bi se zaustavila vještačka kriza izazvana panikom građana – smatra Čavalić.

Muminović ocjenjuje da će ovogodišnji Budžet pozitivno utjecati na povećanje zaposlenosti u FBiH.

  • U decembru prošle godine dostigli smo nivo zaposlenosti kao što je bio prije izbijanja pandemije. Realno je da će doći do rasta zaposlenosti u FBiH do kraja godine. To bi trebalo iznositi više od 550.000 zaposlenih, izuzev ako ne dođe do nepredviđenih i vanrednih situacija – poručuje Muminović.

Čavalić je ipak umjereni optimista, s obzirom na aktuelne geopolitičke krize.

  • Bilo bi dobro da zadržimo postojeću zaposlenost na ovom nivou, uzimajući u obzir sve vanjske faktore i ukrajinsku krizu, tako da je teško očekivati izražajan rast broja zaposlenih. Osim toga, dobro je što će doći do povećanja penzija kako bi se ublažio efekat rasta cijena koji najviše pogađa penzionere – kaže Čavalić.

Govoreći o izmjenama seta zakona iz oblasti poreza, Muminović je ocijenio da će se njima poboljšati poreski sistem.

  • Reforma poreskih zakona u FBiH treba dovesti do pojednostavljenja poreskog sistema i privlačenja stranih investicija. Dohoci radnika do 800 KM neće biti oporezovani novom stopom poreza na dohodak od 13 posto. Postoji čvrsto opredjeljenje Vlade FBiH da freelanceri kroz izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH steknu pravo na zdravstveno osiguranje, kako bi se eliminisala dosadašnja nepravda. Oni uredno plaćaju obaveze prema državi i sigurno će doći do njihovog pravednijeg statusa kroz reformske zakone – zaključuje Muminović.

(Mirza Imamović)

Video pogledajte i OVDJE.

Komentariši