RUSKI NAPAD NA UKRAJINU

Rski tenkovi u Donjecku

Ruski napad na Ukrajinu

Kon­tekst: Amer­ičko-rus­ki odnosi

Dužina videa 26 minutes 55 seconds26:55

AŽURIRANJA UŽIVO

Wall Street Jour­nal: Abramovič i ukra­jin­s­ki pre­go­varači imali simp­tome trovan­ja

Bom­bar­dovan­je Mar­i­upol­ja ne presta­je

Dužina videa 02 minutes 16 seconds

Am­basadori drža­va EU-a i G7 traže da BiH prati sankci­je pro­tiv Rusi­je

Rusi­ja pri­jeti prekidom is­poruke prirodnog plina

Rusi­ja in­ten­zivi­rala na­pade u Don­ba­su: Danas neće biti otvoreni hu­man­i­tarni ko­ri­dori

Dužina videa 04 minutes 44 seconds04:44

Više

Komentariši