RUSKI NAPAD NA UKRAJINU

Rski tenkovi u Donjecku

Ruski napad na Ukrajinu

AŽURIRANJA UŽIVO

Gradon­ačel­nik Mar­i­upol­ja strahu­je od hu­man­i­tarne krize

Mar­i­upolj ulazi u četvr­tu sed­micu op­sade, 160.000 lju­di još je u gradu

Dužina videa 05 minutes 22 seconds

Ukra­jin­s­ki kontin­gent u KFOR-u zbog rata od­lazi kući

Putin nare­dio da plaćan­je gasa u rubl­ja­ma počne 31. mar­ta

Rusi­ja plani­ra ‘ko­re­js­ki sce­nar­ij’ za Ukra­jinu

Video: Amer­ič­ki razarač uplovio u Gdan­jsk

Više

Komentariši