Sjećanje na žrtve logora Sušica


Sjećan­je na žrtve lo­go­ra Suši­ca

Kroz lo­gor Suši­ca proš­lo je 8.000 zarobljeni­ka s po­druč­ja is­točne Bosne, među nji­ma i košarkaš Edin Sala­hare­vić. 24 Mar 2016

Komentariši