Haški tribunal: Stari most bio ‘legitimni vojni cilj’, ostaje presuda za ratni zločin

Rušenje je rezultiralo izolacijom stanovnika i značajno utjecalo na stanovnike (Arhiva)

29 Nov 2017

Svi najvažniji mediji u Hrvatskoj u naslove stavljaju odluku Sudskog vijeća Haškog tribunala kako je Stari most bio legitiman vojni cilj tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Međutim, kako je naveo Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu, ukinuta je samo jedna odredba, a to je da je motiv bio teroriziranje stanovništva.

“Ostala je presuda ratni zločin, neopravdiv vojnim ciljevima. Nego se lijepo izvinite ljudima kojima se ‘džigere’ izjeli zbog sopstvene nepismenosti”, naveo je on na svojoj Facebook stranici.

Bivši načelnik Glavnog štaba Hrvatskog vijeća obrane Slobodan Praljak oslobođen je odgovornosti za rušenje Starog mosta.

“Sudsko vijeće je u prvom stupnju zaključilo da je tenk HVO-a jedan cijeli dan gađao Stari most u Mostaru, za koji je rečeno da je bio od ključnog značaja za vojne aktivnosti te da je bio vojni cilj. Razaranje Starog mosta rezultiralo je totalnom izolacijom nekih dijelova stanovništva, kao i psihološki efekt na muslimansko stanovništvo te da je imalo nesrazmjerni efekt. HVO je bio odgovoran za rušenje Starog mosta, zaključeno je u prvom postupku. Stojić, Praljak i Petković žalili su se na zaključke Sudskog vijeća u prvom stupnju”, piše Jutarnji list u live blogu.

Žalbeno vijeće smatra da pošto je Stari most bio vojni cilj, onda je njegovo razaranje ostvarivalo sigurni vojni dobitak te se ne može smatrati da je njegovim uništenjem došlo do bezobzirnog razaranja. Žalbeno vijeće zaključuje da snage HVO-a nisu imale konkretnu namjeru diskriminirati ili vršiti teror kada su uništile Stari most. Žalbeno vijeće stoga je zaključilo da nije dokazan element kaznenog djela i ukida osuđujući dio za zločin ‘bezobzirnog razaranja gradova i sela’ u odnosu na Stari most. Sudac Pocar imao je izdvojeno mišljenje. Po pitanju granatiranja dijelova Mostara u kojem su živjeli Bošnjaci, Žalbeno vijeće je zaključilo da je postojala diskriminatorska namjera pri granatiranju te je potvrdilo zaključke prvostupanjske presude”, piše zagrebački dveni list.

“Raspravno vijeće zaključilo je kako je jedan tenk HVO-a cijeli dan je gađao stari most u Mostaru te je most bio na rubu rušenju. Njegovo razaranje je bio vojni cilj. Vijeće je zaključilo da je učinak razaranja bio nesrazmjeran. Zaključeno je i kako je HVO odgovran za bezobzirna razaranja. Stojić, Praljak i Petković nisu pokazali da je došlo do bilo kakve greške. Stari most je bio opravdani vojni cilj. Preinačuje se zaključak da je rušenje predstavljalo progon, kazao je sudac. Žalbeno vijeće preinačuje zaključak da je uništavanje Starog mosta predstavljalo razaranje neopravdanom vojnom nužnošću. Oslobođeni su optužbi oko razaranja Starog mosta u Mostaru. Sudsko vijeće Suda u Hagu zaključilo da je Stari most bio vojni cilj u vrijeme napada, a njegovo da je razaranje ostvarivalo vojni dobitak”, piše portal Index.

Zaključno je da je on bio od borbene važnosti i da je bio vojni cilj, čijim je razaranjem uslijedio prekid opskrbe Armije Bosne i Hercegovine.

“Rušenje je rezultiralo izolacijom stanovnika i značajno utjecalo na stanovnike. Sudsko vijeće zaključuje da je HVO uništio Stari most da bi podrio moral Muslimana. HVO je odgovoran za bezobzirno razaranje”, naveo je Carmel Agius.

Pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u toku je izricanje pravomoćne presude u predmetu protiv bivših političkih i vojnih vođa samoproglašene Herceg-Bosne – Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića.

Izvor: Al Jazeera i agencije


POVEZANE

  • Za­v­išić: Hrvatsku na­jviše zabrin­ja­va udruženi zloči­nač­ki poth­vatMeđu­nar­o­d­ni kaz­neni sud za bivšu Ju­goslav­i­ju danas će ob­jav­i­ti pravo­moćnu pre­sudu u pred­me­tu pro­tiv bivših poli­tičk­ih i vo­jnih vođa samo­proglašene Herceg-Bosne – Jad­ran­ka Prlića, Brune Sto­jića, Slo­bo­dana Pralj­ka, Milivo­ja Petkovića, Valenti­na Ćorića i Berisla­va Pušića. Pr­voste­penom pre­su­dom os­uđeni su na ukup­no 111 go­d­i­na zatvo­ra za ratne zločine, što uključu­je i udruženi zloči­nač­ki poth­vat u ko­je­mu […]Published On 29 Nov 201729 Nov 2017
  • Sk­ender­ag­ić: U sred­njoj Bosni pod­jele vidljive i 22 go­dine nakon rataMeđu­nar­o­d­ni kaz­neni sud za bivšu Ju­goslav­i­ju danas će ob­jav­i­ti pravo­moćnu pre­sudu u pred­me­tu pro­tiv bivših poli­tičk­ih i vo­jnih vođa samo­proglašene Herceg-Bosne – Jad­ran­ka Prlića, Brune Sto­jića, Slo­bo­dana Pralj­ka, Milivo­ja Petkovića, Valenti­na Ćorića i Berisla­va Pušića. Pr­voste­penom pre­su­dom os­uđeni su na ukup­no 111 go­d­i­na zatvo­ra za ratne zločine, što uključu­je i udruženi zloči­nač­ki poth­vat u ko­je­mu […]Published On 29 Nov 201729 Nov 2017
  • Mal­ičbe­gov­ić: Mostar u tiši­ni dočeku­je pre­suduMeđu­nar­o­d­ni kaz­neni sud za bivšu Ju­goslav­i­ju danas će ob­jav­i­ti pravo­moćnu pre­sudu u pred­me­tu pro­tiv bivših poli­tičk­ih i vo­jnih vođa samo­proglašene Herceg-Bosne – Jad­ran­ka Prlića, Brune Sto­jića, Slo­bo­dana Pralj­ka, Milivo­ja Petkovića, Valenti­na Ćorića i Berisla­va Pušića. Pr­voste­penom pre­su­dom os­uđeni su na ukup­no 111 go­d­i­na zatvo­ra za ratne zločine, što uključu­je i udruženi zloči­nač­ki poth­vat u ko­je­mu […]Published On 29 Nov 201729 Nov 2017

VIŠE IZ RUBRIKE BALKAN

POPULARNO

Komentariši