Hag: Postojao je udruženi zločinački poduhvat šestorice i Tuđmana

Foto: AFP

29 Nov 2017

Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u srijedu je, u okviru žalbene presude bosanskohercegovačkoj šestorici utvrdilo da je postojao međunarodni oružani sukob u BiH i stanje okupacije, a potvrdilo je i postojanje hrvatskog udruženog zločinačkog pothvata s ciljem etničkog čišćenja dijelova BiH, te da je prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman bio dio udruženog zločinačkog poduhvata.

Haški je sud šestoricu bosanskohercegovačkih Hrvata u svibnju 2013. nepravomoćno osudio na kazne od 10 do 25 godina zatvora zbog zločina nad muslimanima tijekom rata u BiH osmišljenih u okviru udruženog zločinačkog pothvata, prenosi Hina.

Žalbeno je vijeće utvrdilo da je prvostupanjskom presudom pravilno utvrđeno postojanje međunarodnog oružanog sukoba, te da je pravilno utvrđeno da je Hrvatska provodila kontrolu preko lokalnih tijela u Herceg Bosni što potvrđuje da je postojalo stanje okupacije.

Žalbeno vijeće odbacilo je i žalbene osnove u kojima se tvrdilo da nije postojao udruženi zločinački pothvat.

Međunarodni sukob

Raspravno vijeće je većinom glasova, uz suprotno mišljenje predsjedavajućeg suca Jeana Claudea Antonettija, u prvostepenoj presudi zaključilo je da je sukob između Hrvatskog vijeća obrane i Armije BiH 1993.-1994. godine bio međunarodni sukob uz umiješanost Hrvatske te da je većina zločina nad muslimanskim stanovništvom takozvane Herceg-Bosne za koje su se teretili optuženi počinjena u okviru udruženog zločinačkog pothvata u kojem je sudjelovao i dio političkog i vojnog vodstva Republike Hrvatske, uključujući i predsjednika Franju Tuđmana.

Cilj toga udruženog zločinačkog pothvata, prema zaključcima presude, bio je uspostava etnički čistog hrvatskog entiteta barem djelomično u granicama Banovine Hrvatske iz 1939. godine i njegovo pripajanje Hrvatskoj kako bi se ponovno ostvarilo ujedinjenje hrvatskog naroda u slučaju raspada BiH, odnosno da on postane neovisna država unutar BiH tijesno povezana s Hrvatskom.

Vijeće je zaključilo da su HVO i HZHB bili u funkciji ostvarivanja različitih aspekata zajedničkog zločinačkog cilja uspostave etnički homogenog prostora.

U pothvatu su prema nepravomoćnoj presudi sudjelovali bivši predsjednik Franjo Tuđman, bivši ministar obrane Gojko Šušak i bivši načelnik Glavnog stožera HV-a general Janko Bobetko, bivši čelnik Herceg-Bosne Mate Boban, bivši predsjednik vlade Herceg-Bosne Jadranko Prlić, bivši ministar obrane Bruno Stojić, bivši načelnici Glavnog stožera HVO-a Slobodan Praljak i Milivoj Petković, bivši zapovjednik vojne policije Valentin Ćorić i tadašnji načelnik Ureda za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić.

Izvor: Al Jazeera i agencije


POVEZANE

  • Haš­ki tri­bunal: Stari most bio ‘le­git­imni vo­jni cilj’, os­ta­je pre­su­da za rat­ni zločinMedi­ji u Hrvatskoj u naslove stavl­ja­ju od­luku Žal­beno vi­jeća kako je Stari most u Mostaru bio le­git­i­man vo­jni cilj.Published On 29 Nov 201729 Nov 2017
  • Za­v­išić: Hrvatsku na­jviše zabrin­ja­va udruženi zloči­nač­ki poth­vatMeđu­nar­o­d­ni kaz­neni sud za bivšu Ju­goslav­i­ju danas će ob­jav­i­ti pravo­moćnu pre­sudu u pred­me­tu pro­tiv bivših poli­tičk­ih i vo­jnih vođa samo­proglašene Herceg-Bosne – Jad­ran­ka Prlića, Brune Sto­jića, Slo­bo­dana Pralj­ka, Milivo­ja Petkovića, Valenti­na Ćorića i Berisla­va Pušića. Pr­voste­penom pre­su­dom os­uđeni su na ukup­no 111 go­d­i­na zatvo­ra za ratne zločine, što uključu­je i udruženi zloči­nač­ki poth­vat u ko­je­mu […]Published On 29 Nov 201729 Nov 2017
  • Mal­ičbe­gov­ić: Mostar u tiši­ni dočeku­je pre­suduMeđu­nar­o­d­ni kaz­neni sud za bivšu Ju­goslav­i­ju danas će ob­jav­i­ti pravo­moćnu pre­sudu u pred­me­tu pro­tiv bivših poli­tičk­ih i vo­jnih vođa samo­proglašene Herceg-Bosne – Jad­ran­ka Prlića, Brune Sto­jića, Slo­bo­dana Pralj­ka, Milivo­ja Petkovića, Valenti­na Ćorića i Berisla­va Pušića. Pr­voste­penom pre­su­dom os­uđeni su na ukup­no 111 go­d­i­na zatvo­ra za ratne zločine, što uključu­je i udruženi zloči­nač­ki poth­vat u ko­je­mu […]Published On 29 Nov 201729 Nov 2017

VIŠE IZ RUBRIKE BALKAN

POPULARNO

Komentariši