Proslava Dana ‘republike’ koja pod tlom skriva još hiljade leševa

Proslava Dana 'republike' koja pod tlom skriva još hiljade leševa

Foto: Vijesti.ba

U manjem bh. entitetu danas se slavi neustavni Dan RS-a, iako je Ustavni sud BiH više puta donio odluku da je 9. januar kao Dan entiteta neustavan.

Na čelu samoproglašene republike su bili Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, kasnije osuđeni u Haškom tribunalu zbog ratnih zločina.

Povodom današnjeg dana sa izdržavanja doživotne kazne zatvora javili su se i Dan RS čestitali ratni zločinci – prvi predsjednik RS Radovan Karadžić i komandant nekadašnje Vojske RS Ratko Mladić.

Dana 9. januara 1992. usvojena je Deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda BiH i proglašena Republika srpskog naroda BiH kao federalne jedinice u sastavu savezne države Jugoslavije. Tom prilikom Radovan Karadžić slavodobitno poručuje: “Nema toga ko će uvesti dalje od Kozije ćuprije (u Sarajevu) nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Na Palama je to Jugoslavija!”.

Na sjednici održanoj 12. maja 1992., usvojena je jedna od presudnih odluka Skupštine – Odluka o strateškim ciljevima srpskog naroda u BiH, prema kojoj su prioriteti srpskog naroda u BiH: državno razgraničenje sa druge dvije nacionalne zajednice; koridor (povezanost teritorije) između Semberije i Krajine; uspostavlјanje koridora u dolini rijeke Drine, eliminisanje Drine kao granice između srpskih država; uspostavlјanje granica na rijekama Uni i Neretvi; podjela grada Sarajeva na srpski i muslimanski dio i uspostavlјanje u svakom od dijelova efektivne državne vlasti; izlaz Republike Srpske na more.

Prilikom diskusije o ovim strateškim ciljevima poslanicima Skupštine, u ime svih boraca i starješina sa fronta, obratio se general-pukovnik Ratko Mladić, govoreći kako je rat u BiH “… tek počeo tu i tamo”. Govoreći o namjerama rukovodstva kazao je: “Lјudi i narodi nisu pilјci niti klјučevi u džepu pa ćemo ih premjestiti tamo-amo. To je lako reći a teško ostvariti… Prema tome, mi ne možemo očistiti niti možemo imati rešeto da prosijemo samo da ostanu Srbi ili propadnu Srbi a ostali da odu. Pa to je, to neće, ja ne znam kako će gospodin Krajišnik i gospodin Karadžić objasniti svijetu. To je lјudi genocid”.

– Mladićevo upozorenje nije imalo nikakav učinak što ukazuje na činjenicu da su Karadžić i Krajišnik – kao i svi ostali koji su prisustvovali ovoj sjednici – bili i sami svjesni genocidnog karaktera strateških ciljeva “Srpske republike Bosne i Hercegovine”, ali i odlučni da daju svoj doprinos njihovoj realizaciji, stava je prof. dr. Amir Kliko.

S druge strane Mladić je na sebe preuzeo najvažniju vojnu ulogu u realizaciji genocida. Njegova izjava bez imalo sumnje dokazuje da je potpuno svjesno prihvatio taj zadatak.

Banja Lukom će danas prodefilovati Mladićevi borci sa ratnim zastavama i brigadnom dužine 25 metara u čast “Republike” koja pod svojim tlom još uvijek skriva hiljade posmrtnih ostataka.


(Vijesti.ba)

Komentariši