Do Izbornog zakona po zakonima obmane

Do Izbornog zakona po zakonima obmane

Foto: Arhiv

Atmosfera prijetnji i ucjena pred kojima se vulkanskom brzinom eruptiraju zločinačke namjere podjele Bosne, poprimaju svoju finalnu fazu.

Zato se ovdje valja upitati, zašto se radi o laži i obmani na kojoj počiva narativ o tzv. “legitimnom predstavljanju naroda”, jednoj po svemu anahronoj ideji koja ne poštuje niti jedan princip liberalne demokratije kojoj je u centru političkog legitimiranja birač-pojedinac.

Pored toga, svakom bi trebalo biti jasno da se iza takvog nastojanja krije krajnji cilj – rastakanje bosanske države na etničke teritorije, kroz tzv. “virtuelne izborne jedinice” i time zakucavanje koca ubilo kakvu egzistenciju građanske države i na njoj zasnovanih individualnih građanskih prava i ljudskih sloboda pojedinca.

Saučesnika u ovoj vrsti zločinačkog poduhvata je mnogo i oni se više i ne kriju, bilo da su u pitanju ratni kvislinzi pretvoreni u europejce ili protagoniste rusofilskih interesa na teritoriji Bosne ili da je riječ o perfidnim međunarodnim posrednicima koji u maniru efikasnih birokrata, što prije u svoje diplomatske biografije žele upisati uspješno obavljen posao, ne mareći za krvave posljedice njihove intervencije u socijalno tkivo Bosne.

Zašto pravim ovaj uvod? Razlog je jednostavan. Želim upozoriti na neogovorni nemar onoga što se danas želi predstaviti kao probosanska politička snaga. E, pa ta snaga bi trebala znati da je sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i Aneks 3. i njegov Prilog. Oni koji bi morali znati svaki zarez tog aneksa, očigledno nemaju vremena za takve koještarije, pa ih, stoga, valja podsjetiti da u Aneksu 3 nema niti jedne riječi o tzv. “legitimnom predstavljanju naroda”, već se, što je vrijednost svih modernih liberalnih demokratija, pominje samo građanin i njegovo suvereno pravo da bira i da bude biran.

Da bih ovo potkrijepio citirat ću šta je suština Aneksa 3. i Priloga o izborima:

U članu IV tačka 1. Glasači, se kaže: “Svaki građanin Bosne i Hercegovine starosti 18 godina ili stariji, čije se ime pojavljuje na popisu za Bosnu i Hercegovinu 1991. godine, će biti kvalifikovan za glasanje u skladu sa izbornim odredbama i pravilima”. Dakle ni pomena legitimnog predstavljanja.

Potom slijede veoma jasni stavovi u Prilogu o izborima koji se temelji na dokumentima Drugog sastanka Konferencije o ljudskoj dimenziji Konferencije o sigurnosti i suradnji u Evropi, Kopenhagen 1990. koji u tački 7.3. “garantuje univerzalno i jednako pravo punoljetnom građaninu”.

Dalje, u tački 7.5 se kaže da se “poštuje pravo građana da traže političku ili javnu funkciju, pojedinačno ili kao predstavnici političkih partija ili organizacija, bez diskriminacije”.
Potom u tački 7.6. potvrđuju obavezu potpisnika Aneksa 3 da “poštuju pravo pojedinaca i grupa da osnivaju, u punoj slobodi, svoje političke stranke ili druge političke organizacije i daju tim političkim strankama i organizacijama neophodne zakonske garancije koje će im omogućiti da se međusobno takmiče na osnovu jednakog tretmana pred zakonom i od strane vlasti”.

Dakle, truhli kompromisi ili popuštanje bilo kome u aktuelnoj raspravi o promjenama Izbornog zakona i uvođenje u izborni sistem tzv. “legitimnog predstavljanja naroda”, značilo bi flagrantno kršenje Aneksa 3 i Priloga tom aneksu, da ne kažem praktičnu izdaju države, jer se njime svakom građaninu/pojedincu države Bosne i Hercegovine garantuje neotuđivo pravo da bira kandidata iz konkurentskih političkih partija koje učestvuju u izbornom procesu, bez diskrimiranja na bilo kom osnovu.


Piše: Mirsad Tokača, direktor IDC-a

(Vijesti.ba)

Komentariši