Edin Fako novi šef Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u

Edin Fako novi šef Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u

Edin Fako / Vijesti.ba Ceremonija primopredaje dužnosti šefa Vojnog dijela Misije BiH pri NATO, ujedno vojnog predstavnika BiH pri Evropskoj uniji održana je 1. augusta 2021. godine u prostorijama Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u u Briselu. Dužnost je predao brigadir Jasmin Čajić, dok je dužnost preuzeo brigadir Edin Fako.

U protekle tri godine, brigadir Jasmin Čajić vodio je Vojni dio Misije BiH u izvršavanju njenih stalnih zadataka, pružao ključnu podršku unapređenju vojne saradnje sa NATO i EU, te predvodio brojne inicijative u cilju promocije Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu.

Novi šef Vojnog dijela Misije BiH pri NATO, ujedno novi vojni predstavnik BiH pri EU brigadir Edin Fako, je oficir sa velikim iskustvom koje je stekao radeći na brojnim operativnim i štabnim dužnostima unutar Oružanih snaga BiH, kao i tokom obavljanja dužnosti oficira za NATO koncept Operativnih sposobnosti pri NATO Zajedničkoj komandi u Brunssumu, Kraljevina Holandija u periodu od 2011. do 2014. godine.

Brigadir Fako je prošao kroz različite vidove edukacije i kursiranja u inostranstvu i zemlji.


(Vijesti.ba)

Komentariši