VSTV: Gordana Tadić premještena s funkcije glavne tužiteljice

VSTV: Gordana Tadić premještena s funkcije glavne tužiteljice

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić premještena je s te funkcije na mjesto tužiteljice, saopćeno je iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

“Prvostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće), odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH protiv tužene Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine, donijela je odluku kojom se utvrđuje disciplinska odgovornost tužene za disciplinske prekršaje, postupajući suprotno članu 5.2. Etičkog kodeksa za tužioce koji propisuje da će tužilac posvetiti profesionalnu djelatnost svojim dužnostima, koje uključuju ne samo obavljanje tužilačke funkcije, nego i ostale poslove relevantne za poslovanje tužilaštva, čime je iskazala nemar i počinila disciplinski prekršaj iz člana 57. tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i tačka 17. „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“ Zakona o VSTV BiH”, navodi se.

“Tuženoj se za navedene disciplinske prekršaje, na osnovu odredaba člana 58. stav 1. tačka (e) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, izriče disciplinska mjera: Premještanje s mjesta glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine na mjesto tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine“, navode.

Protiv ove odluke se može izjaviti žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a BiH u roku od 8 dana od dana prijema odluke.


(Vijesti.ba)

Gordana Tadić nepravosnažno razriješena dužnosti glavne tužiteljice

Gordana Tadić nepravosnažno razriješena dužnosti glavne tužiteljice

Gordana Tadić / Arhiv Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić razriješena je sa te dužnosti odlukom prvostepene disciplinske komisije VSTV-a BiH.

Ova komisija je utvrdila da je Tadić, postupajući kao glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, počinila disciplinske prekršaje koji se odnose na automatsku dodjelu krivičnih predmeta i sigurnosne provjere.

Tadić ima pravo žalbe, a do završetka procesa nastavit će da vodi Tužilaštvo BiH.

Odluka komisije danas je dostavljena čelnicima VSTV-a BiH i Uredu disciplinske tužiteljice.

Ured disciplinskog tužioca u aprilu ove godine podnio je disciplinske tužbe protiv Tadić i predsjednika Suda BiH Ranka Debevca.

“Tužba protiv Tadić podnesena je zbog nemara ili nepažnje u vršenju službenih dužnosti, propuštanja da postupi u skladu sa odlukama VSTV-a, te ponašanja koje šteti ugledu tužilačke funkcije”, saopštio je tad UDT-a.

Također, podnesena je i tužba iz tačke 22, koja se odnosi na ponašanje u sudu ili tužilaštvu ili izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije.

Kada je u pitanju prva tačka disciplinske tužbe, ona se odnosi na svjesno zanemarivanje obaveze i naloga Vijeća da se predmeti tužilaštva raspoređuju u rad tužiocima putem automatskog sistema raspodjele u periodu njenog mandata na funkciji glavnog tužioca.

Druga tačka tiče se propuštanja da kao rukovodilac Tužilaštva BiH primjenom odredaba Zakona o zaštiti tajnih podataka osigura pokretanje postupka personalnih sigurnosnih provjera osoblja Tužilaštva BiH koje rukuje tajnim podacima, kao i naloga Vijeća da sve pravosudne institucije u BiH provedu sve obaveze i mjere navedenog Zakona.

A kada je u pitanju treća tačka, ona se odnosi na narušavanje ugleda pravosuđa neosnovanim zahtjevom za isplatu potraživanja vezanog za najam stana.


(Vijesti.ba)

Komentariši