Ustavni sud BiH: Bošnjački učenici u Konjević Polju diskriminisani

Ustavni sud BiH: Bošnjački učenici u Konjević Polju diskriminisani

Foto: Vijesti.ba

Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je presudu Vrhovnog suda Republike Srpske kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike bošnjačke povratničke zajednice u Konjević Polju.

Odluka je donesena na sjednici održanoj 23. juna, a apelaciju Ustavnom sudu BiH podnijela je grupa roditelja đaka iz Područne škole Konjević Polje pri Osnovnoj školi “Petar Kočić” u Kravici, a protiv presude Vrhovnog suda RS-a od 30. oktobra 2018. godine kada je prijedlog za reviziju odbijen kao neosnovan.

Ustanovljeno je da je tužena strana, tačnije, osnovna škola i Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a, diskriminisala apelante na jezičkoj i etničkoj osnovi.

Povreda Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda

Odluka se posebno odnosila na obavezu utvrđivanja diskriminacije po pitanju prava na bosanski jezik (kao maternji jezik). Osim toga, utvrđene su i povrede Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

“Osnovni sud je prihvatio iskaze svjedoka da se u školi izučavao samo predmet ‘srpski jezik’, a da se u đačke knjižice samo formalno, ručno upisivao naziv jezika ‘bosanski jezik’. Potom je navedeno da Osnovni sud nije prihvatio dio iskaza svjedoka u dijelu u kojem su govorili da su udžbenici koje su djeca koristili bili isključivo na ćiriličnom pismu iz razloga što su apelanti mogli kao dokaz predložiti udžbenike koje su djeca koristili u školi, a koji su im zasigurno bili dostupni. Osnovni sud je na osnovu provedenih dokaza utvrdio da su apelanti dovoljno potkrijepili svoje navode o postojanju diskriminacije, zaključivši da su apelanti učinili vjerojatnim postojanje diskriminacije”, navedeno je u odluci.

Ukinuta presuda Vrhovnog suda iz 2018. godine

Dalje je navedeno da se ukida presuda Vrhovnog suda RS od 30. januara 2018.

“Predmet se vraća Vrhovnom sudu RS, koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Nalaže se Vrhovnom sudu RS da u roku od 60 dana od dana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni sud BiH o poduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke”, pojašnjeno je u tekstu odluke.


(Vijesti.ba / N1)

Komentariši