ZBIRNI PREGLED ODLUKA SA DANASNJE SJEDNICE VLADE FBiH

ZBIRNI PRGLED ODLUKA SA DANAŠNJE SJEDNICE VLADE FBIH Ispis
 18.02.2009.godina

vlada_federacije_nedzad_bra.jpg

Vlada FBiH danas je u Sarajevu utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Federalne vlade.

Riječ je o usklađivanju važećeg zakona s dogovorenim mjerama OHR-a u rješavanju pitanja ratnih zločina i saradnje s Međunarodnim kaznenim tribunalom u Hagu, na način kako je to već učinjeno u zakonima na nivou BiH i u Republici Srpskoj.

Novopredloženim rješenjima se predviđa način izvršenja kaznenih sankcija i mjere pritvora koje je izrekao Sud BiH i precizira da će o uvjetnom otpustu osoba osuđenih sukladno nadležnosti BiH u kaznenim stvarima biti konsultiran Sud BiH po pitanju primjenjivog zakona.

Zakon je dopunjen i u dijelu koji se odnosi na izvršenje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora, regulisanjem nadležnosti kod odlučivanja o uslovnom otpustu osuđenih osoba od Suda BiH, a kod upućivanja na izdržavanje kazne zatvora dodata je i nadležnost Suda BiH, kao i obaveza bržeg obavještavanja nadležnog suda o stupnju, odnosno nejavljanju osuđene osobe na izdržavanje kazne zatvora.

Značajne izmjene odnose se na odredbe Zakona o pogodnostima osuđene osobe van ustanove, pri čemu se precizira za koje je pogodnosti obavezan nadzor, kao i kojim osobama se, prije isteka jedne polovine zatvorske kazne, neće odobriti korištenje pogodnosti izvan ustanove.

RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH
Federalna vlada je obavila raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe koji je razmatran i usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, dok u Domu naroda nije dobio potrebnu većinu glasova.

Vodeći računa da su izmjenama i dopunama postojećeg zakona predložene mjere koje treba da doprinesu bržoj reformi uprave, ocijenjeno je potrebnim da se, u skladu s danas iznesenim prijedlozima i sugestijama, dogradi ponuđeni tekst i razmatra u paketu sa izmjenama i dopunama Zakona kojim se regulišu prava i obaveze državnih službenika u organima državne službe.

NEPRIHVATLJIVI AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA
Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH nije prihvatila amandmane koje je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva podnio zastupnik u Domu naroda Parlamenta FBiH Kenan Keserović.

Ovo iz razloga što su postojećim odredbama Zakona regulisane mjere i aktivnosti koje treba da preduprijede zloupotrebu dodijeljenih sredstava, kao i mjere u slučaju nepravilnosti u postupku kandidiranja ili implementiranja razvojnog projekta koje se predlažu ovim amandmanima.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA FEDERALNU DIREKCIJU ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE AUTOCESTA
Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška investicijskih sredstava Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, u ukupnom iznosu od 25.520.000 konvertibilnih maraka.

U okviru toga, 25 miliona KM je predviđeno za troškove građenja i nadzora nad autocestom i naplatnim mjestima, nad građenjem odmorišta i objekata za pružanje usluga i troškove građenja i nadzora nad građenjem objekata za kontrolu prometa i održavanje autoceste.

Planirano je 500 hiljada KM za nabavku opreme, te po 10.000 KM za troškove kupovine zemljišta za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc i objekata za izgradnju naplatnih mjesta, odmorišta i objekata za usluge korisnicima autoceste i ostale troškove, kao i za izradu projektne dokumentacije.

Iz 2008. godine će se prenijeti planirana, a neutrošena sredstva za ove namjene u iznosu od oko šest miliona KM dok se od naplate cestarine u ovoj godini planira prihod od deset miliona KM. Ova će se sredstva također koristiti za planiranu realizaciju ovih projekata.

STROŽA KONTROLA STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
Vlada FBiH prihvatila je danas Program rada Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i stručne institucije na koju su prenesene javne ovlasti iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda vozila za 2009. godinu, te zadužila Ministarstvo da je svakih šest mjeseci informira o stanju u ovoj oblasti i provedbi planiranih aktivnosti.

Kako se navodi u Programu, postojeći jedinstveni informatički sustav koji uvezuje sve stanice tehničkog pregleda u FBiH, stručne institucije i nadležna tijela uprave, bit će upotpunjen uspostavom video nadzora.

Naime, nakon postavljanja kamera u stanice, tehnički pregled neće biti validan bez fotografije vozila snimljenog za vrijeme pregleda.

Novi koncept registracije vozila bi trebao zaživjeti 2010. godine. Riječ je o tome što će za svako vozilo biti izdavana dva dokumenta, kako je to praksa u Europskoj uniji: Potvrda o vlasništvu i Potvrda o registraciji.

Uz ovo, bit će sačinjena i nova nomenklatura vozila, kako bi bio izbjegnut slučaj da se, recimo, pojedine marke vozila upisuju u evidencije pod čak 86 različitih naziva.

Nužno je uvođenje i sustava koji će jamčiti sigurnost pokazatelja o vozilima, odnosno spriječiti moguće zlouporabe, ili gubitak informacija.

U ovoj godini se očekuje donošenje izmjena i dopune Zakona o cestovnom prijevozu FBiH, kojima će, uz ostalo, biti osnažena uloga inspekcijskog i upravnog nadzora nad radom stanica tehničkog pregleda.

O JAVNIM PRIHODIMA U 2008. GODINI
Prihodi koji su naplaćeni i raspoređeni u 2008. godini iznose šest milijardi četiri stotine pet miliona konvertibilnih maraka i veći su za 567 miliona KM u odnosu na 2007. godinu.

Kako se kaže u Informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u FBiH za prošlu godinu, najveći dio naplaćenih javnih prihoda i najveći rast zabilježen je u vanbudžetskim fondovima (PiO/MiO, zavodima zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja), a zatim kantonalnim, federalnom i općinskim budžetima.

Po ovom osnovu, ukupni prihodi su veći za 439,9 miliona KM ili za 21 posto i iznose dvije milijarde pet stotina šest miliona KM (2.505,9 miliona KM).

Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog budžeta iznose tri milijarde sedam stotina pedeset šest miliona KM, što je za 141,8 miliona KM ili četiri posto više nego u 2007. godini.

Ukupno ostvareni prihodi federalnog budžeta, bez prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja vanjskog duga i bez sredstava finansiranja budžeta, iznose jednu milijardu i dvije stotine dva miliona KM (1.202,5 miliona KM), što je za jedan posto manje u odnosu na 2007. godinu ili u apsolutnom iznosu manje za 17 miliona KM.

Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja vanjskog duga u ovom izvještajnom periodu iznosili su 137,7 miliona KM, tako da su ukupni prihodi federalnog budžeta, zajedno sa sredstvima na ime finansiranja vanjskog duga i sredstavima finansiranja budžeta, manji za tri posto i iznose 1.340 miliona KM (jedna milijarda i tri stotine četrdeset miliona KM).

O NEFORMALNOM OBRAZOVANJU PODUZETNIKA
Razmatrajući Informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o neformalnom obrazovanju poduzetnika u FBiH, Vlada FBiH je ocijenila da nedostaje sistematičniji pristup u davanju usluga u ovoj oblasti, iako su za sada razvijeni različite vrste i oblici ovog obrazovanja.

Ovo se, prije svega, odnosi na nepostojanje zakona iz oblasti stučnog obrazovanja i obuke odraslih, kao i mehanizama za kontrolu kvaliteta obuke.

Iz tih razloga Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da, u saradnji s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta inicira kod kantonalnih nadležnih organa donošenje zakonskih propisa o stručnom obrazovanju i obuci odraslih u Federaciji, čime bi se osigurala i provedba državne Strategije za razvoj obrazovanja za period 2008.-2015. godina.

RACIONALNIJE TROŠENJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
U sklopu ukupnih napora na smanjenju budžetske potrošnje, Federalna vlada izmijenila je danas Odluku o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe.

Naime, ubuduđe se neće isplaćivati naknade za angažman u radnim tijelima osnovanim radi izvršavanja poslova koji su, zakonom ili godišnjim operativnim planom rada Vlade FBiH, utvrđeni kao redovni poslovi u skladu s djelokrugom federalnog organa državne službe propisanim Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

O REALIZACIJI PROJEKTA NABAVKE BESPLATNIH UDŽBENIKA
Prilikom današnje rasprave o Informaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o realizaciji Projekta nabavke besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u FBiH za školsku 2008./2009. godinu, Vlada FBiH je ove aktivnosti ocijenila uspješnim.

Sredstvima budžeta Federacije u iznosu od osam miliona obezbijeđeni su besplatni udžbenici za sve učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Federaciji BiH, odnosno njihova nabavka za 103.704 učenika osnovnih škola (5.152.047 KM) i besplatni udžbenici za socijalno ugrožene učenike i učenike romske nacionalnosti od petog do osmog razreda, odnosno za oko 27.000 učenika (2.847.953 KM).

Vlada je i ovom prilikom izrazila spremnost da, u skladu s finansijskim mogućnostima, nastavi podršku ovom projektu i pozvala sve općine i kantone da se sukladno raspoloživim mogućnostima uključe u ove aktivnosti.

O KORIŠTENJU SOLARNE ENERGIJE
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je danas Vladu FBiH s Informacijom o promociji iskorištavanja solarne energije u BiH s prijedlogom primjene u okviru izgradnje zgrade Vlade FBiH u Mostaru.

BiH potpisnica je brojnih međunarodnih ugovora o zaštiti okoline, uljučujući i one koji se odnose na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Jedan od načina realiziranja preuzetih obveza je i korištenje energije iz obnovljivih izvora, među njima i solarne.

Temeljem Administrativnog protokola potpisanog 6. januara 2008. godine između vlada Federacije BiH i Kraljevine Španije, odobren je i provodi se projekt "Studija mogućnosti korištenja i promocije solarne energije u BiH".

Od ovog oprojekta, koji bi trebao biti okončan u krajem prvog kvartala 2009. godine, očekuje se procjena solarnotermičke energije.

Na temelju dosadašnjeg mjerenja broja sunčanih sati, sa sigurnošću se može zaključiti kako je srednja godišnja solarna radijacija u zoni Mostara 1.857 kWh/m2, a srednji godišnji koeficijent iskoristivosti solarne energije 58 posto.

Uporedbe radi, iako su ovi pokazatelji u Njemačkoj trećinu lošiji, u ovoj zemlji je 2007. godine instalirano solarnih panela za proizvodnju ukupno 1,1 GW, što je ekvivalent velikoj elektrani.

Vlada je prihvatila prijedlog Federalnog ministarstva da se sustav solarne energije za potrebe grijanja, rashlađivanja, tople vode i proizvodnju električne energije primijeni na budućoj zgradi Federalne vlade u Mostaru i, u svezi toga, zadužila Službu za zajedničke poslove federalnih organa i tijela da pripremi kompletnu informaciju o do sada završenim poslovima u okviru pripreme izgradnje ovog objekta.

SUGLASNOST NA ODLUKE IP "KRIVAJA" ZAVIDOVIĆI
Vlada FBiH dala je danas predhodnu suglasnost na tri odluke IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići.

Riječ je o Odluci o davanju suglasnosti za prijenos udjela privrednog društva IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići, Odluci o davanju suglasnosti Upravi Društva za imenovanje jednog člana u Skupštinu Društva ”Krivaja 1884”, te Odluci o davanju suglasnosti na prijedlog člana Nadzornog odbora u Društvu ”Krivaja 1884”.

KADROVSKA PITANJA
Za koordinatora Doing Business Memoranduma o reformi (skup aktivnosti na poboljšanju poslovnog okruženja u BiH) Vlada FBiH je, ispred Federacije BiH, imenovala Muhibiju Delića, pomoćnika federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Vlada FBiH je donijela Rješenje kojim je na period do dva mjeseca imenovala Nadzorni opdbor JP Željeznice FBiH.

U ovo tijelo imenovani su: Pavo Boban (predsjednik), Izet Mehinagić, Hamdija Avdić, Fatima Drinčić, Dragan Čalović, Ibrahim Čaušević, Ivan Kordić, Željko Markota, Seid Kapetanović, Ivan Knezović i Enes Terzić (članovi), saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Biznis.ba/Fena)

Komentariši