JIRZI KUDELA: ISPRAVITI DISKRIMINATORSKE ODREDBE U USTAVU BiH

Kudela: Ispraviti diskriminatorske odredbe u Ustavu Ispis E-mail
03.02.2009.godina
Image
Ambasador Češke u BiH Jirži Kudela smatra da je prioritet za BiH da ispravi sve diskriminatorske odredbe koje postoje u Ustavu BiH i prilagodi ih međunarodnim standardima ljudskih prava, a naročito Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

"Vlasti BiH trebaju se angažovati u procesu ustavnih reformi kojima se traži da se dogovore i usvoje izmjene ustavnog okvira BiH koje će doprinijeti stvaranju funkcionalnije, efikasnije i održive institucionalne strukture u BiH, sposobne da da podršku procesu evropskih integracija i da poboljša poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda", rekao je Kudela.

On je danas na konferenciji o zaštiti ljudskih i manjinskih prava u BiH koja se održava u okviru treće sesije "Parlament za Evropu" rekao da, osim ispravljanja diskriminatorskih odredbi koje postoje u Ustavu, BiH treba da usvoji opsežan zakon protiv diskriminacije.

"Shvatam da je rad na ovom zakonu u toku. Važno je da ovaj zakon bude usvojen, posebno što je on naveden kao jedan od uslova za bezvizni režim za putovanja unutar EU", naglasio je ambasador Češke, koja predsjedava EU.

On je upozorio da nije dovoljno ono što je u BiH do sada urađeno, posebno ako BiH ima ozbiljne namjere da postane članica EU.

"Da bi to postigla, BiH mora da obezbijedi stabilne institucije kao osnovne garante demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i poštivanja prava manjina", istakao je Kudela.

Češki ambasador je naglasio da je u vezi sa zaštitom nacionalnih manjina ostvaren mali napredak u smislu provođenja preporuka koje proističu iz ratifikacije Okvirne konvencije o nacionalnim manjinama iz 2002. godine.

"Iako su vijeća manjina osnovana na nivou BiH i Republike Srpske ona nisu postigla mnogo zbog nedostatka sredstava i konkretnih planova aktivnosti, a Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji BiH tek je nedavno usvojen", rekao je Kudela.

Prema njegovim riječima, politička zastupljenost manjina je minimalna, iako su izmjene i dopune u Izbornom zakonu BiH u posljednjem trenutku omogućile da jedno ili dva mjesta budu rezervisana za manjine u skupštinama opština.

Kudela smatra da bi obezbjeđenje jednakog tretmana svih lica unutar jurisdikcije BiH, bez obzira na njihovu etničku, nacionalnu, jezičku ili vjersku pripadnost, zahtijevalo usvajanje adekvatnih mjera za promovisanje pune i efikasne jednakosti u svim područjima ekonomskog, društvenog, političkog i kulturnog života.

On je istakao da bi na taj način BiH postala stabilnija, prosperitetna zemlja sa većim stepenom demokratije.

Kudela je istakao da je osim ratifikacije međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite ljudskih prava od suštinske važnosti njihovo provođenje.

"Implementacija podrazumijeva poštivanje finalnih i obavezujućih presuda međunarodnih pravnih institucija, ali i njihovo izvještavanje o lokalnim zakonima i praksi. Postoji i obaveza da se postupa na osnovu preporuka međunarodnih tijela za nadzor", rekao je češki ambasador u BiH.

Kudela je upozorio da BiH kao međunarodno priznata država ne može biti oslobođena obaveze poštivanja različitih međunarodnih sporazuma koje je ratifikovala, a da bi entiteti trebalo snažno da podrže nadležnosti države s ciljem bolje implementacije ovih obaveza i da u tom smislu obezbijede budžetska sredstva dovoljna za njihovu implementaciju.

Prema njegovim riječima, institucije EU u BiH su spremne da daju svoj doprinos razvoju i konsolidaciji poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u BiH, u skladu sa politikom EU na polju ljudskih prava i smjernicama EU o ljudskim pravima.

"Krajnji cilj naših aktivnosti je da pomognemo BiH da se razvije u stabilnu, održivu i istinski multietničku državu. Nadam se da će sljedeći Izvještaj o napretku biti pozitivniji, ali postoji nekoliko složenih pitanja koja je potrebno riješiti", poručio je Kudela.

(Svevijesti.ba/Srna)

Komentariši