“TREBAMO SE PRILAGODITI EKONOMSKOJ KRIZI”

Nedžad Branković

‘Trebamo se prilagoditi ekonomskoj krizi’

U posljednjih desetak godina imamo najveći broj zaposlenih, a najmanje nezaposlenih osoba, rečeno je na novogodišnjoj konferenciji za novinare premijera Federacije BiH Nedžada Brankovića i ministra finansija Vjekoslava Bevande u Mostaru.

Vlada FBiH je od imenovanja do danas održala 84 redovne sjednice, od čega je 15 održano u Mostaru, te po jedna u svakom od kantona. Vlada je u ovom periodu utvrdila preko 80 zakonskih prijedloga, 47 nacrta zakona, 9 prednacrta zakona, donijela 51 uredbu, te 609 odluka.

Premijer Nedžad Branković je istakao da mjerila aktivnosti Vlade FBIH treba gledati kroz nekoliko parametara, prenosi FTV.

‘Prosječna penzija je bila 279 KM, a sada je 348 KM, povećan je broj registrovanih pravnih lica, prosječna plaća je porasla sa 600 KM na 733 KM. Bruto domaći proizvod (BDP) je u 2006. godini iznosio 11,291 milijardi KM, a u ovoj godini očekujemo da će biti preko 14 milijardi KM’, rekao je Branković, dodajući da je indeks rasta industrijske proizvodnje i u ovoj godini bio 7,5 posto, uz sve probleme u finansijskom sektoru.

‘Ove godine smo imali problema sa prihodima budžeta. Želimo da sa rješenjem nedostajućih budžetskih prihoda, ove godine, integralnim pristupom donesemo rješenje kako da raščistimo recidive prošlosti. Vrijeme koje dolazi je vrijeme realnosti i reformi i vrijeme prilagođavanja finsnsijskoj i ekonomskoj globalnoj krizi’, rekao je Branković.

Govoreći o stvarima koje još uvijek nisu završene, premijer Branković je naveo kako ni nakon dvije godine Vlada FBiH nije uspjela riješiti pokretanje procesa proizvodnje i privatizacije Agrokomerca, kao niti otvorena pitanja oko privatizaciju Aluminijuma. Pored toga tu su i problemi oko pokretanja investicija u elektroenergetskom sektoru, kao i sva pitanja oko privatizacije.

‘Ova pitanja prenosimo u sljedeću godine. Potrebno je pokrenuti reformu javne uprave, boračko-invalidske zaštite, te socijalne zaštite. Moramo vratiti dio vlastitog finansijskog suveriniteta, a to znači kapitalno ojačati Razvojnu banku’, kaže Branković.

On je istakao da je namjera Vlade FBiH bile da se Razvojna banka ojača iz budžeta, ali da potencijal budžeta nisu takvi.

‘To je trenutna situacija i to će nas natjerati da tražimo drugačije modele, da što prije Razvojna banka, sa svojim potencijalnim kapitala, zaista bude razvojna. Sve ovo radimo da u vrijeme teške ekonomske krize napravimo zakone, ambijent te da reformišemo institucije koje će nositi odgovornost’, istakao je premijer Branković.

Komentariši