ODRZANA SJEDNICA VIJECA MINISTARA BiH – USVAJANJE NOVIH ZAKONA BiH

Održana sjednica Vijeća ministara BiH Ispis E-mail
23.12.2008.
Image
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je danas u Sarajevu utvrdilo Prijedlog zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH.

Dopunom Zakona omogućen je bescarinski uvoz 50.000 tona sirovog šećera za preradu u BiH, zbog potrebe da se domaćim proizvođačima osiguraju približno isti uvjeti privređivanja, kao oni koje imaju proizvođači šećera u zemljama potpisnicama CEFTA-e.

Na ovaj način, Vijeće ministara BiH želi doprinijeti povećanju korištenja instaliranih kapaciteta i zapošljavanju u BiH i omogućiti rast konkurentnosti domaćih proizvođača i smanjivanje negativnog platnog bilansa BiH s inozemstvom.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić je na pres-konferenciji nakon sjednice kazao da je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH.

Izmjenama i dopunama definirano je da će Ministarstvo civilnih poslova BiH izvršiti reviziju statusa osoba naturalizovanih poslije 6. aprila 1992., a prije 1. janaura 2006. Time se nadležnost za reviziju državljanstava prenosi s Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana, kojoj mandat ističe u februaru 2009. godine, na Ministarstvo civilnih poslova BiH. Ovo ministarstvo dužno je završiti postupak revizije i utvrditi status naturalizovanih osoba najkasnije do 1. marta 2011. godine.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o Garancijskom fondu. Prijedlogom zakona osniva se Garancijski fond radi osiguranja uvjeta za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i rada poljoprivrednika.

Djelatnost Garancijskog fonda je izdavanje garancija i supergarancija na ime osiguranja cijelog kredita ili dijela kredita, koje banke i druge finansijske organizacije u BiH odobravaju privrednim subjektima.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o vanjskim poslovima. Po Špirićevim riječima, dugo se razgovaralo o tom zakonu.

„To jeste ustavna nadležnost Predsjedništva BiH. Zaključak je Vijeća ministara da se zatraži mišljenje Predsjedništva BiH i u slučaju pozitivnog viđenja Predsjedništva da se uputi u parlamentarnu proceduru na izjašnjavanje. Ukoliko bude negativno viđenje Predsjedništva o ovom zakonu on će se ponovno morati vratiti na raspravu u okviru Vijeća ministara", kazao je Špirić.

Vijeće ministara BiH je utvrdilo i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH. Izmjenama i dopunama usklađuju se odredbe Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH sa Zakonom o upravi, preciznije definiraju nadležnosti Agencije i pojačava odgovornost svih sudionika u rješavanju problema u oblasti zapošljavanja.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o advokaturi BiH, a predlagač, Ministarstvo pravde dostavit će ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri uz sugestiju da se o ovom prijedlogu zakona otvori javna rasprava.

Ovim zakonom uređuje se organizacija i položaj Advokatske komore BiH. Donošenjem ovog zakona BiH će ispuniti jedan od uvjeta iz Evropskog partnerstva i stvoriti pravnu osnovu za implementiranje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom u ovoj oblasti.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić je kazao da ima nesporazuma u vezi s ovim zakonom te da bi dobro bilo da je postignut veći stepen saglasnosti na izradi.

„Ali naš je prijedlog bio da ide u parlamentarnu raspravu i da se tamo traži mogućnost da se neke stvari usaglase i da taj zakon dobije podršku, pogotovo što je zahtjev u tom zakonu da se entitetski zakoni usklade s tim okvirnim zakonom", kazao je Špirić.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA).

Po Špirićevim riječima, radi se o izmjenama i korekcijama zakona u skladu sa zakonima koji su usvojeni vezano za reformu policije i tu je tačno nabrojano šta koja agencija treba da radi.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave kojim su proširene nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH u pravcu pružanja podrške policijskim tijelima BiH, školovanju i stručnom usavršavanju kadrova u skladu s potrebama policijskih tijela i drugih službi i agencija iz sigurnosti i forenzičkih ispitivanja i vještačenja.

Utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH. Riječ je o usklađivanju Zakona o graničnoj policiji BiH sa zakonima o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi, kao i o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH. Ovo tim prije, što jedan dio poslova Granične policije prelazi u nadležnost Agencije za školovanje i usavršavanje kadrova.

(Svevijesti.ba/Fena)

Komentariši