RS: PROJEKAT PODRSKE PRIVATNOM SEKTORU ZAVISI OD DOGOVORA VLADA RS I FBiH

RS: Projekat podrške privatnom sektoru zavisi od dogovora Vlada RS i FBiH Ispis E-mail
22.12.2008.
Image
Predstavnici Svjetske banke ocijenili su danas u Banjaluci da bi Projekat podrške privatnom sektoru u BiH mogao biti realizovan putem više komponenti, koje bi uključivale i garantne fondove, kreditnu liniju, mikrokreditna sredstva, ali da će to zavisiti od postignutog dogovora između Uprave Svjetske banke i predstavnika vlada Republike Srpske, FBiH i Savjeta ministara.

Vođa Misije za razvoj privatnog sektora Svjetske banke Irina Astrakan istakla je u razgovoru s predstavnicim resornog ministarstva RS da se situacija na globalnom nivou uslovljena globalnom krizom mijenja vrlo brzo i da bi realizacija dvije – tri komponente projekta koje su najvažnije omogućila znatno brže djelovanje i bolje efekte.

Na sastanku je razgovarano o rizicima koji proizilaze iz sadašnje globalne finansijske krize i predviđanja smanjenja raspoloživosti kredita, posebno za mala i srednja preduzeća, kao i pogoršanja stanja na izvoznim tržištima.

Predstavnici Ministarstva privrede, energetike i razvoja RS istakli su da su najveći problemi sa kojima se susreću privrednici RS problem obezbjeđenja garancija, nedostatak obrtnih sredstava, smanjenje rokova plaćanja dobavljačima, vizni režim i slično.

Oni su naveli da su neka od preduzeća u RS već susrela s otkazivanjem ugovora, ali i da su neka dobila nove poslove.

Pomoćnik ministra Đuro Grbić istakao je da bi rješenje za dio problema moglo da bude stvaranje garantnog fonda, analiza tržišta, podrška uvođenju inovativnih djelatnosti i novih proizvoda, što bi moglo da se realizuje uz podršku Svjetske banke i u sadejstvu sa Investiciono-razvojnom bankom.

"Aktivnosti ministarstva moraju da budu usmjerene na tri segmenta – poboljšanje poslovnog okruženja, povećanje konkurentnosti regulisanjem tehničkih standarda i mogućnost uvođenja kreditne linije namijenjene izvozno orijentisanim preduzećima, na način na koji je to moguće uraditi u skladu sa važećim međunarodnim ugovorima", naglasio je savjetnik ministra Branislav Žugić.

On je istakao da je u protekloj godini Republika Srpska imala investicioni zamah koji su omogućile uspješno okončane privatizacije Telekoma Srpske i naftne industrije Republike Srpske, te da navedena tri segmenta moraju da budu na znatno višem nivou kako bi se mogli osjetiti pravi pozitivni efekti CEFTE i Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Predstavnici Ministarstva privrede, energetike i razvoja istakli su da su projekti koje provodi Svjetska banka svojom konkretizacijom dali očekivane rezultate i da očekuju da će tako biti i sa ovim Projektom podrške privatnom sektoru.

(Svevijesti.ba/Srna)

Komentariši