RS: NAJNIZA PLATA U 2009.GODINI 320 KM

U Banjaluci je danas potpisana Odluka o povećanju najniže plate u Republici Srpskoj (RS) u 2009. godini sa sadašnjih 250 KM na 320 KM.

Odluku su potpisali predsjednik Vlade RS Milorad Dodik, predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mišić i predsjednik Udruženja poslodavaca RS Zdravko Ostojić.

"Postigli smo ovakav dogovor i pored činjenice da se usložnjavaju uslovi privređivanja. Ovo znači da ljudi u privredi razumiju situaciju u kojoj se nalaze radnici i želju da se njihov standard što je više moguće poboljša", rekao je Dodik novinarima nakon potpisivanja odluke.

Dodik je rekao da će razgovori vrlo brzo biti nastavljeni kako bi se do Nove godine obezbijedilo da topli obrok i regres budu uključeni u platu najkasnije do februara iduće godine.

"Razgovaraćemo o tome na koji način bi Vlada RS mogla da podrži privredne grane koje su opterećene ukupnim dešavanjima i ovim novim povećanjem najniže plate u RS", rekao je Dodik.

On je dodao da će interresorna grupa, koja će biti sastavljena od predstavnika ministarstava privrede, finansija i rada, narednih dana razgovarati sa predstavnicima Sindikata i Udruženja poslodavaca RS i sačiniti analizu da bi ugrožene privredne grane ovim povećanjem lakše prebrodile ukupna dešavanja.

Dodik je izrazio zahvalnost Sindikatu i Udruženju poslodavaca RS na potpisanoj Odluci o povećanju najniže plate u RS u 2009. godini što je, kako je naveo, bilo jedino realno moguće u ovom momentu.

On je istakao da je Vlada RS predložila zakon koji predviđa da plate u iznosu od 300 KM ne budu oporezovane, što će, kako je rekao, dodatno rasteretiti ukupni sektor plaćanja plata za 15 miliona KM u budžetu.

Prema Dodikovim riječima, Vlada RS je time pokazala opredijeljenost da pomogne privredi i drugim djelatnostima.

Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mišić izrazila je zadovoljstvo potpisanom Odlukom do koje je, kako je rekla, došlo nakon nekoliko mjeseci teških tripartitnih razgovora.

"Zahvaljujući ovoj odluci, na koju su se odlučili socijalni partneri, odnosno poslodavci, Vlada RS i sindikat, dnevnica najugroženije kategorija radnika u privredi neće više biti ispod dvije KM, već nešto više od tog iznosa", naglasila je Mišićeva.

Ona je navela da to znači da najniži iznos primanja u privredi u idućoj godini ne može biti ispod 320 KM, te da će onim radnicima koji primaju topli obrok biti dodato još 50 odsto najniže plate.

"Kada se sve sabere to predstavlja veliki i dobar iskorak za poziciju radnika koji rade u privredi na najjednostavnijim poslovima", rekla je Mišićeva.

Ona je podsjetila da će 2009. godina biti ekonomski teška i da će osnovni zadatak Sindikata, Vlade i poslodavaca biti da se sačuvaju postojeća radna mjesta i da najslabije plaćeni radnici budu u poziciji da prežive narednu kriznu godinu.

Predsjednik Udruženja poslodavaca RS Zdravko Ostojić rekao je da su poslodavci teško prihvatili odluku o povećanju najniže plate, koja će početi da se primjenjuje od 1. januara 2009. godine, zbog usložnjavanja uslova privređivanja, koje je prouzrokovala globalna situacija u svijetu.

Ostojić je rekao da bi najkasnije do kraja februara iduće godine trebalo da bude postignut dogovor o najnižoj bruto plati u RS, jer, kako je naveo, nema smisla da se obračunavaju doprinosi na topli obrok i regres.

On je naveo da Sindikat ne može da očekuje povećanja najniže cijene rada, dodajući da će vjerovatno biti pojedinačnih zahtjeva u granskim udruženjima koji će praviti sporazume i potpisivati protokole o najnižoj cijeni rada.

Komentariši