PROCJENA DA U BiH IMA 3.447.156 STANOVNIKA

01.12.2008.godine
Agencija za statistiku BiH

Procijenjeno da u BiH ima 3.447.156 stanovnika

Agencija za statistiku BiH danas je u Sarajevu prezentirala rezultate Ankete o potrošnji kućanstava za BiH u 2007. godini koju su implementirale statističke institucije u BiH, uz finansijsku podršku vlada Italije i Velike Britanije te uz tehničku potporu nacionalnog instituta za statistiku Italije (ISTAT) i Konzorcija Ekonomske škole u Londonu (LSE konzorciji).

Kako je saopćio na konferenciji za novinare direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović, anketa je provedena na uzorku 7.648 kućanstava u skladu s EU standardima i metodologijom.

Anketa procjenjuje da je broj prisutnih stanovnika u Bosni i Hercegovini 3.447.156, a da od toga njih 64,2 posto živi u Federaciji BiH, 33,8 posto u Republici Srpskoj i samo dva posto u Brčko Distriktu BiH.

Prosječna starost stanovništva Bosne i Hercegovine je 38,3 godina. U Republici Srpskoj je 40,8, a u Federaciji BiH 37 godina.

Žene su u prosjeku starije od muškaraca i 17 posto njih su starije od 64 godine (13,3 posto su muškarci), dok je postotak žena ispod 18 godina niži u odnosu na muškarce (20,5 posto prema 22,8 posto).

Prema pokazateljima iz ankete, oko dva posto stanovništva od 18 do 34 godina nema obrazovanja ili je pohađalo samo prva četiri razreda osnovne škole.Oko pola stanovništva je završilo srednju školu, 4,3 posto je završilo višu školu ili prvi stepen fakulteta, dok 4,3 posto ima fakultetsku diplomu, specijalizaciju, zvanje magistra ili doktora.

Od 1.054.613 rezidentnih kućanstava, više od 60 posto živi u Federaciji BiH, gdje je također veći broj višečlanih obitelji.

Rezidentno kućanstvo u Bosni i Hercegovini troši u prosjeku 1.541 KM mjesečno, međutim, taj iznos se razlikuje po zemljopisnim područjima i kreće se od 1.318 KM u Brčko Distriktu BiH, preko 1.364 KM u Republici Srpskoj do 1.650 KM u Federaciji BiH.

Određeni izdaci za potrošnju, kako je naveo pomoćnik direktora Agencije za statistiku Edin Šabanović, smatraju se virtualnim, odnosno ne podrazumijevaju stvarne izdatke, ali se unose u obračun da bi se omogućila direktna usporedba kućanstava. Postoje dva takva izdatka – imputirana renta i potrošnja iz vlastite proizvodnje.

Imputirana renta se računa za kućanstva koja posjeduju stambenu jedinicu – ona predstavlja vrijednost zakupnine koju bi kućanstvo plaćalo da mora unajmiti stambenu jedinicu sličnu svojoj, bez obzira na to da li je vlasnik ili koristi stambenu jedinicu bez naknade. Potrošnja iz vlastite proizvodnje se računa za kućanstva koja imaju vrt pa sami proizvode neke artikle čija se vrijednost računa po tržišnim cijenama.

Kućanstva u BiH u prosjeku troše 511,17 KM mjesečno na hranu, posebno za meso, krumpir, voće i povrće te kruh i žitarice. Oko 57 KM (11,1 posto ukupnih izdataka za hranu) se odnosi na potrošnju prehrambenih proizvoda iz vlastite proizvodnje. Dodatnih 31,58 KM se koristi za ishranu izvan kuće, u ugostiteljskim objektima, pri čemu je najviša vrijednost zabilježena u Federaciji BiH (37,06 KM).

Većina kućanstava živi u vlastitoj stambenoj jedinici, dok četiri od 100 plaća rentu, koja u prosjeku iznosi 156 KM (160 KM u Federaciji BiH i 149 KM u Republici Srpskoj). Oko 227 KM se troši mjesečno na stanovanje (renta, imputirana renta, održavanje) i 114 KM na režije: voda, struja, gas i druga goriva.
Dodatnih 84 KM se troši na namještaj, opremu i stambene usluge.

Gotovo svako drugo kućanstvo posjeduje automobil, a mali broj kućanstava posjeduje motocikle, motore i skutere.

U prosjeku oko 173 KM mjesečno se troši na javni i privatni prijevoz: 184 KM u Federaciji BiH, 156 KM u Republici Srpskoj i 149 KM u Brčko Distriktu BiH.

Anketa također pokazuje da više od 2/3 kućanstava posjeduje barem jedan mobilni telefon, dok gotovo 80 posto posjeduje fiksni telefon.

Kućanstva u BiH u prosjeku troše 381 KM mjesečno za odjeću i obuću, zdravstvo, obrazovanje, kulturu i druge usluge i proizvode, uključujući ugostiteljske usluge i usluge smještaja.

Najveća vrijednost je uočena za kućanstva u Federaciji BiH (417 KM), a najmanja u Brčko Distriktu BiH (274 KM).

Relativna linija siromaštva u BiH u 2007. godini je bila 385,71 KM mjesečno po prilagođenom članu kućanstva, pa je temeljem tog kriterija u BiH bilo 18,2 posto siromašnih stanovnika. U FBiH je takvih stanovnika 17 posto, RS-u 20,1 posto, a u Brčko Distriktu BiH 25,8 posto.

Komentariši