NIKOLA SPIRIC: VODILI SMO SE JEDNOM RESTRIKTIVNOM POLITIKOM

Za međunarodne obaveze 1.436.894.000 KM
Vodili smo se jednom restriktivnom politikom, ističe Špirić…
13.11.2008. 18:05

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na današnjoj tematskoj sjednici Nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 1.436.894.000 KM, što je za oko 237 miliona KM više nego ove godine.

Za finansiranje institucija BiH u 2009. godini planirano je 1.055.589.000 KM što je za 12 posto više u odnosu na ovu godinu, dok je za servisiranje vanjskog duga planirano 383.988.000 KM ili oko 122 miliona više u odnosu na 2008. godinu, saopštio je novinarima u Sarajevu predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić.  

Nacrt budžeta za 2009. godinu korigiran je u skladu sa zaključkom Fiskalnog vijeća od 6. novembra ove godine, prema kojem budžet institucija BiH za 2009. godinu može rasti 12 posto.

– Vodili smo se jednom restriktivnom politikom iz razloga što moramo ukalkulisati sve potrese koje će, gotovo je sigurno, izazvati globalna ekonomska i finansijska kriza. Još jednom želim da naglasim da neće biti ugrožen evropski put zemlje, da neće biti restrikcija u realizaciji tog puta, ali moramo pozvati sve da se okrenu unutrašnjim rezervama, kazao je, između ostalog, Špirić.

Ministarstvo finansija i trezora BiH dostaviće Nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH Predsjedništvu BiH koji je ovlašteni predlagač budžeta Parlamentu BiH.

Vijeće ministara BiH je na tematskoj sjednici usvojilo i Informaciju Agencije za statistiku BiH o popisu stanovništva i stanova u BiH, usklađenu sa nedavnim dogovorom lidera političkih partija.

Zaključeno je da   je  2011. godina određena kao ciljna godina za održavanje popisa stanovništva i stanova u BiH.

Popis stanovništva iz 1991. godine će i dalje biti osnova za nacionalnu zastupljenost u svim državnim, entitetskim, kantonalnim i opštinskim institucijama do 2014. godine.

Zadužena je Agencija za statistiku da započne zvanične pripreme za provođenje popisa stanovništva i stanova u BiH, vodeći računa o svim elementima koje propisuje EUROSTAT, uključujući i pokazatelje etničke, vjerske i jezičke pripadnosti.    

Agencija za statistiku je zadužena i da pripremi i Vijeću ministara dostavi u roku od 15 dana Prijedlog odluke o formiranju Interresorne radne gupe za izradu nacrta zakona o popisu stanovništva BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice treba da, u saradnji s resornim entitetskim i drugim nadležnim institucijama, predloži aktivnosti za realizaciju programa povratka  u periodu od 2009. do 2014. godine.  

Vijeće ministara BiH se danas upoznalo i o Informaciji o radu Komisije za državnu imovinu, koju je prezentirao predsjednik Komisije Zvonimir Kutleša.

Vijeće je zadužilo Komisija za državnu imovinu da pripremi i Vijeću ministara u narednih 20 dana dostavi Prijedlog zakona o državnoj imovini koji će biti zasnovan na sljedećim principima: da u vlasništvu države bude nepokretna imovina potrebna za rad državnih institucija, uključujući perspektivnu nepokretnu i pokretnu vojnu imovinu, te da ostala imovina, kao i neperspektivna vojna imovina, bude u vlasništvu entiteta, odnosno kantona i opština u skladu sa potrebama entitetskih, kantonalnih i opštinskih institucija.

Komentariši