ILIJA T.RADAKOVIC: BESMISLENA YU-RATOVANJA 1991-1995

Ilija T. Radaković: BESMISLENA YU-RATOVANJA 1991-1995

Sadržaj Sledeće poglavlje

“Nacija je najveće zlo za naciju, jer je organizovana sebičnost koja se nužno zatvara u nepodnošljivo društvo. Nacionalizam kopa grob vlastitioj naciji.”

 

Indijski nobelovac Rabindranat Tagore

“Nečija jednonacionalna ‘istina’, samim tim što je takva, ne može biti istina. Ona suzbija razboritost slobodnih građana.”

General-pukovnik Koča Popović

“Za mene je ključno pitanje definisanje politike koja je dovela do ratova u Jugoslaviji i koja je, kao glavni instrument, imala zločine prema civilima, etnička čišćenja, logore, silovanja i ubijanja. Stvaranje etničke države postavljeno je kao cilj, a etnički nacionalizam proizveo je ideologiju koja je u svemu drugom i u svemu drugačijem videla direktnu smetnju protiv koje je primenjivala silu. To je bila neka vrsta totalnog rata, ne samo vojnog nego i propagandnog, ideološkog, psihološkog i medijskog.”

Istoričar Latinka Perović

“Naš raskid sa svetom, naš rat sa svetom (jer nije to bio rat sa Muslimanima i Hrvatima, nego rat sa svetom), šta je to drugo nego ludilo, i koja bi druga sila mogla taj rat da vodi, ako ne sila ludila?”

Književnik Radomir Konstatinović

 

 

 

I SADRŽAJ
II ZAŠTO PISATI O BESMISLENOM RATU – RATOVIMA?
III ZLOUPOTREBA JNA I ORUŽANIH SNAGA SFRJ:
O čemu se govori, šta se izostavlja i zaobilazi u knjizi V. Kadijevića “Moje viđenje raspada – vojska bez države”
Spoljna ugroženost i njen uticaj na bezbjednost SFRJ
O Ustavu iz 1974, društvenom sistemu i nacionalnom sukobljavanju
Suština i smisao napada na koncepciju opštenarodne odbrane
Dva ili pet perioda razvoja OS SFRJ
Od najave do ratova (1989-1992)
Informacija Političke uprave SSNO (1991)
IV RATOVI U SLOVENIJI, HRVATSKOJ I BiH, SRBIJA, CRNA GORA I SRJ U RATOVIMA
* RAT U SLOVENIJI (1991)
Prve vijesti o ratu u Sloveniji
Rat u Sloveniji u knjizi Veljka Kadijevića
Koncepcija ONO, TO i odnosi JNA i Slovenije
Slovenački generali pred rat i u ratu
Hrvatsko-slovenački sporazum i proglas Štaba Vrhovne komande
Šta o JNA i njenoj ulozi piše general Stane Potočar?
Načelnik kabineta Veljka Kadijevića general Vuk Obradović o vojnoj akciji u Sloveniji
Zaključna razmatranja o ratu u Sloveniji
* RAT U HRVATSKOJ (1990-1995)
Stanje u Hrvatskoj 1990.
Politika SDP Hrvatske 1990.
Rezultati izbora (1990)
Najave krvavih zbivanja na obe strane
Šta je prethodilo ratu?
Preko živih i mrtvih
General V. Kadijević – poglavlje “Rat u Hrvatskoj”
Kratak pregled vojnih dejstava
Sa lica mjesta – iz Like
Nekoliko pitanja i zaključaka
* RAT – RATOVI U BOSNI I HERCEGOVINI (1991-1995)
BiH pred rat u Sloveniji i Hrvatskoj
Podjela BiH
BiH – operativna osnovica za rat u Hrvatskoj i neposredne pripreme za rat u Bosni
Neuspio puč u Sarajevu
Pokušaj demokratskih snaga da spriječe rat
Operativne namjere i tok dejstava
Borbe u dolini Drine
Opsada Sarajeva
Rušenje Mostara
Otvaranje koridora
Borbe u Bosanskoj krajini
O prvoj fazi rata u BiH (1991-1993)
Partizanski generali sa narodom
* SRBIJA, CRNA GORA I SRJ U RATOVIMA
Rat krenuo od (sa) dva Kosova
Srbija i Crna Gora “nezvanično” u ratu
Podudarnost ili revitalizacija projekta “Homogena Srbija”
Srpska pravoslavna crkva na političkoj sceni
Otvoreno pismo Slobodanu Miloševiću
Crna Gora na hercegovačko – dubrovačkom ratištu
Vukovar i Dubrovnik – pobjede koje predstavljaju poraz
“Put u bespuće”
V INTELIGENCIJA, KONFESIJE I PARAMILITANTNE SNAGE – BOJOVNICI BESMISLENOG RATOVANJA
Zakuvano u glavama kvazi-intelektualaca
“Vjerska buđenja” ili “vjerski ratovi”
Paramilitantne snage
VI RAT KAO NAJGORI IZBOR – ODGOVORNOST ŠTABA VRHOVNE KOMANDE
VII BILJEŠKE (1983-1995)
Razgovor sa Petrom Gračaninom (1983)
Osvrt na reorganizaciju OS (1984-1985)
Generali sa Lazarom Mojsovom (1986)
Pismo Peri Šimiću (1988)
Slovenački penzionisani generali i SSNO (1988-1990)
O Kninskoj krajini i Tromeđi (1989-1991)
Akademiku Dr Jovanu Raškoviću (1991)
O odnosu prema SIV-u Ante Markovića (1989-1991)
Dva intervjua Petra Gračanina (1991-1993)
Porast moći armijskog vrha
VIII VAŽNIJI DOGAĐAJI I DATUMI OD 1981. do 1995. (izbor i komentari autora)
IX VOJNIČKO RAZMIŠLJANJE O UNAPRED IZGUBLJENOM RATU – RATOVIMA
Šta je trebalo, a šta nije trebalo da se čini?
Neke karakteristike besmislenog ratovanja
Katastrofalne posljedice
Imenujmo glavne aktere i ličnosti apsurdnih ratova
X NISMO ĆUTALI
Tri upozorenja Koče Popovića (1989)
“Protiv sijača zla” (1990)
Za stranku demokratskih promjena (1990)
Zašto je izviždan general, narodni heroj i akademik dr Gojko Nikoliš? (1990)
Općinskim odborima SUBNOR-a Like (1990)
Povjerenje, mir, sloboda i demokratija nasušna su potreba – apel 55 generala (1990)
Građanima i partizanima Like (1990)
Za mir i ljudski razgovor (1990)
Tri protesta antifašista (1991)
Dva jubileja bez prave proslave (1991-1996)
Odgovor tzv. Koordinacionom odboru (1991)
Povodom akcije za povratak četničkog vojvode M. Đujića (1991)
Mir jedina alternativa (1991)
Poruka armiji za pedeseti rođendan (1991)
U ime prozvanih (1991)
Poslije dogovora u Ženevi (1991)
Tito – naša i svjetska ličnost (1992)
Apel za mir i zajednički život naroda BiH (1992)
“Dozvolite da se ne slažemo, g. generale” (1993)
Na pedeset prvoj godišnjici VI ličke proleterske divizije “Nikola Tesla” (1993)
In memoriam – Milorad Miščević (1996)
XI O AUTORU I KNJIZI
BELEŠKA O AUTORU
Summary
Iz recenzija
Skraćenice
RECENZIJA

 

Sadržaj Sledeće poglavlje

Komentariši