beats by dre cheap

SUSJEDI DESTABILIZIRAJU BiH; USVOJITI PREPORUKE EK; BiH ODLUČAN PARTNER NATO-U...

Susjedi destabiliziraju BiH; Usvojiti preporuke EK; BiH odlučan partner NATO-u ...

Susjedi destabiliziraju BiH; Usvojiti preporuke EK; BiH odlučan partner NATO-u ...
Foto: Agencije

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u New Yorku, gdje prisustvuje njenom 74. zasjedanju.

 Aktuelni trenutak

Govoreći o aktuelnom trenutku Komšić je rekao kako se u veoma složenim političkim, geopolitičkim okolnostima, naredne godine dočekuje obilježavanje 75. godišnjice od osnivanja Ujedinjenih nacija, koje su u proteklom vremenu bile suočene sa brojnim izazovima.

- Zato smatram da su zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, oduvijek bila prilika da se lideri država okupe na jednom mjestu, kako bi zajednički razmijenili mišljenja i stavove o situaciji u svijetu, a posebno kako bi pokušali da pronađu optimalna rješenja za savremene globalne izazove i probleme, rekao je Komšić i dodao da su se u tom pogledu, Ujedinjene nacije i u 2019. godini suočavale sa eskalacijom sukoba u različitim područjima, sa vidnom migrantskom i izbjegličkimkrizom, zatim terorizmom i nasilnim ekstremizmom, kao i drugim pojavnim oblicima nasilja, kojeg provode različite ekstremne grupe. Isto tako,suočili smose i sa pitanjem implementacije Аgende za održivi ekonomski rast kao i održivirazvoj o čemu ćemo razgovarati i na ovome zasjedanju.

Usvojiti preporuke iz Mišljenja EK

Komšić je u govoru kazao kako se aktivnosti u vezi sa procesom euro-atlantskih integracija u Bosni i Hercegovini, kao i usklađivanje bosanskohercegovačkog društveno-političkog sistema sa pravnom stečevinom Еuropske unije nalaze u centru političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini, jer je zemlja opredijeljena da nastavi sa aktivnostima na stabilizaciji prilika i ubrzavanju započetih reformskih procesa.

- U Mišljenju Europske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, izvršena je veoma precizna evidencija svih potrebnih reformi, kao što su one reforme u kojima se zahtijeva izbacivanje i poništavanije postojeće sistemske diskriminacije građana moje zemlje, što je, nažalost, utvrđeno u određenim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine ali isto tako i u odredbama različitih zakonskih akata, u čemu će Bosna i Hercegovina morati proći proces sazrijevanja kako bi došla na takav politički nivo da se takve, neophodne reforme mogu provesti bez većih društveno-političkih naprezanja, rekao je Komšić.

BiH odlučan partner NATO-u

- Osim toga, Bosna i Hercegovina aktivno doprinosi regionalnim naporima na jačanju sigurnosti u regionu. U tome pogledu, želim vas uvjeriti da je Bosna i Hercegovina pouzdan, ozbiljan i odlučan partner Ujedinjenim nacijama, Europskoj uniji i NATO savezu. Posebno smo odlučni u jačanju europskog sigurnosnog prostora, opredjeljeni smo čvrsto prema borbi protiv organiziranoga kriminala, borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, ilegalne migracije, kao i prema sigurnosti državnih granica u smislu upravljanja migracijama. Kada se radi о međunarodnim izazovima savremenog doba, Bosna i Hercegovina posebno ističe privrženost globalnim naporima u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, rekao ej Komšić.

Susjedi destabiliziraju BiH

Predsjedavajući Komšić je naglasio da se uz unutarnje reforme Bosna i Hercegovina fokusira i na jačanje regionalne saradnje, posebno kada se radi о infrastrukturnim projektima i to u sektoru komunikacija, transporta i energije. Dodao je i da je na međunarodnom planu, Bosna i Hercegovina aktivna u okviru Ujedinjenih nacija, te organizacija poput OSCE-a, Vijeća Еurоpe, CEFTA-e, kao i u okviru drugih različitih regionalnih inicijativa. Naglasio je i da je Bosna i Hercegovina u prethodnom periodu imala zapaženo i aktivno predsjedavanjeregionalnom inicijativom SЕЕCP i MАRRI, gdje je uložila dodatni napor i dala aktivni impuls regionalnom pristupu suočavanja sa aktuelnim izazovima.

- Bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i naših susjednih država nalaze se u samom vrhu prioriteta vanjske politike, na osnovnu čega bi trebalo proizaći stalno unapređenje saradnje, na temeljima zajedničkog interesa i načela ravnopravnosti, uzajamnog uvažavanja i poštivanja državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Iz navedenog dalo bi se zaključiti da su odnosi Bosne i Hercegovine sa susjednim državama dоbri i intenzivni, međutim, radi partikularnih politika naših susjeda, povremeno smo svjedoci njihovim aktivnostima za ostvarivanje njihovih političkih interesa unutar Bosne i Hercegovine, čime se unosi nemir i proizvodi određena destabilizacija u mojoj zemlji, što nije dobro, niti doprinosi razvijanju željenih međusobnih dobrosusjedskih odnosa, poručio je Komšić.Nasilni ekstremizam i terorizam

Komšić je u govoru naveo kako Ujedinjene nacije snose primarnu odgovornost za svjetski mir i sigurnost.

- Sa rastućim brojem konflikata koji postaju sve kompleksniji svjesni smo da se Ujedinjene nacije susreću sa brojnimizazovima, posebno na afričkom kontinentu i Bliskom istoku. U cilju iznalaženja adekvatnog rješenja za brojne krize, Bosna i Hercegovina podržava napore Ujedinjenih nacija da osnaži sektor za preventivnu diplomaciju u okviru odjela za politička pitanja. Posebno je važno da se svi sporovi rješavaju na miroljubiv način, kako to kaže član 33. Povelje Ujedinjenih nacija, u kojem se izričito zahtijeva rješavanja sporova miroljubivim putem i sa dobrom voljom za njihovo rješavanje. Naravno, podrška takvom miroljubivom rješavanju različitih međudržavnih sporova su i rezolucije Ujedinjenih nacija, kao i rezolucije Vijeća sigurnosti, rekao je Komšić.

On je naveo da Bosna i Hercegovina kontinuirano prati ove pojave i u skladu sa svojim mogućnostima, jača kapacitete u borbi protiv terorizma, međunarodnog kriminala i borbi protiv proizvodnje i trgovine drogama, kao i prisutne trgovine ljudima u okviru migracijskih kretanja.

- Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje nasilni ekstremizam i terorizam u svim oblicima, te smatra da su, bez obzira na njihov oblik, motivaciju i počinioce, sva djela ekstremizma i terorizma zločinačka i neopravdana. Bosna i Hercegovina se zalaže za punu implementaciju svih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koje za cilj imaju da se osobekoje učestvuju u finansiraju, planiranju, pripremi ili izvršenju terorističkih djela dovedu pred lice pravde, rekao je Komšić i dodao:

- Imajući u vidu da su sigurnost i održiv razvoju direktnoj korelaciji, kao i da Ujedinjene nacije imaju centralnu ulogu u procesu izgradnje mira i stvaranja osnovnih uslova za razvoj post-konfliktnih društava, želim posebno istaći da Bosna i Hercegovina podržava aktivnosti Ujedinjenih nacija na neposrednom angažovanju u pružanju pomoći za stabilizaciju post-konfliktnih društava putem izgradnje i jačanja institucija, posebno onih u oblasti vladavine prava, zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, sigurnosti, reintegracije i procesimapomirenja. Bosna i Hercegovina izražava zabrinutosti zbog neprekidne eskalacije nasilja u svijetu, posebna na području Bliskog istoka, te koristim ovu priliku da pozovemo na prekid borbenih aktivnosti i iznalažene rješenja mirnim putem. Bosna i Hercegovina je principijelnog stava da su zaštita civila, poštivanje ljudskih prava i humanitarnog prava neophodan prioritet u međunarodnim odnosima.

Komšić je naveo da je rasna diskriminacija, kao i drugi oblici diskriminacije nedovoljno uređena Ustavom Bosne i Hercegovine iako su ove devijantne pojave pomenute kroz nekoliko obilježja krivičnih djela u okviru krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, kao i nižih nivoa vlasti, što jasno izražava opredjeljenje vlasti u Bosni i Hercegovini za poštivanje ljudskih prava svih građana koji u njoj žive kao i stalno nastanjenih stranaca ili stranaca kojim je odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine uz uvažavanje svih principa međusobne tolerancije. Međutim, kao što sam ranije rekao, u Ustavu Bosne i Hercegovine ostale su pojedine odredbe o postojanju sistemske diskriminacije što je utvrđeno u četiri presude Europskog suda za ljudska prava iz Strazbura u predmetima Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i Šlaku, kao i u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Iz tih razloga, Bosna i Hercegovina mora obezbijediti ustavne reforme, kao i reforme različitih zakona, kojima se mora ispuniti europski standard, a to je jednakopravnost svih građana Bosne i Hercegovine u svim aspektima života. Za tako nešto biće potrebno postići saglasnost domaćih političkih aktera, čime bi se otklonile prepreke za nastavak integracijskog procesa prema Europskoj uniji, rekao je Komšić.

Cijeli govor pročitajte OVDJE.
(Vijesti.ba)

Jedinstvena Bosna i Hercegovina
http://haler.blogger.ba
24/09/2019 23:16