beats by dre cheap

VM BiH USVOJILO DOKUMENT OKVIRNOG BUDžETA INSTITUCIJA BiH 2013. - 2015. GODINA

VM BiH usvojilo Dokument okvirnog budžeta institucija BiH 2013. - 2015. godine

image

SARAJEVO - Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, usvojilo je Dokument okvirnog budžeta (DOP) institucija BiH 2013. - 2015. godine, koji je urađen na bazi usvojenog Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje. Prema DOP-u institucija ...

...  BiH, u razdoblju od 2013. do 2014. godine neće biti mijenjani predviđeni iznosi za financiranje institucija BiH u iznosu od 950 milijuna KM, kao i prihodi od neizravnih poreza u iznosu od 750 milijuna KM.

Planirano je da u 2015. godini financiranje institucija BiH bude uvećano za 30 milijuna KM i iznosit će 980 milijuna KM, a zahvaćanje s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje iznosit će 780 milijuna KM.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti, odnosno Radne skupine za monitoring provođenja Odluke o bezviznom režimu za građane BiH u Europsku uniju, sa sastanka visokih dužnosnika zapadnog Balkana s Europskom komisijom u vezi s monitoringom bezviznog režima, održanog 12. studenoga 2012. godine u Bruxellesu.

Ministri su podržali aktivnosti mjesečnog izvještavanja Europske komisije o preuzetim konkretnim mjerama te statističkim rezultatima mjera u oblastima operativne suradnje između nadležnih vlasti zemalja zapadnog Balkana i zemalja članica EU-a i europskih agencija; razmjene informacija između nadležnih institucija zemalja zapadnog Balkana i zemalja članica EU-a i europskih agencija; poduzimanja mjera za poboljšanje granične kontrole i ukupne sigurnosti granica, uključujući operativnu suradnju na regionalnoj prekograničnoj razini; unapređenja domaćih istraga organizatora ilegalnih migracija; novih programa i projekata pomoći socijalno-ekonomske integracije manjinskih populacija; pokretanja nove informativne kampanje o pravima i obvezama iz bezviznog režima.

Cilj ovih aktivnosti je smanjivanje broja lažnih azilanata i očuvanje bezviznog režima za građane zapadnog Balkana.

Vijeće ministara BiH donijelo je zaključak da iz parlamentarne procedure povuče Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija BiH, koji je Vijeće ministara utvrdilo na sjednici održanoj 4. jula, s obzirom na to da će novim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija usuglašenim s MMF-om biti regulirana ista materija.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom za razdoblje od 2012. do 2015. godine.

Strateški cilj je uspostava multidisciplinarnog i održivog sustava za prijavljivanje i evidentiranje slučajeva nasilja nad djecom, adekvatan i održiv sustav potpore, financiranja i prikupljanja podataka, kako bi se unaprijedila prevencija, zaštita djece žrtava nasilja u BiH te uspostavilo sigurno okruženje u kome će biti ostvareno pravo svakog djeteta da bude zaštićeno od svih oblika nasilja.

Prema dostupnim podacima, u 2010. godini zabilježeno je ukupno 5.087 slučajeva nasilja nad djecom, od kojih zanemarivanje i kombinirano nasilje predstavljaju polovicu svih zabilježenih slučajeva nasilja, dok 21,3 posto otpada na psihičko nasilje, a 19 posto na ekonomsko zanemarivanje.

Fizičko nasilje je zabilježeno u 11 posto slučajeva u ukupnom opsegu nasilja nad djecom.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstvo civilnih poslova, donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2013. godinu.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produljenje i novo zapošljavanje stranaca u BiH za 2013. godinu iznosi 2.122 radne dozvole, od čega se na Federaciju BiH odnosi 917 radnih dozvola, Republiku Srpsku 900 radnih dozvola i Brčko Distrikt BiH 305 radnih dozvola.

Godišnja kvota za produljenje već izdanih radnih dozvola iznosi 1.422 radne dozvole, dok godišnja kvota radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca u BiH iznosi 700 radnih dozvola.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da pripremi i Vijeću ministara BiH dostavi izmjenu i dopunu propisa radi uvođenja kategorije plavog dizela u entitetima.

Prethodno je Vijeće ministara BiH razmotrilo Informaciju Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje o realizaciji zaključka s 20. sjednice Vijeća ministara BiH, u vezi s Inicijativom o plavom dizelu i Dopunjenu inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Također, Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za pokretanje postupka za donošenje propisa koji se odnose na izmjenu načina obračuna trošarine na pivo.

Eksperti Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH (UO UNO) koje imenuje Vijeće ministara BiH dužni su provoditi stavove utvrđene na Vijeću ministara. Zadužen je UO da za Vijeće ministara pripremi informaciju o provjeri statusa eksperata – članova UO UNO.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pristupanje BiH Parcijalnom sporazumu o mobilnosti mladih putem omladinske kartice, koji će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti Predsjedništvu BiH uz prijedlog da ovlasti ministra vanjskih poslova BiH Zlatka Lagumdžiju da uputi verbalnu notu Vijeću Europe o pristupanju BiH ovom sporazumu.

Članstvo BiH u Parcijalnom sporazumu pruža mogućnost za promoviranje mobilnosti mladih i omogućuje pristup različitim aktivnostima potrebnim za njihov razvoj.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Protokola o suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije na očuvanju Mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, koji će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je tajnik Ministarstva Zlatko Horvat.

Radi očuvanja univerzalne vrijednosti Mosta, BiH i Republika Srbija će poduzimati mjere s ciljem razmjene informacija o aktivnostima koje utječu na promjenu režima voda, a koje bi mogle dovesti do ugrožavanja stabilnosti Mosta.

Mješovita radna skupina, koja će biti formirana u skladu s ovim protokolom, pratit će izvješća Hidroelektrane Bajina Bašta i Hidroelektrane Višegrad o režimu rada, kao i izvješća o drugim aktivnostima koje mogu utjecati na stabilnost Mosta te nadležnim tijelima predlagati odgovarajuće mjere.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o načinu razmjene informacija i podataka između Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH Emir Dizdarević.

Osnovni cilj protokola је uspostavljanje bilateralne suradnje u oblasti radijacijske sigurnosti u pravcu razmjene informacija u slučaju otkrivanja neprijavljenog prekograničnog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o financiranju između BiH i Europske komisije u vezi s višekorisničkim programom za TEMPUS 2012. u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći, koji će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnicu predložena je direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savić.

Ciljevi sporazuma su daljnje usuglašavanje rada visokoškolskih ustanova s europskim standardima, bolja sveučilišna administracija i jača regionalna suradnja između sveučilišta.

U skladu sa sporazumom, Europska komisija će sudjelovati u financiranju grant sredstvima u maksimalnom iznosu od 2,4 milijuna eura za dio programa koji se odnosi na BiH, dok će korisnici granta u BiH ukupno osigurati 266.666 eura.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o ekonomskoj suradnji na trećim tržištima, koji će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostaviti Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar Mirko Šarović.

Memorandumom je predviđeno zajedničko djelovanje dviju država radi identifikacije mogućnosti za ekonomsku suradnju na tržištima trećih zemalja te u gospodarskim sektorima i/ili konkretnim projektima u kojima postoji obostrani interes i mogućnost udruživanja individualnih kapaciteta na osnovi Sporazuma o gospodarskoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zračnom prometu između BiH i Australije.

Predlagač, Ministarstvo komunikacija i prometa, dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika sporazuma predložen je ministar komunikacija i prometa Damir Hadžić.

S ciljem uspostavljanja redovitog zračnog prometa između BiH i Australije i u zajedničkom interesu obje zemlje i njihovih zrakoplovnih prijevoznika, ovim sporazumom uređuje se odvijanje prometa između dviju država.

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost za potpisivanje Zavjeta za preživljavanje djece – Obnovljeno obećanje i odredilo ministra civilnih poslova BiH Sredoja Novića da u me BiH potpiše ovaj zavjet.

Zavjet je do sada potpisalo 80 zemalja svijeta. Činom potpisivanja zemlje se zavjetuju na zalaganje s ciljem smanjenja smrtnosti djece (preventivne intervencije, imunizacija, liječenje bolesti). Vlade Etiopije, Indije i Sjedinjenih Američkih Država, zajedno s UNICEF-om, sazvale su u lipnju 2012. godine u New Yorku konferenciju na temu „Poziv na akciju za preživljavanje djece“.

Vijeće ministara BiH odgodilo je izjašnjavanje o Prijedlogu pravilnika o uvjetima nabave i načina korištenja službenih vozila u institucijama BiH kako bi se ostavilo vrijeme za dostavljanje pismenih sugestija i primjedbi s ciljem postizanja najboljih rješenja kojima će biti uveden red u ovu oblast i koja će omogućiti ostvarivanje značajnih uštede proračunskog novca.

Vijeće ministara BiH ocijenilo je opravdanim sudjelovanje jedinice Vojne policije Oružanih snaga BiH jačine do 26 pripadnika u misiji Snage međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Afganistanu.

Zaduženo je Ministarstvo obrane BiH da dostavi Predsjedništvu BiH ocjenu opravdanosti sudjelovanja jedinice Vojne policije Oružanih snaga BiH u misiji Snage međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Afganistanu i prijedlog odluke o sudjelovanju jedinice Vojne policije Oružanih snaga BiH u misiji ISAF u Afganistanu. Planirano je upućivanje jedinice Vojne policije Oružanih snaga BiH u misiju ISAF u područje grada Kandahara (Kamp Nathan Smith) u siječnju 2013. godine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.(Vijesti.ba/Fena)

 

Jedinstvena Bosna i Hercegovina
http://haler.blogger.ba
28/11/2012 17:06