beats by dre cheap

SANINO POSLAO PISMO ŠAROVIĆU: "DAJTE NAM OBRAZLOŽENjE"

Sannino poslao pismo  Šaroviću : "Dajte nam obrazloženje"

image

Elektroprenos BiH

..........................................................

Ispred Evropske komisije danas se državnom ministru Mirku Šaroviću pismom obratio Stefano Sannino, generalni direktor Evropske komisije za proširenje. Sannino traži da se Evropskoj komisiji dostavi obrazloženje amandmana Člana 17. novopredloženog Zakona o amandmanima i promjenama Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u BiH.

Ovo je član koji predviđa stvaranje zakonske osnove za raspodjelu dioničarske dobiti koju je TRANSCO/Elektroprenos, kompanija za prenos električne energije, ostvarila posljednjih godina. Ta dobit je u ovom trenutku 289 miliona KM: 128 miliona KM profita i 161 milion KM neutrošenih sredstava.

Sannino upozorava da postojeća zakonska regulativa omogućava raspodjelu dobiti tek nakon 10 godina a da bi na osnovu prijedloga izmjena Zakona o kojem je riječ, ova raspodjela mogla početi već od ove godine! To bi, navodi dalje Sannino, moglo ugroziti sigurnost opskrbe Bosne i Hercegovine električnom energijom.

Bio bih Vam zahvalan ako biste mogli dati dalje obrazloženje iza predloženog amandmana Člana 17. Zakona (o amandmanima i promjenama Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u BiH), piše Sannino jer mu izgleda da nova verzija Zakona „stavlja na rizik ispunjenje obaveza operatera prijenosnog sistema“, te predlaže stručnu pomoć evropskih stručnjaka kako bi se izbjeglo kršenje Povelje Energetske zajednice, odnosno kako bi se izbjeglo usvajanje legislative koja bi se mogla smatrati neusaglašenom sa pravnim stečevinama EU-a o električnoj energiji.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kojem je Šarović na čelu, predložilo je spomenuti zakon Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Pri tom ne treba izgubiti iz vida da su jedina dva dioničara kompanije za prijenos električne energije Federacija BiH i Republika Srpska (TRANSCO/Elektroprenos).

Potpredsjednik SDP-a Damir Hadžić je na današnjoj konferenciji za novinare potvrdio da je tokom susreta predstavnika SDP-a i SNSD-a u subotu, 20. oktobra u Aleksandrovcu kraj Laktaša, bilo riječi i o Elektroprenosu.

SNSD-ov zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Milorad Živković jučer je izjavio da će njihov partner s druge strane entitetske linije biti „one partije koje daju bolju ponudu“ te da su SNSD-ovci, vođeni ekonomskim i nacionalnim interesima RS-a u biranju partnera u vlasti, odlučili da povuku inicijativu za smjenu Lagumdžije na osnovu ponuda koje su imali na stolu.

Živković je odbio da objavi sadržaj tih ponuda.

(FTV)

 

Jedinstvena Bosna i Hercegovina
http://haler.blogger.ba
24/10/2012 23:37