beats by dre cheap

VLASTI BiH NE ISPUNjAVAJU MINIMALNE STANDARDE U BORBI PROTIV TRGOVINE LjUDIMA

Vlasti BiH ne ispunjavaju minimalne standarde u borbi protiv trgovine ljudima

imagePatrick Moon

.........................................................

Jedan od najvećih problema današnjice jeste trgovina ljudima, takozvani trafficking. Na dan kada Evropa obilježava Dan borbe protiv trgovine ljudima, izvještaji pokazuju kako se Bosna i Hercegovina i dalje nedovoljno snažno bori protiv ovog oblika kriminala.

U godišnjem izvještaju Ureda za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima  pri State Departmentu navodi se da je „Bosna i Hercegovina zemlja  izvor, destinacija i tranzit za trgovinu ljudima, ženama, djecom, ali i  muškarcima“.

Žrtve traffickinga iz BiH, prema ovom izvještaju,  seksualno se i za prisilan rad iskorištavaju u Azerbejdžanu, Sloveniji,  Hrvatskoj i Španiji, a manje u drugim evropskim državama.

Prema  tvrdnjama State Departmenta „vlasti BiH ne ispunjavaju minimalne  standarde u borbi protiv trgovine ljudima, ali ulažu značajne napore da  to postignu“.

„BiH nije pokazala značajan progres u  procesuiranju odgovornih za trgovinu ljudima tokom godine, kao i zaštiti  ljudi. Dijelom i zbog nedostatka političke podrške za aktivnosti u  borbi protiv trgovine ljudima i nevladinim organizacijama, a dijelom  zbog nedostatka državnog budžeta tokom perioda izvještavanja“, navodi se  u izvještaju.

Državni koordinator za borbu protiv trgovine  ljudima pri Ministarstvu sigurnosti BiH Samir Rizvo ističe da je  trgovina ljudima oblik kriminala kroz koju kriminalne organizacije  stječu velike iznose novca, te da je nerealno očekivati da se ovaj  problem lako iskorijeni.

„Situacija u BiH nije mnogo različita u  odnosu na ostale zemlje u regionu. Mi svake godine imamo između 20 i 40  identificiranih žrtava trgovine ljudima. Ona mijenja svoje oblike i  trendove, tako da iz godine u godinu imamo sve manje stranih, a sve više  domaćih žrtava“, kazao je Rizvo, dodavši da se manje žrtava eksploatira  u seksualnoj industriji, a više je eksploatacije radne snage.

Većina  žrtava su žene i djeca. Rizvo objašnjava da se maloljetne ženske osobe  najviše iskorištavaju u seksualnoj industriji. Kada je u pitanju  eksploatacija radne snage, ne postoji određeni trend. Tu su zastupljeni i  muškarci i žene.

Žrtve većinom dolaze iz siromašnih sredina,  nefunkcionalnih porodica, porodica u kojima je prisutno nasilje, osobe  koje nemaju oba roditelja...

„Kao i u svakom drugom obliku  kriminaliteta, samo manji dio žrtava i izvršitelja bude otkriven, dok  veći uvijek ostaje neotkriven. Ta tamna brojka ne može biti tačno  utvrđena“, istakao je Rizvo.

Među onima koji su do sada identificirani kao odgovorni za trafficking najviše su državljani BiH.

Ambasador  Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH Patrick Moon istakao je da je  BiH napravila napredak u borbi protiv ove vrste kriminala, no da je pred  njom još uvijek dug put.

„Mnogo toga treba uraditi na polju  prevencije. Potrebno je obrazovati djevojke na koje sve načine mogu  završiti kao žrtve trgovine ljudima. U ovoj borbi trebaju učestvovati  vlasti, nevladin sektor i građani. Nažalost, u posljednjih nekoliko  godina svjedoci smo regresije bh. vlasti u borbi protiv ove pošasti“,  kazao je Moon.

On je dodao da se već dvije godine čeka na  usklađivanje entitetskih i zakona Brčko Distrikta sazakonskim  regulativama u ovoj oblasti na razini države.

Moon je podsjetio  da u protekle dvije godine nije bilo ozbiljnog progona počinioca  trgovine ljudima. To se, kaže, mora promijeniti. Država mora osigurati  stavku u državnom budžetu koja će biti namijenjena za institucije koje  se bore protiv trgovine ljudima.

(Vijesti.ba/AA)

 

Jedinstvena Bosna i Hercegovina
http://haler.blogger.ba
18/10/2012 18:28