beats by dre cheap

PRESUDA SUDA U STRASBOURGU O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNjI OČEKUJE SE DO KRAJA GODINE

Presuda suda u Strasbourgu o staroj deviznoj štednji očekuje se do kraja godine

imageDevizna štednja

.....................................................

Pitanje stare devizne štednje kod „Ljubljanske banke“ d.d. Ljubljana (LB)  multilateralna je stvar koja se tiče svih država nasljednica bivše SFRJ i kao takvo trenutno je predmet rješavanja pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbouru po tužbama koje su podnijeli građani, izjavio je za Fenu pomoćnik ministra finansija BiH u Sektoru za provedbu sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH Zenit Kelić.

Slovenci su, po njegovim riječima, godinama neisplaćenu štednju  Ljubljanske banke tretirali kao sukcesijski problem, a što je hrvatska  strana redovno odbijala, sve do iznenadnog dogovora dviju vlada da  problem ponovno riješi Banka za međunarodna poravnanja (BIS) u Bazelu.

„O  aktuelnim pregovorima između Republike Slovenije i Republike Hrvatske  Bosna i Hercegovina je upoznata, ali ne i direktno uključena u njih“,  kazao je Kelić.

Podsjeća da su se pregovori između zemalja  nasljednica u vezi s garancijama bivše SFRJ ili njezine NBJ za štednju u  čvrstoj valuti položenu kod komercijalnih banka ili neke od
njezinih  podružnica u bilo kojoj državi nasljednici (stara devizna štednja)  odvijali pod pokroviteljstvom Banke za međunarodna poravnanja u Bazelu, a  završeni su bez dogovora o tom pitanju.

„Banka za međunarodna  poravnanja bila je posrednik između predstavnika država nasljednica  bivše SFRJ u pronalaženju rješenja za isplatu stare devizne štednje  građanima koja je deponovana u podružnicama banaka koje su poslovale u  drugim bivšim republikama u kojoj je sjedište matične banke - pravnog  subjekta“, dodao je Kelić.

Nakon održana četiri sastanka nije  postignut nikakav napredak u pregovorima u pronalaženju prihvatljivog  rješenja za staru deviznu štednju građana deponovanu u podružnicama koje  su poslovale na teritoriju drugih bivših republika izvan sjedišta  matične banke.

Predstavnici Hrvatske, Bosne i Hercegovine i  Makedonije zastupali su stajalište da sredstva za isplatu deponovane  devizne štednje građana u podružnicama koje su poslovale na teritoriju  drugih bivših republika, izvan republike u kojoj je sjedište matične  banke, trebaju osigurati matične banke i država nasljednica u kojoj je  sjedište matične banke, dakle po načelu pravnog legaliteta, podsjetio je  Kelić.

„Štediše iz Bosne i Hercegovine potražuju od LB d.d.  Ljubljana iznos od 248,8 miliona DM, bez pripadajuće kamate“, dodao je  Kelić.

Nakon zastoja u rješavanju tužbi podnesenih od građana,  slovenski sudovi su počeli rješavati ovakve predmete, tako da imamo  presuda u korist bh. štediša po pitanju stare devizne štednje, na osnovu  kojih je LB d.d Ljubljana proglašena odgovornom jer se radilo o  privatno-pravnom odnosu između banke i štediše.

Međutim, ove  presude ne mogu se izvršiti jer LB d.d. Ljubljana tvrdi da nema imovine  iz koje bi se namirila potraživanja velikog broja štediša.

„Naime,  LB d.d Ljubljana je Ustavnim zakonom iz 1994. godine sve svoje  nekretnine prenijela u vlasništvo Nove ljubljanske banke (NLB), bez  obzira na čijem teritoriju se one nalaze. Dakle, iako su ove presude  konačne, one se ne mogu izvršiti“, pojasnio je Kelić.

Pred Sudom  za ljudska prava u Strasbourgu u toku je rješavanje velikog broja  aplikacija podnesenih od deviznih štediša, a jedna od takvih je i  aplikacija "Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine i ostalih (zemalja  nasljednica bivše SFRJ)", koja se odnosi na povredu prava jer svaka  fizička ili pravna osoba ima pravo na neometano uživanje svoje imovine,  kako je to predviđeno Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i  osnovnih sloboda.

Kelić navodi da je u toku donošenje odluke o  osnovanosti (meritum) predmetne aplikacije, a ukoliko ona bude donesena  predstavljat će temeljni osnov za uvođenje općeg postupka kroz koji bi  se problem riješio u odnosu na sve slične predmete koji su u toku.

„Prema  tome, Bosna i Hercegovina će pričekati odluku Evropskog suda za ljudska  prava, te bilo kakvi pregovori u ovom momentu nisu prihvatljivi s  obzirom na to da se donošenje presude suda očekuje do kraja ove godine“,  zaključio je Kelić.

(Vijesti.ba/Fena)

 

Jedinstvena Bosna i Hercegovina
http://haler.blogger.ba
13/10/2012 17:28