beats by dre cheap

USTAVNI SUD BiH STAVIO VAN SNAGE POJEDINE ODREDBE ZAKONA O DRŽAVLjANSTVU - USTAVNI SUD BiH DONIO RJEŠENjE DA SPORNE ODREDBE ZAKONA PRESTAJU DA VAŽE NAREDNOG DANA

Zakon o premjeru i katastru RS u skladu sa Ustavom BiH

imageUstavni sud BiH

......................................................

SARAJEVO - Ustavni sud BiH utvrdio je danas da je Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog zakona podnio je bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, podsjeća se u saopštenju Ustavnog suda BiH.

Odlučujući o drugom Izetbegovićevom zahtjevu koji se odnosi na odluku Ustavnog suda BiH kojom bi trebalo da stavi van snage pojedine odredbe Zakona o državljanstvu prema kojima državljani BiH gube državljanstvo ako su stekli državljanstvo neke druge države, Sud je utvrdio da Parlamentarna skupština BiH nije provela odluku ovog suda, odnosno nije donijela izmjene Zakona o državljanstvu, pa je Ustavni sud BiH donio rješenje kojim je utvrdio da sporne odredbe Zakona prestaju da važe narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u "Službenom glasniku BiH“.

Ustavni sud BiH je ranije donio odluku da su ove odredbe neustavne i ostavio rok Parlamentarnoj skupštini BiH da izvrši izmjene Zakona o državljanstvu.

Ustavni sud BiH je verifikovao tekst odluke usvojene na plenarnoj sjednici održanoj 13. jula kojom je utvrđeno da Zakon o provođenju Aneksa "G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Republike Srpske u cijelosti nije saglasan sa Ustavom BiH.

(Vijesti.ba/Srna)

 

Jedinstvena Bosna i Hercegovina
http://haler.blogger.ba
28/09/2012 23:52