Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

26.09.2019.

PROF.DR. SENADIN LAVIĆ : BOSANSKA NACIJA-DRŽAVA, POLITIKA I IDENTITET

Senadin Lavić: Bosanska nacija-država, politika i identitet

Senadin Lavić: Bosanska nacija-država, politika i identitet
Senadin Lavić
Bosanska nacija. Oblikovanje i razvijanje moderne bosanske nacije jeste politički smislen zadatak našeg vremena u kojem se iskazuje vrhunski zahtjev za slobodom  bosanskog čovjeka.

Bosanska nacija se misli kao zajednica slobodnih građana bez obzira na njihove etničke, klasne, spolne, seksualne, rasne, religijske ili bilo koje druge karakteristike.

To je državljanska nacija koja nadilazi etnopolitiku i njezin etničko-religijski ekskluzivizam. Ona podrazumijeva sekularnu državu i vladavinu prava, političko jedinstvo i nezavisnost. Bosanski nacionalni identitet se gradi na osnovu državljanstva ili pripadanja jednoj državoj formi. Neko nije Bosanac zato što govori bosanski jezik ili što je musliman, katolik,  pravoslavac, jer to je njegovo etničko-identitetno određenje “iznad” kojeg stoji nacija-država. Nacija je objedinjavajući politički i opći interes građana, a ne prostor pojedinačnog interesa nekog vladara, sveštenika, etnooligarhije ili socijalno-kulturne grupe.

Povijesni-politički smisao državljanske nacije se neprestano potkopava etničko-religijskim zahtjevima u kojima konzervativna svijest ovjekovječuje nekoliko karakteristika kolektiva i nameće ih socijalnoj grupi kao vječne sadržaje koji su definitivni i nepromjenljivi. U pojmu državljanske nacije prevazilaze se razlike etničkih grupa u jeziku, svjetonazoru, etničkom porijeklu, vjerovanju, povijesnom sjećanju i sličnim određenjima. Kulturološko-historijske oznake se ne nameću političko-pravnom pojmu nacije-države.

Nacija je “izmaštana” ili “zamišljena zajednica” (“imagined community”, B. Anderson) koja sebe u jednom trenutku počinje doživljavati kao homogeno tijelo. To je postalo gotovo samorazumljivo. Slijedeći Gellnerovu pretpostavku da nacionalizam ne dovodi nacije do samosvijesti, nego izmišlja nacije “ondje gdje one ne postoje”, priznajemo ulogu nacionalizma kao političke ideologije zaslužne za proces “stvaranja nacija”. Tako država-nacija nastaje time što nacionalizam kroz ideologe-propagatore-utemeljitelje oblikuje nacionalnu svijest i usmjerava je pod krov nacije. Ne pojavljuje se nacija sama od sebe, kao neka biološka forma, ona je čisti povijesno-politički konstrukt grupe propagatora, rodoljuba i sljedbenika.

Ometanje etabliranja bosanske svijesti kao osnova bosanske nacije-države. Od 19. stoljeća provodi se plansko transformiranje svijesti kod stanovništva Bosne polazeći od religijske razlike. Religije u jednom povijesnom trenutku služe kao infrastruktura za širenje nacionalnih ideologija. Evidentno je da je glavna karakteristika etniciteta i nacionalnih programa do danas ostala religija. Procesi nacionaliziranja Bosne doveli su do “paradoksa” koji se u ideologiziranim naracijama i kvaziznanstvenim konstrukcijama smatra istinom, naime, do toga da se počelo govoriti kroz cijelo 20. stoljeće kako Bosna nema svoj matični “narod”. Ta laž bila je izraz odnosa moći i znanja na ovim prostorima.

Od druge polovine 19. stoljeća do danas provodi se plansko ometanje razvoja bosanske svijesti u slobodi na svim razinama ljudskog društveno-povijesnog djelovanja. Za te svrhe se koriste sistemi obrazovanja, policije, vojske, sudova, vojne sile, zločina, progona. Zato smo došli u stanje da “ne znamo” da je današnja država Bosna i Hercegovina nacija-država,  da je planski tretiraju kao “državu bez nacije” koja je samo prostor tehničkog razgraničenja između srpskog i hrvatskog nacionalizma. Zato su sveštenici i etnopolitičari glavni govornici svake pripovjesti o smislu života ili istine povijesti. Bosni je onemogućeno da se razvija kao nacija-država, neprestano su je svodili na etničko-religijsku zajednicu etničkih grupa koje se bore za teritorije u ime susjednih država i strogo se pazilo od strane moći Beograda ili Zagreba da se ne razvije bilo kakava ideja i politička naracija o bosanskoj naciji. Takva ideja se unaprijed odbacivala kao nemoguća, besmislena, iluzorna, naivna. Najvidljiviji primjer negiranja Bosne je propagandna floskula o “tamnom vilajetu”.

Odsustvo bosanske politike. Etnopolitika u Bosni zadnjih trideset godina perpetuira konflikt kao način postojanja etničkih grupa. Od 1990-ih u Bosni je inaugurirana etnopolitika i ona je dramatično potisnula svaku mogućnost bosanske državljanske politike.
Bosna se “razumijeva” unutar etnopolitike srpstva kao novotvorevina, odnosno kao država koja je nastala u Daytonu 1995. godine sastavljanjem etničkih “teritorija” Srba, Hrvata i Bošnjaka. To je etnotrinitet kojeg etopolitika slijepo slijedi. Po njemu se neprestano cjelina Bosne i bosanstva mora reducirati na “tri naroda” – to danas nema nigdje u evropskom političkom svijetu na ovako primitivan način.

Etnoteritorijalni nacionalizam direktno negira državu, suverenitet, bosanski identitet i bilo kakvu ideju bosanstva. On detaljno potkopava cjelovitu bosanskohercegovačku državu ili bosansku državu-naciju! Iza svih priča o etničkim teritorijama u Bosni stoje susjedne države koje preko toga ostvaruju svoje hegemonijske planove. U tome im pomažu kompradorske političke partije.

Narodi u Bosni danas su zarobljeni u dubokoj prošlosti. Bošnjaci prizivaju Tita i partizane, Srbi su rehabilitirali kvislinškog đenerala Dražu Mihailović i četnike, Hrvati su oživjeli ideje Pavelića i ustaša. Ne postoji, nažalsot, odlučna bosanska politička vizija budućnosti. Nju može stvoriti samo sofisticirana bosanska politička filozofija.

Otuđene etnooligarhije. Neuređena država Bosna otvara prostor da kriminalne grupe na svim razinama sistema nesametano vrše ilegalne radnje i ostvaruju dobit na osnovu prevara. Etnopolitika stvara kontrolirani haos na tlu Bosne i Hercegovine – ta etnopolitika koju su vodile etničke oligarhije zasnivala se na dogovaranju iza ili povrh institucija sistema, pravnih propisa i zakonskih rješenja, svodeći politički sistem na primjenu etničkog ključa od portirnice do predsjedništva države.

Da bi se održala hegemonija nad Bosnom od strane susjednih država, dominantna etnopolitika uvjerava nas da je etničko-religijsko važnije od građanskog, sekularanog,  racionalnog društva, da bosanski Srbi moraju ići po pamet u Beograd, a Hrvati u Zagreb ili da Bošnjaci trebaju ići u Istanbul kod “sultana” po mišljenje i ne smiju ni pomisliti o razvijanju republikanske države Bosne. U takvom kontekstu ljudi moraju živjeti razdijeljeni u plemena koja ne smiju ni pomisliti na bosansku naciju-državu.
Etnopolitika koja se natura iz Beograda mora shvatiti da se iz Srbije više ne može upravljati Bosnom – to vrijeme nepovratno prolazi!

Bosna mora nastaviti svoj put u euroatlanske integracije. Da bi se stvorila jaka i moćna država Bosna i Hercegovina nužno je razvijati bosansku državljansku svijest, bosanski identitet, bosanstvo u građanima, republikanski duh. Deytonski sporazum nije povijesno i definitivno zaokružen ili završen okvir budućnosti i političkog razvoja Bosne kao bi neki htjeli koji smatraju da ratom dostignute pozicije moraju ostati trajne i neupitne. Putpono je jasno da svoju budućnost Bosna kao država mora vezati za euroatlanske integracije.

Srbija danas direktno utiče na procese u Bosni. Danas Srbija provodi u Bosni svoj hegemonijski program preko Memoranduma II. Pomoću entitetske podjele Bosne susjedna Srbija dirigira politiku bosanskim Srbima. Iz Beograda se danas otvoreno utiče na procese u Bosni. Administrativna podjela Bosne putem Dejtonskog mirovnog sporazuma nije samo puka “administrativna organizacija države”. Ta podjela jasno pokazuje intencije velikosrbijanske hegemonijske politike prema Bosni. Na osnovu te podjele Srbija ima mogućnost da se direktno upliće u unutarnje poslove Bosne i da kao veliki “zaštitnik” i “mirotvorac” upravlja svakim djelovanjem bosanskih Srba. Srbija izigrava velikog mirotvorca polije neuspjelih ratova S. Miloševića! Ona redovno sakuplja bosanske Srbe u Beogradu i daje im instrukcije kako će bojkotirati i opstruirati funkcioniranje države Bosne. Time Srbija sebi daje i gradi ulogu velike i glavne države na Balkanu koja je svim drugim državama nadređena. Ona ne poštuje teritorije drugih država i razvija stav da je Srbija svugdje tamo gdje žive Srbi. Današnja vlast u Srbiji nastavlja tamo gdje je Milošević stao, ali samo drugim, mirnodopskim sredstvima.

Kontinuirano se poriče i sakriva činjenica da je srpska vojska ratnim osvajanjima i genocidom nad Bošnjacima u Republici BiH napravila “srpsku teritoriju” koja je pretvorena u “entitet RS”. Velikosrpska politika nas uvjerava kao “mirotvoračka forma” da je Ustav koji je usvojen u Daytonu nakon agresije i genocida, ustvari, definitivan, nedodirljiv za promjenu, konačan izraz pravnog poretka u Bosni, završen, neupitan. Građani Bosne, dakle, po velikosrpskoj interpretaciji moraju ostati zarobljeni u ludačkoj košulji nacionalističke isključivosti.
 
To je nastavak povijesti negiranja svega bosanskog. Danas je država Bosna i Hercegovina, nažalost, država zarobljena i zaustavljena u razvoju u kojoj se politika odvija prema etničko-religijskom ključu.

Izlaganje Senadina Lavića na zadnjoj sesiji Kruga 99.

(Vijesti.ba)

26.09.2019.

CHIRAC IZETBEGOVIĆ : MI SMO SPREMNI, AMERIKANCI OKLIJEVAJU S INTERVENCIJOM

26.09.2019.

POSLJEDNJE ZBOGOM: KOMEMORACIJA DR. DRAGANU MILAVIĆU: BIO JE JEDAN OD MOTORA ODBRANE MOSTARA

26.09.2019.

U KONGRESU SAD O ŽARIŠTIMA NA BALKANU: ENTITET RS-A SE IGRA IDEJOM ODVAJANJA KOJA VODI U SUKOB

U Kongresu SAD o žarištima na Balkanu: RS se igra idejom odvajanja koja vodi u sukob

U Kongresu SAD o žarištima na Balkanu: RS se igra idejom odvajanja koja vodi u sukob
Foto: Screenshot

Komitet za oružane snage Senata američkog Kongresa raspravljao je o situaciji u Jugoistočnoj Evropi.

Komitet za oružane snage američkog Senata održao je saslušanje o stanju u oblasti sigurnosti u Jugoistočnoj Evropi, o američkim nacionalnim interesima i o jačanju uticaja Rusije i Kine.

Janusz Bugajski, viši saradnik organizacije „Center for European Policy Analysis“, govorio je o pet vrsta ruskog uticaja u regiji:

„Pod jedan - promovisanje lokalnog nacionalizma kako bi se potkopala podrška NATO-u i pokrenuli sukobi između rivalskih nacionalističkih projekata. Dva - korumpiranje političara i biznismena kako bi se omogućio veći prodor u države. Tri - iskorištavanje energetske ovisnosti da bi se stekle ekonomske i političke prednosti. Četiri - vođenje propagandne ofanzive putem lokalnih medija i društvenih mreža kako bi se poboljšao položaj Rusije i potkopale zapadne institucije. I pet - učvršćivanje društvenih veza koje povećavaju uticaj Moskve. Tu spadaju pravoslavne crkve, političke stranke, kulturne organizacije itd.“

Damon Wilson, izvršni potpredsjednik organizacije „Atlantic Council“, naveo je da je Rusija manje fokusirana na održavanje svog ograničenog uticaja u regiji, a više na narušavanje američkog uticaja - remećenjem procesa integracija u NATO i EU.

„Rusija je pronašla prednost u iskorištavanju korupcije i slabih institucija. Moskva koristi svoju energetsku snagu, rasporedila je svoje obavještajne službe, vodila kampanje za dezinformacije i manipulirala pravoslavnom crkvom“, rekao je Wilson. „U Srbiji je Moskva spojila ove alate sa svojom pozicijom u SavJetu bezbjednosti UN-a i svojim istorijskim vezama da bi ostvarila uticaj.“

Govornici su se složili da je ekonomija primarni cilj Kine, koja preko Balkana želi više ući na tržište u ostatku Evrope.

„Kineske investicije putem inicijative 'Pojas i put' – velikog kineskog programa za infrastrukturu i povezanost - naglo su povećale ekonomski uticaj Pekinga u regiji“, rekao je David Shullman, viši savjetnik organizacije „International Republican Institute“. „S obzirom na ovaj ekonomski fokus, Kina ima koristi od regionalne stabilnosti i za razliku od Rusije ne želi izazivati unutarnje podjele, podrivanje pristupa EU ili umanjenje povjerenja u demokratske sisteme. Također je istina da je rezultat kineskog ekonomskog upliva na Zapadni Balkan skupljanje potencijalnih političkih sredstava uticaja, jačanje neliberalnih vođa i prijetnja potkopavanjem demokratskog razvoja i odvlačenje zemalja dalje od Amerike i EU.“

Kao dva najveća žarišta na Balkanu izdvojeni su politička blokada u BiH, te pregovori Srbije i Kosova.

„Bez dogovora, Rusija ima uticaj na Srbiju i samim tim na region. Odsustvo dogovora podstiče nacionalističke političke rasprave koje usporavaju razvoj demokratije u Srbiji i omogućavaju kosovskim liderima da izbjegnu teška pitanja o upravljanju. Odlučnije okretanje Srbije ka Evropi obezbijedit će zaštitu koja nam je potrebna za Bosnu“, naveo je Damon Wilson.

Janusz Bugajski je tokom svjedočenja izjavio da ne može zamisliti novi oružani sukob Srbije i Kosova, ali može sukob u BiH:

„Ne mislim da bi u ovom trenutku srpsko rukovodstvo u Republici Srpskoj to željelo. Ali oni se igraju, igraju se sa idejom odvajanja, igraju se sa idejom nefunkcionalne ili propale države. Rekao bih da je Banja Luka zapravo postala mjesto najvećeg ruskog upliva Rusije. Vjerovatno više i od Beograda u tom regionu“.

Bugajski ovakvo stajalište objašnjava velikim ruskim uticajem na Republiku Srpsku, dodajući da bi SAD trebale udvostručiti posvećenost BiH. Također je rekao kako misli da će specijalni predstavnik SAD-a za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, zapravo više biti uključen bosansku krizu nego u krizu Kosovo-Srbija.

Učesnici su se složili da je neophodan jači angažman SAD-a.

„Nestabilan i konfliktan Balkan podriva američku nacionalnu sigurnost i diplomatsko povlačenje bi bilo veliki američki poraz. Ako se sjećate, mi smo u proteklih 20 do 30 godina uložili ogroman diplomatski, politički i vojni kapital u regiji. Za nas bi bilo kakav veliki poraz i novi rat, posebno u Bosni ili između Kosova i Srbije, bio velika katastrofa. Rusija i Kina ne samo da bi od toga profitirale, nego bi taj novi zamah koristile za podrivanje drugih evropskih država“, rekao je Bugajski.(Vijesti.ba / VOA)

26.09.2019.

ŽELJKO KOMŠIĆ : GRAĐANI BiH NEĆE ZABORAVITI POMOĆ CHIRACA U BORBI ZA NEZAVISNOST

////////////////////////////

//////////////////////////

26.09.2019.

POUČNE KOLUMNE

POUČNE KOLUMNE 26.09.2019.

ZEMLJE SA NAJVEĆIM BROJEM RASELJENIH I RAZLOZI RASELJAVANJA

ZEMLJE SA NAJVEĆIM BROJEM RASELJENIH I RAZLOZI RASELJAVANJA
26.09.2019.

IZBJEGLICE - DEHUMANIZIRANI LJUDI!

26.09.2019.

HISTERIČNE REAKCIJE POLITIČKOG VRHA ENTITETA RS-A DOKAZ ISPRAVNOSTI POLITIKE PREDSJEDNIKA KOMŠIĆA

DEMOKRTATSKA FRONTA ODGOVORILA KRITIČARIMA: "Histerične reakcije politčkog vrha RS-a dokaz ispravnosti politike predsjednika Komšića"

Demokratska fronta smatra da su histerične reakcije političkog vrha RS-a, uključujući i neumjesne reakcije člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Milorada Dodika, na govor i akitivnosti predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića u UN-u izraz nemoći politike SNSD-a koja se svodi na otužne prijetnje i blokade političkih procesa u BiH.


Image result for DEMOKRTATSKA FRONTA ODGOVORILA KRITIČARIMA: "Histerične reakcije politčkog vrha RS-a dokaz ispravnosti politike predsjednika Komšića"
Dodik, Cvijanovićka te njima pridruženi medijski trubaduri SNSD-a i HDZ-a jednostavno ne mogu da podnesu aktivno izgaranje predsjednika Komšića u zalaganju za interese države Bosne i Hercegovine i za jednaka prava svih građana. Mi u DF-u sa uživanjem pratimo te histerične reakcije i mrak koji im padne na oči svaki put kada predsjednik Komšić na međunarodnom planu ostvari uspjeh i kada pred licem međunarodne javnosti na kristalno jasan način pojasni ko su u državu Bosni i Hercegovini glavni kočničari pozitivnih procesa, navodi se u saopćeju DF-a.
-Smatramo da su salve oštrih reakcija koje zvaničnici RS-a predvođeni Miloradom Dodikom upućuju na račun predsjednika Komšića jedan od boljih pokazatelja ispravnosti politike predsjednika Komšića. Oni koji neumorno ponavljaju svoje teze o Bosni i Hercegovini kao nemogućoj državi nalaze se u fazi teškog očajanja jer im svi njihovi napori na destrukciji države Bosne i Hercegovine ne daju željeni rezultat, piše u saopćenju koje se završava porukom da je Demokratska fronta čvrsta u političkom opredjeljenu za upostavom građanske države Bosne i Hercegovine na liberalno građanskim principima, upravo onim principima po kojima pripadništvo jednoj naciji ne može biti ni prepreka ni privilegija nijednom pojedincu u državi Bosni i Hercegovini.
26.09.2019.

NEDžAD AHATOVIĆ: ENTITET RS-A GUBI, NATO NA MANJAČI POKAZUJE KO JE GLAVNI

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
89214126

Powered by Blogger.ba