Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

24.09.2019.

POSLANIK NEBOJŠA VUKANOVIĆ: ZAŠTO MILORAD DODIK NIJE OTIŠAO NA MANJAČU DA ZAUSTAVI VOJNU VJEŽBU NATO-A?

Pitanje poslanika Vukanovića : Zašto Dodik nije otišao na Manjaču da zaustavi vojnu vježbu NATO-a?

Poslanik u Klubu Srpske demokratske stranke (SDS) u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović rekao je da vlast u RS pokušava žandarmerijom da „zamaže oči“ javnosti, nakon što su odustali od rezervnog sastava policije.

 „Rezervnog sastava policije nema, a vlast u RS kako to ne bi prikazala kao kapitulaciju, onda je jednicama za podršku promijenila naziv u žandarmeriju.

Kupili su im i nove uniforme, što im dobro dođe da se neko ‘masno ugradi’ u taj tender. I s druge strane, mažu narodu oči da je RS jaka i snažna i da ima najbolje snage policije“, ustvrdio je on. Vukanović dodaje da je u policiju RS uloženo desetine miliona KM, a nijedan korumpirani političar, sudija ili druga javna ličnost nije završila iza rešetaka.

„Šta će nama hiljade obučenih policajaca s ko zna kakvom opremom, ako oni služe za hapšenje žena na pijaci, koje prodaju cigarete bez akcizne markice. Policija treba da hapsi krupne kriminalce i mafijaše, koji su razorili RS, a ne da izvodi predstave za narod“, kazao je.

Kako javlja Fena istakao je i da vlast, postrojavanjem jednice žandarmerije pri MUP-u RS, na jedan način želi i da zastraši narod od bilo kakvog bunta.

„Pokazuju time da je MUP RS-a spreman da razbije bilo kakve demonstracije, kao što je to radio prošle godine“, istakao je Vukanović. Podsjetio je da je prošle godine u ovo vrijeme lider SNSD-a Milorad Dodik govorio kako će okupiti 30.000 ljudi da zaustavi vojne vježbe NATO-a na Manjači, jer će se tamo koristiti osiromašeni uranijum te optuživao predstavnike RS u institucijama BiH da su izdajnici i NATO sluge, koje dozvoljavaju te vojne vježbe.

„Očekivao sam da te jedinice žandarmerije, zajedno s predstavnicima SNSD-a i Miloradom Dodikom, umjesto današnjeg postrojavanja, odu na Manjaču i da blokiraju NATO snage, te da spriječe vojne vježbe…“, ustvrdio je Vukanović.

24.09.2019.

SUSJEDI DESTABILIZIRAJU BiH; USVOJITI PREPORUKE EK; BiH ODLUČAN PARTNER NATO-U...

Susjedi destabiliziraju BiH; Usvojiti preporuke EK; BiH odlučan partner NATO-u ...

Susjedi destabiliziraju BiH; Usvojiti preporuke EK; BiH odlučan partner NATO-u ...
Foto: Agencije

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u New Yorku, gdje prisustvuje njenom 74. zasjedanju.

 Aktuelni trenutak

Govoreći o aktuelnom trenutku Komšić je rekao kako se u veoma složenim političkim, geopolitičkim okolnostima, naredne godine dočekuje obilježavanje 75. godišnjice od osnivanja Ujedinjenih nacija, koje su u proteklom vremenu bile suočene sa brojnim izazovima.

- Zato smatram da su zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, oduvijek bila prilika da se lideri država okupe na jednom mjestu, kako bi zajednički razmijenili mišljenja i stavove o situaciji u svijetu, a posebno kako bi pokušali da pronađu optimalna rješenja za savremene globalne izazove i probleme, rekao je Komšić i dodao da su se u tom pogledu, Ujedinjene nacije i u 2019. godini suočavale sa eskalacijom sukoba u različitim područjima, sa vidnom migrantskom i izbjegličkimkrizom, zatim terorizmom i nasilnim ekstremizmom, kao i drugim pojavnim oblicima nasilja, kojeg provode različite ekstremne grupe. Isto tako,suočili smose i sa pitanjem implementacije Аgende za održivi ekonomski rast kao i održivirazvoj o čemu ćemo razgovarati i na ovome zasjedanju.

Usvojiti preporuke iz Mišljenja EK

Komšić je u govoru kazao kako se aktivnosti u vezi sa procesom euro-atlantskih integracija u Bosni i Hercegovini, kao i usklađivanje bosanskohercegovačkog društveno-političkog sistema sa pravnom stečevinom Еuropske unije nalaze u centru političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini, jer je zemlja opredijeljena da nastavi sa aktivnostima na stabilizaciji prilika i ubrzavanju započetih reformskih procesa.

- U Mišljenju Europske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, izvršena je veoma precizna evidencija svih potrebnih reformi, kao što su one reforme u kojima se zahtijeva izbacivanje i poništavanije postojeće sistemske diskriminacije građana moje zemlje, što je, nažalost, utvrđeno u određenim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine ali isto tako i u odredbama različitih zakonskih akata, u čemu će Bosna i Hercegovina morati proći proces sazrijevanja kako bi došla na takav politički nivo da se takve, neophodne reforme mogu provesti bez većih društveno-političkih naprezanja, rekao je Komšić.

BiH odlučan partner NATO-u

- Osim toga, Bosna i Hercegovina aktivno doprinosi regionalnim naporima na jačanju sigurnosti u regionu. U tome pogledu, želim vas uvjeriti da je Bosna i Hercegovina pouzdan, ozbiljan i odlučan partner Ujedinjenim nacijama, Europskoj uniji i NATO savezu. Posebno smo odlučni u jačanju europskog sigurnosnog prostora, opredjeljeni smo čvrsto prema borbi protiv organiziranoga kriminala, borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, ilegalne migracije, kao i prema sigurnosti državnih granica u smislu upravljanja migracijama. Kada se radi о međunarodnim izazovima savremenog doba, Bosna i Hercegovina posebno ističe privrženost globalnim naporima u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, rekao ej Komšić.

Susjedi destabiliziraju BiH

Predsjedavajući Komšić je naglasio da se uz unutarnje reforme Bosna i Hercegovina fokusira i na jačanje regionalne saradnje, posebno kada se radi о infrastrukturnim projektima i to u sektoru komunikacija, transporta i energije. Dodao je i da je na međunarodnom planu, Bosna i Hercegovina aktivna u okviru Ujedinjenih nacija, te organizacija poput OSCE-a, Vijeća Еurоpe, CEFTA-e, kao i u okviru drugih različitih regionalnih inicijativa. Naglasio je i da je Bosna i Hercegovina u prethodnom periodu imala zapaženo i aktivno predsjedavanjeregionalnom inicijativom SЕЕCP i MАRRI, gdje je uložila dodatni napor i dala aktivni impuls regionalnom pristupu suočavanja sa aktuelnim izazovima.

- Bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i naših susjednih država nalaze se u samom vrhu prioriteta vanjske politike, na osnovnu čega bi trebalo proizaći stalno unapređenje saradnje, na temeljima zajedničkog interesa i načela ravnopravnosti, uzajamnog uvažavanja i poštivanja državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Iz navedenog dalo bi se zaključiti da su odnosi Bosne i Hercegovine sa susjednim državama dоbri i intenzivni, međutim, radi partikularnih politika naših susjeda, povremeno smo svjedoci njihovim aktivnostima za ostvarivanje njihovih političkih interesa unutar Bosne i Hercegovine, čime se unosi nemir i proizvodi određena destabilizacija u mojoj zemlji, što nije dobro, niti doprinosi razvijanju željenih međusobnih dobrosusjedskih odnosa, poručio je Komšić.Nasilni ekstremizam i terorizam

Komšić je u govoru naveo kako Ujedinjene nacije snose primarnu odgovornost za svjetski mir i sigurnost.

- Sa rastućim brojem konflikata koji postaju sve kompleksniji svjesni smo da se Ujedinjene nacije susreću sa brojnimizazovima, posebno na afričkom kontinentu i Bliskom istoku. U cilju iznalaženja adekvatnog rješenja za brojne krize, Bosna i Hercegovina podržava napore Ujedinjenih nacija da osnaži sektor za preventivnu diplomaciju u okviru odjela za politička pitanja. Posebno je važno da se svi sporovi rješavaju na miroljubiv način, kako to kaže član 33. Povelje Ujedinjenih nacija, u kojem se izričito zahtijeva rješavanja sporova miroljubivim putem i sa dobrom voljom za njihovo rješavanje. Naravno, podrška takvom miroljubivom rješavanju različitih međudržavnih sporova su i rezolucije Ujedinjenih nacija, kao i rezolucije Vijeća sigurnosti, rekao je Komšić.

On je naveo da Bosna i Hercegovina kontinuirano prati ove pojave i u skladu sa svojim mogućnostima, jača kapacitete u borbi protiv terorizma, međunarodnog kriminala i borbi protiv proizvodnje i trgovine drogama, kao i prisutne trgovine ljudima u okviru migracijskih kretanja.

- Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje nasilni ekstremizam i terorizam u svim oblicima, te smatra da su, bez obzira na njihov oblik, motivaciju i počinioce, sva djela ekstremizma i terorizma zločinačka i neopravdana. Bosna i Hercegovina se zalaže za punu implementaciju svih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koje za cilj imaju da se osobekoje učestvuju u finansiraju, planiranju, pripremi ili izvršenju terorističkih djela dovedu pred lice pravde, rekao je Komšić i dodao:

- Imajući u vidu da su sigurnost i održiv razvoju direktnoj korelaciji, kao i da Ujedinjene nacije imaju centralnu ulogu u procesu izgradnje mira i stvaranja osnovnih uslova za razvoj post-konfliktnih društava, želim posebno istaći da Bosna i Hercegovina podržava aktivnosti Ujedinjenih nacija na neposrednom angažovanju u pružanju pomoći za stabilizaciju post-konfliktnih društava putem izgradnje i jačanja institucija, posebno onih u oblasti vladavine prava, zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, sigurnosti, reintegracije i procesimapomirenja. Bosna i Hercegovina izražava zabrinutosti zbog neprekidne eskalacije nasilja u svijetu, posebna na području Bliskog istoka, te koristim ovu priliku da pozovemo na prekid borbenih aktivnosti i iznalažene rješenja mirnim putem. Bosna i Hercegovina je principijelnog stava da su zaštita civila, poštivanje ljudskih prava i humanitarnog prava neophodan prioritet u međunarodnim odnosima.

Komšić je naveo da je rasna diskriminacija, kao i drugi oblici diskriminacije nedovoljno uređena Ustavom Bosne i Hercegovine iako su ove devijantne pojave pomenute kroz nekoliko obilježja krivičnih djela u okviru krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, kao i nižih nivoa vlasti, što jasno izražava opredjeljenje vlasti u Bosni i Hercegovini za poštivanje ljudskih prava svih građana koji u njoj žive kao i stalno nastanjenih stranaca ili stranaca kojim je odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine uz uvažavanje svih principa međusobne tolerancije. Međutim, kao što sam ranije rekao, u Ustavu Bosne i Hercegovine ostale su pojedine odredbe o postojanju sistemske diskriminacije što je utvrđeno u četiri presude Europskog suda za ljudska prava iz Strazbura u predmetima Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i Šlaku, kao i u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Iz tih razloga, Bosna i Hercegovina mora obezbijediti ustavne reforme, kao i reforme različitih zakona, kojima se mora ispuniti europski standard, a to je jednakopravnost svih građana Bosne i Hercegovine u svim aspektima života. Za tako nešto biće potrebno postići saglasnost domaćih političkih aktera, čime bi se otklonile prepreke za nastavak integracijskog procesa prema Europskoj uniji, rekao je Komšić.

Cijeli govor pročitajte OVDJE.
(Vijesti.ba)

24.09.2019.

SKANDAL: NA SLICI BOJOVNIKA HVO-A SA NACISTIČKOM ZASTAVOM DVA DUŽNOSNIKA MINISTARSTVA ODBRANE BiH

Skandal: Na slici bojovnika HVO-a sa nacističkom zastavom dva dužnosnika Ministarstva odbrane

Skandal: Na slici bojovnika HVO-a sa nacističkom zastavom dva dužnosnika Ministarstva odbrane
Foto: Vijesti.ba

Bugojno je proteklih dana došlo u centar pažnje bh. javnosti nakon što je član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović u svom govoru na Svečanoj akademiji pominjao HVO i Udruženi zločinački poduhvat.

Džaferovićev je u govoru HVO nazvao agresorskom i zločinačkom vojskom u službi UZP-a, što je usotalom kroz presude rekao i Haški sud koji je vojni i politički vrh nekadašnje Herceg-Bosne osudio za Udruženi zločinački poduhvat.

Na internetu se potom pojavila fotografija pripadnika HVO-a kako tokom rata poziraju sa nacističkom zastavom u Bugojnu. Sagovornici Vijesti.ba kažu da ono s čime javnost nije upoznata jeste skandalozna činjenica da se na slici nalaze brigadiri Oružanih snaga BiH – Josip Brajković i Predrag Visković.

Naši izvori kažu da su Brajković i Visković iz Bugojna. Brajković je, navodno, trenutno savjetnik u Ministarstvu odbrane BiH, a Viskovića je ministrica Marina Pendeš poslala u NATO štab u italijanski Napulj kao vojnog predstavnika BiH.

Do kada će i kakve savjete u Ministarstvu dijeliti Brajković i do kada će i kako BiH u NATO štabu predstavljati Visković nakon ovih krajnje diskreditirajućih činjenica, ostaje da se vidi. U BiH je sve moguće.


(Vijesti.ba)

//////////////////


24.09.2019.

ZAŠTO MLADI ODLUČUJU OTIĆI 'TRBUHOM ZA KRUHOM'?

24.09.2019.

AMBASADA SAD: POMNO ĆEMO PRATITI ŽANDARMERIJU U ENTITETU RS-A

Ambasada SAD: Pomno ćemo pratiti Žandarmeriju u RS

Ambasada SAD: Pomno ćemo pratiti Žandarmeriju u RS
Foto: Arhiv

U Centru za obuku u Zalužanima kod Banje Luke danas je postrojena nova organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Jedinica žandarmerije.

Povodom toga kontaktirali smo i Ambasadu SAD u Bosni i Hercegovini.

Iz Ambasade SAD su za "Avaz" naveli da Sjedinjene Američke Države ulažu milione dolara u BiH da bi dale podršku nemilitariziranim policijskim agencijama čija je odgovornost, prije svega, zaštita interesa građana.

- I dalje ćemo odgovoran rad policije, čija je misija isključivo civilna, smatrati prioritetom za cijelu BiH. Policijske snage u BiH moraju biti profesionalne, odgovorne, koordinirane i interoperabilne s drugim agencijama za provođenje zakona radi suočavanja sa zajedničkim prijetnjama, zaštite interesa građana i očuvanja stabilnosti BiH - naveli su iz Uredu za odnose s javnošću Ambasade SAD.

Naglasili su da će SAD nastaviti pomno pratiti Žandarmeriju RS.

- Sjedinjene Američke Države će nastaviti pomno pratiti Žandarmeriju Republike Srpske i sve druge nove policijske strukture u BiH kako bi osigurale da one djeluju konzistentno, u skladu s ovim ciljevima - naveli su iz Ureda za odnose s javnošću SAD.(Vijesti.ba / Avaz)


/////////////////////

24.09.2019.

BAKIR IZETBEGOVIĆ O POMACIMA U SARADNJI S TURSKOM I RUSIJOM

Izetbegović o pomacima u saradnji s Turskom i Rusijom, te glavnom cilju članstvu u EU

Izetbegović o pomacima u saradnji s Turskom i Rusijom, te glavnom cilju članstvu u EU
Bakir Izetbegović

Susreti poput ovog imaju poseban značaj, jer su oni dobra platforma i mogućnost da se razmijene informacije i stvori neophodno povjerenje koje treba rezultirati partnerstvom, a sve to na koncu u korist i za dobrobit građana koji žive u našim zemljama.

Ovo nije tek puka teza, jer moja zemlja Bosna i Hercegovina ima bogato višestoljetno iskustvo dijaloga i stvaranja povjerenja među različtim etničkim i religijskim skupinama - rekao je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegovič u obraćanju na 4. sastanku predsjednika parlamenata euroazijskih zemalja "Velika euroazija: Dijalog. Povjerenje. Partnerstvo" koji se održava u glavnom gradu Kazahstan, Nur-Sultanu.

Izetbegović je istaknuo kako je Bosna i Hercegovina demokratska zemlja koju zbog njene kulturološke i religijske isprepletenosti, te geografskog položaja i historijskog naslijeđa opravdano smatraju mostom između Istoka i Zapada, a njen glavni grad Sarajevo, u kojem se u neposrednoj udaljenosti od par stotina metara može vidjeti i moliti se i u pravoslavnoj i u katoličkoj crkvi, u sinanogi i u džamiji, nazivaju „Jerusalemom Evrope“.

- To je zemlja sa izuzetno obrazovanim ljudima i radnom snagom, značajnim prirodnim resusrsima i mogućnostima za ulaganje u eneregtsku, metalnu, prehrambenu i namjensku industriju. Sa svojim geografskim položajem u blizini tržišta EU, a kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, BiH pruža odlične mogućnosti za razvoj ekonomske saradnje. BiH je u proteklom periodu, posebno u posljednje četiri godine, ostvarila napredak u mnogim oblastima. Reformska agenda koja je usvojena u julu 2015. ostvarila je impozantne rezultate. Usvojeni zakonski i podzakonski akti omogućili su najznačajniji ekonomski rast i razvoj u postdejtonskom periodu. Industrijska proizvodnja je rasla preko 4% godišnje, prerađivačka industrija preko 6%. Izvoz je rastao dvocifrenim procentima, u četiri godine ukupno 39%, najbrže je rastao turizam, skoro se udvostručio u četiri godine. Nominalni BDP je rastao prosječno 3% godišnje. Broj zaposlenih je porastao za 14% u protekle četiri godine. Obim vanjskotrgovisnke razmjene prešao je 30 milijardi KM - kazao je Izetbegović.

Napomenuo je i da su veliki pomaci ostvareni posljednjih godina u trgovini sa Republikom Turskom, te da se očekuje da će obim razmjene najvjerovatnije ovoj godini dostići ciljanih milijardu dolara. Sa Ruskom Federacijom, kazao je, BiH također bilježi znatne pomake, posebno u izvozu hrane na rusko tržište. Ono što posebno ide u prilog napretku na ekonomskom planu jeste i činjenica da se oko 70% bh. proizvoda izvozi u Evropsku uniju sa kojom BiH ima veoma povoljne bescarinske aranžmane.

- Saradnja firmi iz euroazijskih zemalja sa BiH firmama kroz Joint-Venture projekte pruža i njima iste pogodnosti - kazao je Izetbegović.

Pored napretka u oblasti ekonomije, dodao je, Bosna i Hercegovina se u proteklom periodu značajno prilbližila svom glavnom vanjskopolitičkom cilju – članstvu u EU te da je pravi čas za intenziviranje saradnje i investiranje u BiH.

- Obostrano korisnu saradnju možemo ostvariti samo ako razgovaramo jedni s drugima, ako se međusobno uvažavamo i ako povrh svega osiguramo političku stabilnost uz maksimalno poštivanje principa pravne države i vladavine zakona. Na nama kao parlamentarcima i političkim predstavnicima naših naroda i zemalja leži odgovornost da u svojim zemljama obezbjedimo prosperitet i napredak za sve naše građane, a onda i da se međusobno zalažemo za iste ciljeve na globalnoj agendi. Samo uz pojačanu međusobnu interakciju možemo bolje razumjeti jedni druge, uskladiti naše zajedničke ciljeve i izgraditi korisne međuparlamentarne veze i partnerstva. Izgraditi Veliku Euroaziju - poručio je predsjedavajući Doma naroda PSBiH Bakir Izetbegović u obraćanju na 4. sastanku predsjednika parlamenata euroazijskih zemalja "Velika euroazija: Dijalog. Povjerenje. Partnerstvo" koji se održava u glavnom gradu Kazahstana, Nur-Sultanu.

(Vijesti.ba / FENA)

24.09.2019.

NATO VJEŽBA U ENTITETU RS-A NA MANJAČI, NOVI DEBAKL MILORADA DODIKA

GS: NATO vježba na Manjači, novi debakl Dodika

GS: NATO vježba na Manjači, novi debakl Dodika
Nihad Čolpa

Građanski savez (GS) smatra da Dodik svečanim postrojavanjem jedinice MUP RS pokušava propast sa sastanka u Beogradu kod Vučića i NATO vježbe u entitetu RS na planini Manjači staviti u drugi plan.

Naime, rezultat sastanka u Beogradu je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić označio Milorada Dodika kao osobu koja je opasnost za ekonomiju i ugled Srbije na međunarodnom planu, a NATO vježbe u entitetu RS dolaze nakon anti-NATO propagande Milorada Dodika i prošlogodišnjih prijetnji da NATO ne može uraditi vježbe na prostoru RS.

Stoga, mi u GS smatramo da je politika konflikta i neizvjesnosti koju vodi Milorad Dodik i kriminalni krugovi oko Dodika doživjela potpuni krah i ide prema potpunoj izolaciji kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom planu.

(Vijesti.ba)

24.09.2019.

BH. PARLAMENTARCI: KAKO UZIMATI PLATU, A NE RADITI NIŠTA

24.09.2019.

DINO MUSTAFIĆ : VALJA DODIKU PREKO RIJEKE

24.09.2019.

PROF. DR. IVO KOMŠIĆ O DEKLARACIJI SDA

PROF. DR. IVO KOMŠIĆ O DEKLARACIJI SDA

Hoće li Deklaracija SDA odvesti BiH u pakao, a jedan narod možda u nestanak?

HDZ i SNSD ne strahuju od deklariranih principa, nego od gubitka partnera za podjelu države, za njenu blokadu na putu ka EU i NATO-u, za organizirani i sistemski kriminal
Image result for ivo komsic fotos

Pri raspadu Jugoslavije, Parlament Republike BiH je donosio odluku o raspisivanju referenduma o osamostaljenju BiH, slijedeći Sloveniju i Hrvatsku, te zahtjeve međunarodne zajednice. Tada je Radovan Karadžić, ondašnji lider SDS-a, vodeće srpske partije u BiH, a ovdašnji ratni zločinac, zaprijetio s govornice Parlamenta da će legitimno pravo građana odlučivati o sudbini svoje države odvesti BiH u pakao, a jedan narod „možda“ u nestanak. Referendum je izglasan i proveden, i znamo što je slijedilo.

SDA, jedna od političkih stranaka u vlasti, zajedno s SNSD-om i HDZ-om BiH, donijela je na svome Kongresu Programsku deklaraciju. Reakcije na ovu Deklaraciju, s vodeće političke srpske i hrvatske strane, kako iznutra tako i izvana, veoma podsjećaju na ondašnje reakcije prema Referendumu. I sada se tvrdi da će istrajavanje na Deklaraciji odvesti BiH u pakao. Nedostaje prijetnja o eventualnom nestanku naroda. Razumljivo, jer sadašnje i ondašnje prilike nisu iste, ni političke, ni vojne, ni međunarodne. Tada je prijetnja bila utemeljena oružjem koje je JNA, po skrojenom ratnom planu, već bila rasporedila na strateškim tačkama blokade države i gradova. Napad na tekst Deklaracije SDA, retorika koja se koristi, javno mnijenje koje je proizvedeno preko državnih i stranačkih medija, proizveli su društveno stanje koje je slično onome iz devedesetih godina.

Izokrenute perspektive

Sličnost situacije i društvenog stanja je i u tome što se i danas izokreću perspektive i zamjenjuju teze kao i onda. Nije se Jugoslavija raspala zbog referenduma u BiH nego je referendum bio odgovor na raspad Jugoslavije, nije se BiH izdvajala iz Jugoslavije što je bila protiv te države, nego zbog toga što nije htjela biti u velikoj Srbiji kao zamjeni za Jugoslaviju. Nije BiH željela rat i počela rat, nego je ratni plan bio skrojen ranije i BiH je bila napadnuta…

Rezolucija SDA se prikazuje kao uzrok daljnje krize u BiH, kao bomba koja daje za pravo Dodiku i Čoviću da krenu u postupak totalne blokade države i u njenu disoluciju. Kao da se nalazimo na početku, kao da blokada ne traje već godinama, kao da se SNSD i HDZ tek spremaju za donošenje svojih rezolucija. Oni su to davno uradili i samo traže način da to provedu. Galama oko Deklaracije SDA treba da prikrije njihovu stalnu blokadu institucija države i njenog puta ka euroatlantskim integracijama. Napadom na Rezoluciju želi se legitimirati ono što već godinama provode SNSD i HDZ, sa svojim saveznicima.

Pri svemu tome, Rezolucija se ne osporava argumentima, ona se etiketira kao antidržavna, antinarodna jer ugrožava druga dva naroda. Deklaracija je „potpuno neprihvatljiva za opstojnost i stabilnost države BiH.“ Posebno je „neprihvatljiva za Hrvate jer se napušta princip jednakopravnosti svih naroda i građana“. „BiH je jedino moguća kao državna zajednica tri potpuno ravnopravna konstitutivna naroda. Deklaracija je organizirano političko, ideološko i medijsko nasilje“, tvrde iz Čovićevog HNS-a.

A što u Deklaraciji piše, za što se zalaže, o tome ni riječi. Postavlja se pitanje u čemu je problem, da li u programskim principima ili u tome što iza nje stoji stranka SDA. Mnoge opozicijske stranke zadnjih dvadesetak godina zalažu se za iste principe, odbacuju etno-nacionalni koncept uređenja države, žele republiku, građansku i demokratsku državu. SDP BiH je davne 2007. godine pokrenula izradu novog ustava, Ustava Republike BiH. Prijedlog Ustava je izradila ekspertna grupa pravnika koju su činili Sabrija Pojskić (nekadašnji ministar u saveznoj jugoslovenskoj vladi), Davor Vuletić (sadašnji poslanik u Parlamentu Federacije BiH), Faris Fehabović (sadašnji sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu) i Zvonko Mijan (sadašnji generalni sekretar Ustavnog suda BiH). U članu 1. tog Ustava, Obilježja države, piše:

„Po obliku vladavine država Bosna i Hercegovina je republika. Republika Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu Republika) jest demokratska, socijalna i sekularna država, koja funkcionira na načelu vladavine prava i koja kao najviše vrijednosti svoga ustavnog uređenja proglašava slobodu, pravdu, jednakost i politički pluralizam.

Politički poredak Republike je parlamentarni demokratski sistem.

Svi građani Republike i konstitutivni narodi jednakopravni su i imaju ista prava na cijeloj teritoriji Republike.“


Principi republike

Zašto bi nekome smetali principi republike, građanskog društva, demokratske pravne i sekularne države koja štiti ljudska i nacionalna prava? Sve demokratske države su republike jer je to državna forma koja omogućuje građanima sudjelovati u vlasti i kontrolirati vlast. Takva država omogućuje jednakost među ljudima, svim svojim građanima bez obzira kojem narodu pripadaju, koje su boje, vjeroispovijesti i kulture. U takvom uređenju ne postoji sukob temeljnih ljudskih prava i nacionalnih prava. Taj oblik države uključuje zaštitu kolektivnih prava sve do granice ugroženosti države. Vladavina prava je temelj države tako da su sankcije prema prekršiteljima jednake i pravedne. Nema diskriminacije, nema „naših ljudi“ koji su izvan zakona.

Kome smeta sekularna država, za koju se zalaže Deklaracija? Sve demokratske države, zasnovane na vladavini javnih zakona, sekularne su. Demokratska država mora funkcionirati po tim zakonima, a ne vjerskim. Božji zakoni su za vjernike i država im treba osigurati pravo na vjeru i njeno prakticiranje, ali izvan državnih institucija. Država se ne može prilagođavati vjerskim zakonima jer u njoj onda nema odgovornosti pred javnim zakonima. U Evropi ne postoji niti jedna vjerska država. Zašto sekularizam smeta u BiH ukoliko BiH treba biti dio Evrope?

24.09.2019.

PROČITAJTE ŠTA PIŠE U "SPORNOJ" DEKLARACIJI SDA!

PROČITAJTE ŠTA PIŠE U "SPORNOJ" DEKLARACIJI SDA!

Pročitajte šta piše u “spornoj” Deklaraciji SDA!


Image result for 7 kongres sda 2019

Na 7. Kongresu SDA, među ostalim je usvojena i deklaracija pod nazivom REFORMA USTAVA I JAVNE UPRAVE koja je izazvala provalu bijesa dijela političara iz reda hrvatskog i srpskog naroda.
U nastavku teksta objavljujemo konačnu verziju “sporne” deklaracije koja je jednoglasno usvojena na Kongresu SDA.

Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definirana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina sa tri nivoa vlasti: državni, regionalni i lokalni sa gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine.

Reforma postojećeg Ustava BiH

Podržat ćemo reforme koje su u interesu svih građana Bosne i Hercegovine i koje vode jačanju funkcionalne državne strukture. Sva buduća rješenja moraju zadovoljiti princip pune ravnopravnosti naroda i građana na svakom dijelu države Bosne i Hercegovine.

U prvoj fazi ustavnih reformi podržat ćemo amandmanske promjene postojećeg Ustava Bosne i Hercegovine koje osiguravaju usklađivanje Ustava sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uspostavljanje Vrhovnog suda kao institucije koja će garantirati jednake standarde za sve građane, osiguranje nadležnosti države u onim segmentima koji su uvjet za priključenje Bosne i Hercegovine NATO savezu i Evropskoj uniji, efikasno funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine i eliminiranje blokada u njihovom odlučivanju. Zalagat ćemo se za dosljednu implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U okviru toga, tražit ćemo da se do kraja implementiraju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o ravnopravnosti naroda kako bi se uspostavila simetrična rješenja u oba bosanskohercegovačka entiteta. Ovo posebno kada su u pitanju entitetski parlamenti i predsjednici odnosno potpredsjednici entiteta. Podržavmo ustavnu reformu entiteta Federacija BiH kojoj je cilj racionalizacija i efikasnije funkcioniranje vlasti.

Nećemo prihvatiti bilo kakve nove podjele, etničke, teritorijalne ili institucionalne. Razmatranje administrativno-teritorijalne reorganizacije Federacije BiH može biti razmatrano isključivo u okviru reorganizacije na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Reforma javne uprave

Naš cilj je država u funkciji općeg dobra, a odgovorna i efikasna administracija u službi građana. Kako bi javna uprava mogla još brže i kvalitetnije pružati usluge građanima i privrednim 6 subjektima, neophodan je nastavak reformi kako je to predviđeno strateškim usvojenim dokumentima.

24.09.2019.

ŠTA PIŠE U DEKLARACIJI SNSD-A O "SLOBODNOJ I SAMOSTALNOJ REPUBLICI SRPSKOJ" - DODIK I ČOVIĆ SVE SVOJE GREŠKE BACAJU NA BOŠNJAKE

ŠTA PIŠE U DEKLARACIJI SNSD-A O "SLOBODNOJ I SAMOSTALNOJ REPUBLICI SRPSKOJ" - DODIK I ČOVIĆ SVE SVOJE GREŠKE BACAJU NA BOŠNJAKE

Deklaracija Saveza nezavisnih socijaldemokrata "Republika Srpska - slobodna i samostalna budućnost i odgovornost", koja je podigla mnogo prašine u političkom životu u BiH, usvojena je na Petom saboru SNSD-a u Istočnom Sarajevu. Deklaracija je bez sumnje platforma na osnovu koje je Dodik najavio referendum 2018. godine ukoliko se RS ne vrate nadležnosti garantovane Daytonskim sporazumom i Ustavom BiH.

U tekstu Deklaracije stoji da je RS unijela u mirovne pregovore svoju teritoriju i vlast. To je bila polazna osnova i međunarodnopravna legalizacija rezultata međunacionalnih sukoba u BiH kao posljedica razaranja Jugoslavije.

To mora biti uvaženo i u uređivanju međusobnih odnosa za moguću budućnost. Dejtonski sporazum je, piše u Deklaraciji, stvorio BiH sastavljenu od dva entiteta sa ravnopravnim konstitutivnim narodima. Neustavno prekrajanje i dopisivanje Ustava BiH nametnutim odlukama visokih predstavnika, izazivali su krize u njenom funkcionisanju i budućnost BiH činile neizvjesnom.

"Federacija BiH kao teritorijalni entitet bošnjačkog i hrvatskog naroda nastala kao ratni savez za okončanje njihovog sukoba, pokazuje neodrživost bez institucionalno-pravne zaštite i ostvarivanja interesa Hrvata kao malobrojnijeg naroda", piše u Deklaraciji, čime se, zapravo, ponovo otvara priča o trećem entitetu.

U BiH, piše u ovom dokumentu, totalitarna svijest nije zamijenjena, već joj se prave surogati u kojoj može postojati samo jednonacionalna istina o proteklom ratu. Dalje, navodi se da je manipulacija brojem žrtava u Srebrenici opteretila odnose u BiH i regionu.

"Daytonska BiH je Ustavom predviđena kao složena država konfederalno- federalnog tipa sa samo deset jasno definisanih nadležnosti. Ustav BiH je nedvosmisleno odredio da 'sve državne funkcije i ovlaštenja koja nisu ovim Ustavom izričito dodijeljena institucijama Bosne i Hercegovine, pripadaju entitetima'. Daytonska BiH bi bila korisna za njene entiteta, koji bi tako uz svoje izvorne/ustavne nadležnosti imali i pripadajuća finansijska sredstva za ekonomsko-socijalnu odgovornost, kako to predviđa Ustav BiH", zapisano je u Deklaraciji.

Današnja BiH je, prema slovu Deklaracije, sa preko 70 institucija i 23.000 činovnika (umjesto samo 7 utvrđenih Ustavom BiH koji bi imali 3-4 hiljade zaposlenih), urušava poziciju cjelokupnog stanovništva, jer entiteti ne mogu ostvarivati svoje ustavne i zakonske obaveze i odgovornost.

"U mnogim analizama, domaćih i međunarodnih organizacija, konstatovana je nefunkcionalnost i neracionalnost Anti-Daytonske BiH, koja čini štetu RS. Ogromni su troškovi finansiranja nametnutih i izmišljenih institucija na nivou BiH, koje ne služe nikome, osim što vode ekonomskom iscrpljivanja oba entiteta. Uz to, neriješeni međunacionalni odnosi u FBiH, kočnica su cijeloj BiH na putu evropskih integracija", piše u Deklaraciji.

RS, piše dalje, nema pravo čekati dalje kršenje međunarodnog Daytonskog sporazuma i urušavanje prava RS što izvjesno vodi njenom nestanku, uz prazan sadržaj, a sve u ime navodnih evroatlantskih integracija. Održavanje neizvjesne budućnosti BiH ne može biti put RS.

"Pravni sistem RS je usklađen sa Daytonskim sporazumom i omogućava legitiman i legalan način izjašnjavanja na referendumu o narušenom statusu, odnosno o striktnoj primjeni Ustava BiH. Novim Ustavom RS treba potvrditi i odbraniti svoju ustavnopravnu poziciju određenu Daytonskim sporazumom i njegovim aneksima, čime će se ostvariti i član 3. njenog sadašnjeg Ustava, po kome 'Republici pripadaju sve državne funkcije i nadležnosti osim onih koje su Ustavom Bosne i Hercegovine izričito prenesene na njene institucije'".

Ukoliko do kraja 2017. godine ne bude vidljivih procesa i mjerljivih rezultata uspostavljanja pozicija Republike Srpske u skladu sa Aneksom 4. Daytonskog mirovnog sporazuma, Narodna Skupština RS treba u toku 2018. godine raspisati referendum o samostalnom statusu Republike Srpske, čime se ova Deklaracije i završava.
24.09.2019.

DRAGANU ČOVIĆU 2015. GODINE NIJE SMETALA DODIKOVA DEKLARACIJA O SAMOSTALNOJ REPUBLICI SRPSKOJ

DRAGANU ČOVIĆU 2015. GODINE NIJE SMETALA DODIKOVA DEKLARACIJA O SAMOSTALNOJ REPUBLICI SRPSKOJ


Image result for Čoviću 2015. godine nije smetala Dodikova deklaracija o samostalnoj Republici Srpskoj


Nijedan funkcioner Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH, stranke koja se posljednjih nekoliko dana buni zbog Deklaracije SDA u kojoj se zalaže za građansko uređenje BiH, nije se 2015. godine pobunio protiv usvojene Deklaraciji SNSD-a o "slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj".

"Ovakva deklaracija je osobito neprihvatljiva za Hrvate koji se dugi niz godina u svim razgovorima s partnerima s bošnjačke strane bore za jedan od najvažnijih temelja države - jednakopravnost svih naroda i građana. Ovom deklaracijom SDA pokazuje potporno suprotan smjer", navedeno je u reakciji Hrvatskog narodnog sabora (HNS), na čijem čelu se nalazi predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Slična reakcija HNS-a, odnosno HDZ-a BiH, izostala je 2015. godine kada je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na petom Kongresu SNSD-a usvojio deklaraciju naslovljenu "Republika Srpska - slobodna i samostalna budućnost i odgovornost".

Podsjećanja radi, u Deklaraciji SNSD-a iznesene su kontroverzne teze o tome da bosanskohercegovački entitet RS do kraja 2018. godine treba raspisati referendum o samostalnom statusu RS-a ukoliko se ovom administrativno-teritorijalnom subjektu u sastavu BiH ne vrate nadležnosti garantovane Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH.

Od ranije je poznato da su lideri HDZ-a BiH i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u bliskim političkim odnosima. To je nedavno demonstrirano i kada je Milorad Dodik u svojstvu člana Predsjedništva BiH proglasio izgradnju Pelješkog mosta vitalnim interesom entiteta RS, što je izazvalo žestoke reakcije opozicije u RS-u.

U mandatu od 2015. godine, koji zbog SNSD-ovih blokada državnih institucija i odbijanja poštivanja zakona koji se odnose na NATO traje i danas, Čovićev HDZ štitio je i interese SNSD-a. Lider HDZ-a jednom je prilikom izjavio i kako njegova stranka u Vijeću ministara BiH štiti, ne samo interese Hrvata, već i interese Srba. Ova izjava izazvala je žestoke reakcije stranaka koje čine vlast na državnom nivou, a koje dolaze s teritorije RS-a.

HNS je Programsku deklaraciju SDA nazvao dokazom "organiziranog političkog, ideološkog i medijskog nasilja nad Hrvatima u BiH" pozivajući političke predstavnike Bošnjaka da izmijene Ustav BiH i Izborni zakon BiH "kako bi se osiguralo pravo legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda" pri tome poručujući da BiH na to "obvezuju presude sudova i upozoravaju evropski dužnosnici".

Evropska komisija se već izjasnila o koracima koje BiH mora ispuniti ukoliko želi dobiti preporuku za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Samo neki od tih koraka su "osigurati da se izbori provode u skladu s evropskim standardima", "uvođenje klauzule koja bi državi nakon pristupanja omogućila privremeno ostvarivanje nadležnosti drugih nivoa vlasti s ciljem sprečavanja kršenja pravne stečevine EU", "uspostavljanje pravosudnog tijela kojem je povjereno osiguranje dosljednog tumačenja zakona u cijeloj Bosni i Hercegovini", "osiguranje jednakost i nediskriminacija građana, posebno rješavanjem presude Evropskog suda za ljudska prava (Sejdić-Finci)" i "osiguranje da se sva upravna tijela kojima je povjerena provedba pravne stečevine temelje samo na profesionalizmu i uklanjanju prava veta u donošenju odluka, u skladu s pravnom stečevinom".

HDZ BiH, koji se poziva na upozorenja evropskih dužnosnika, još uvijek se nije javno izjasnio o tome da li je spreman ispoštovati uslove Evropske komisije posebno u dijelovima koji vode jačanju države, a slabljenju nižih nivoa vlasti. SNSD je već ranije poručio kako za njih nije prihvatljivo ukidanje prava veta i prijenos nadležnosti na državu.
U Programskoj deklaraciji SDA upravo se promovišu principi "uklanjanja etničkih i entitetskih blokada i mehanizama veta", "supremacija države nad ostalim nivoima vlasti", "implemetacija presuda Evropskog suda za ljudska prava" i "uspostavljanje Vrhovnog suda kao institucije koja će garantirati jednake standarde za sve građane".

Što se tiče termina "Republika Bosna i Hercegovina", SDA je i u ranijoj Programskoj deklaraciji iz 2015. godine navela kako se zalaže za ideju da se kroz izmjene Ustava BiH definira kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina sa tri nivoa vlasti: državni, regionalni i lokalni sa gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine.

Dakle, HDZ-u BiH ove odredbe u Programskoj deklaraciji SDA nisu smetale 2015. godine s obzirom na to da je politička situacija tada bila takva da stranci Dragana Čovića nije odgovaralo da ove odredbe u trenutku usvajanja koristi u dnevnopolitičke svrhe
Zanimljivo je i što se upravo Dragan Čović 2016. godine zalagao za ideju reorganizacije Bosne i Hercegovine, odnosno jačanje države. On je tada isticao da je potrebno ciljano graditi četiri federalne jedinice kako bi se izbjeglo to "Hrvati, Bošnjaci, Srbi".

"Dakle, upravo treba da gradimo četiri federalne jedinice i naravno da će jedna od te četiri federalne jedinice, kako god slagali ove brojeve, biti bošnjački većinska ili hrvatski većinska ili srpski većinska. Tražimo rješenja koja neće na bilo koji način sugerisati novu podjelu i novu blokadu, nego baš obrnuto. To sve sada imamo i moramo promijeniti", kazao je Čović.

Stav SDA tada je javno iznijela potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović koja je kazala kako teritorijalni preustroj podržava samo na prostoru cijele BiH i da su u tom pogledu iz SDA jasno kazali da BiH u budućnosti vide kao državu multietničkih regija ustanovljenih na principima na kojima se ustanovljavaju regije u Evropi.
24.09.2019.

VAHIDA DJEDOVIĆ : LJUDI U BiH ŽIVE ŽIVOTOM KAKAV IM SE NAMEĆE

24.09.2019.

SELEKTOR ROBERT PROSINEČKI SAOPŠTIO SPISAK IGRAČA ZA FINSKU I GRČKU : POVRATAK HAJROVIĆA, JAJALA I HODžIĆA - MESSI PROGLAŠEN ZA NAJBOLJEG IGRAČA SVIJETA PREMA IZBORU FIFA-E

Selektor Prosinečki saopštio spisak igrača za Finsku i Grčku : Povratak Hajrovića, Jajala i Hodžića:


Selektor nogometne reprezentacije BiH Robert Prosinečki saopštio je spisak igrača na koje računa u oktobarskim utakmicama protiv Grčke i Finske.

Popularni Žuti je ranije najavio neke promjene na spisku, danas je to i zvanično potvrđeno. U nacionalni tim je vratio tri igrača – Izeta Hajrovića, Matu Jajala i Armina Hodžića.

Za naredne mečeve Prosinečki je pozvao sljedeće igrače:

Golmani: Ibrahim Šehić (Erzurumspor), Kenan Pirić (Maribor) i Jasmin Burić (Hapoel Haifa)

Odbrana: Sead Kolašinac (Arsenal), Toni Šunjić (Dinamo Moskva), Ermin Bičakčić (Hoffenheim), Ervin Zukanović (Al Ahli), Eldar Ćivić (Ferencvaroš), Marko Mihojević (Erzegbirige), Zoran Kvržić (Rijeka) i Adnan Kovačević (Korona Kielce).

Vezni red: Stjepan Lončar (Rijeka), Muhamed Bešić (Sheffield United), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanić (Juventus), Elvis Sarić (Al Ahli), Rade Krunić (AC Milan), Haris Duljević (Nimes Olympique), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Mato Jajalo (Udinese) i Izet Hajrović (Dinamo).

Napad: Edin Džeko (Roma), Riad Bajić (Konyaspor), Edin Višća (Basaksehir), i Armin Hodžić (Vidi MOL).

Protiv Finske u sklopu 7. kola kvalifikacija za EP naša reprezentacija igra 12. oktobra u Zenici, a tri dana kasnije gostuje u Atini.


///////////////////////

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
89214050

Powered by Blogger.ba