Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

29.08.2019.

DANIEL SERWER: POŽELJAN JAČI ANGAŽMAN SAD-A U BiH

Serwer: Poželjan jači angažman SAD-a u BiH, Vučić sjedi na tri stolice

Serwer: Poželjan jači angažman SAD-a u BiH, Vučić sjedi na tri stolice
Foto: Vijesti.ba

Milorad Dodik odlučan je da uruši državu BiH, mada baš i nisam siguran šta u praksi zapravo znači njegova najava da će se RS povući iz pojedinih institucija, ali to bi zasigurno otežalo njihov efikasan rad.

Poručio je ovo u razgovoru za Vijesti.ba američki analitičar i profesor na Univerzitetu "Johns Hopkins" u Washingtonu Daniel Serwer.

Da bi, kaže, mogao govoriti o eventualnom povećanom američkom angažmanu na području zapadnog Balkana, prethodno bi morao steći uvid u politiku koja je za takvo nešto neophodna SAD-u.

- Ako ta politika uključuje razmjenu teritorije na Kosovu po principu etničke podjele, usprotivio bih se povećanom američkom angažmanu, jer bi to destabilizovalo Bosnu i Makedoniju, a Putinu bi dalo veliki poklon u Gruziji, Moldaviji i Ukrajini. Međutim, ako bi ta politika podrazumijevala odlučnost da BiH postane funkcionalna država koja može ispunjavati uvjete za članstvo u EU, rado bih je podržao - rekao je Serwer.

Kratko se osvrnuo i na nedavnu posjetu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Njujorku, gdje se sastao s američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom.

Vučić, smatra naš sagovornik, sjedi na dvije, pa čak i na tri stolice, ako se tu ubroji i Peking.

- Vučić nastoji Sjedinjene Američke Države i dalje ostaviti u čvrstom uvjerenju kako je on dio rješenja, a ne dio problema na Balkanu - ocjenjuje Serwer.

Na kraju je prokomentarisao i riječi srbijanskog predsjednika da nikada neće staviti svoj potpis koji bi značio da Albanci dobiju sve, a Srbija ništa.

- Čemu bi se Vučić mogao nadati priznavanjem Kosova? Pa prvo i najvažnije - uklanjanju inače nepremostive prepreke za članstvo u EU - naglašava Serwer.

Podsjeća da su Njemačka i nekoliko drugih država članica EU jasno poručile kako neće ratificirati članstvo Srbije bez potpune i nepovratne normalizacije odnosa s Kosovom.

- Ako Srbija, kao što je to i planirala, bude čekala da se u potpunosti kvalifikuje za članstvo u EU, onda ništa ni ne može očekivati zauzvrat za normalizaciju odnosa s Kosovom - zaključuje Serwer u razgovoru za Vijesti.ba.

 

D.K.

(Vijesti.ba)


///////////////////////


/////////////////////////


/////////////////////

29.08.2019.

PRVA ODLUKA PRED UN KOMITETOM: IZVINJENJE I ODŠTETE ZA ŽRTVE RATNOG SILOVANJA

Izvinjenje i odšteta za žrtve ratnog silovanja

Izvinjenje i odšteta za žrtve ratnog silovanja
Ilustracija
Prva odluka pred UN Komitetom protiv torture u kojoj se odlučivalo o predstavci žrtve seksualnog nasilja donesena je prvi put protiv Bosne i Hercegovine.

U novembru 2017. godine preživjela žrtva ratnog seksualnog nasilja iz BiH, zastupana od nevladine organizacije TRIAL International, UN Komitetu protiv torture podnijela je predstavku protiv Bosne i Hercegovine.

Predstavka se odnosila na neuspjeh bh. vlasti da ispune Konvencijom preuzete obaveze i žrtvi ratnog seksualnog nasilja omoguće efektivno i provodivo pravo na adekvatnu i pravednu naknadu, kao i što potpuniju rehabilitaciju.

Navedenom odlukom Komitet nalaže Bosni i Hercegovini da joj se isplati naknada štete, te u što kraćem roku osigura pružanje odgovarajuće i besplatne medicinske i psihološke pomoći.

Također, naloženo je da se preživjeloj osigura javno službeno izvinjenje.

U odluci se, također, navodi da Bosna i Hercegovina mora uspostaviti efektivni sistem reparacija na državnom nivou kako bi se pružili svi oblici reparacije žrtvama ratnih zločina, uključujući žrtve seksualnog nasilja, te pripremiti i usvojiti okvirni zakon koji bi jasno definisao kriterije za sticanje statusa žrtve ratnih zločina, uključujući seksualno nasilje i utvrdio koja su specifična prava zajamčena žrtvama u cijeloj državi.

- Ovu odluku smatramo revolucionarnom ne samo na nivou naše države nego i globalno, jer je ovo prva odluka pred ovim tijelom u kojoj se odlučivalo o predstavci žrtve ratnog seksualnog nasilja, te prva odluka Komiteta o predstavci pojedinca kojom se ispituje primjenjivost zastarnih rokova na zahtjeve za naknadu štete u predmetima mučenja - ističe Adrijana Hanušić Bećirović, viša pravna savjetnica TRIAL International u BiH.

Ona nadalje pojašnjava kako je UN Komitet s jedne strane osudio propust Bosne i Hercegovine da usvoji zakonodavstvo i razvije praksu izvršenja koji omogućava da se dosuđena naknada štete, poput one dosuđene u krivičnom postupku, zaista i naplati.

- S druge strane, ovo je prvi put da se jedno međunarodno tijelo za zaštitu ljudskih prava izjasnilo o praksi primjene zastarnih rokova na zahtjeve za naknadu štete žrtava mučenja u BiH tako što je osudilo ovu praksu napominjući da se zbog kontinuirane traume s kojom žrtve torture žive nakon pretrpljenog mučenja, zastarni rokovi ne bi smjeli primjenjivati, jer se time žrtvama uskraćuje pravo na naknadu i rehabilitaciju koja im je potrebna, a država propušta provesti svoju obavezu iz člana 14 Konvencije, ostavljajući žrtvu seksualnog nasilja bez pravedne i adekvatne naknade štete - navodi Hanušić Bećirović.

Pravna pomoć preživjeloj žrtvi ratnog seksualnog nasilja je započela u krivičnom postupku pred Sudom BiH što je rezultiralo time da je to bio drugi slučaj u kojem je (u junu 2015. godine) dosuđen imovinskopravni zahtjev u krivičnom postupku u BiH, u iznosu od 30.000 KM.

S obzirom da počinitelj nije imao imovine i da dosuđeni iznos nije bilo moguće naplatiti, izvršni postupak se nije mogao provesti do kraja.

Obzirom da u BiH ne postoji Fond iz kojeg bi se u ovakvim situacijama automatski osigurala naplata dosuđenog iznosa, jedina mogućnost koja bi žrtvi nakon neuspješno provedenog izvršnog postupka teoretski preostala bila bi pokretanje parničnog postupka kako bi se utvrdila supsidijarna tj. dodatna odgovornost entiteta i države za naknadu pričinjene štete.

Međutim, odlukom Ustavnog suda BiH iz 2014. godine zauzet je stav da se na tužbene zahtjeve za naknadu štete u parničnim postupcima usmjerenih protiv entiteta i države, primjenjuju zastarni rokovi od tri do pet godina iz Zakona o obligacionim odnosima, te se ovakvi tužbeni zahtjevi od donošenja odluke Ustavnog suda BiH odbijaju pred domaćim sudovima, zbog čega je žrtva, obzirom i na činjenicu neprovodivosti presude iz krivičnog postupka ostala bez efektivnog pravnog lijeka za ostvarivanje naknade štete.

Značajnu podršku prilikom podnošenja ove predstavke pred UN Komitetom protiv torture pružile su Britanska ambasada u Sarajevu, dugogodišnji partner u radu TRIAL Internationala, kao i međunarodna nevladina organizacija Amnesty International, saopćeno je iz TRIAL Internationala u BiH.

(Vijesti.ba / FENA)

29.08.2019.

HOĆE LI BITI NOVCA?

29.08.2019.

WIGEMARK: MOJA PREPORUKA JE DA BiH IDE U VANREDNE IZBORE


///////////////////////////


///////////////////////////

29.08.2019.

ŽELJKO KOMŠIĆ : POVELJA KULINA BANA JE POTVRDA POSTOJANJA NAŠE DRŽAVE

Komšić: Povelja Kulina bana je potvrda postojanja naše države

Komšić: Povelja Kulina bana je potvrda postojanja naše države
Željko Komšić

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić obratio se danas u centralnom programu manifestacije '830 godina Povelje Kulina bana' - Park Kulina bana u Zenici.

Njegovo obraćanje prenosimo u nastavku:  


Dragi Zeničani, dragi građani Bosne i Hercegovine;
 
Čast mi je i zadovoljstvo da Vam se u svojstvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, mogu obratiti povodom obilježavanja 830-te godišnjice nastanka Povelje Kulina bana, Povelje prvog značajnijeg vladara srednjovjekovne države Bosne, i jedne od najznačajnijih ličnosti u hiljadugodišnoj povijesti naše domovine.
 
Nekako se, a nije jasno ni zašto, uvriježilo u političkom, medijskom i svakom drugom govoru, govoriti da je današnji dan 29.avgusta, dan kada je naša država, nastankom Povelje Kulina bana, dobila svoj rodni list. Historičar nisam, ali usuditi ću se i na ovom mjestu reći da, 29.avgust 1189.godine i nastanak Povelje Kulina bana nije rodni list naše države Bosne i Hercegovine, nego snažno, materijalno, odnosno pisano svjedočanstvo o postojanju naše države i prije samog nastanka Povelje. Današnji dan nije dan rođenja, nego dan potvrde, ne samo o postojanju države, nego i svjedočanstvo o njenoj onovremenoj zrelosti i sposobnosti da bude svoja i ničija drugo do svoja.
 
Nije tog dana prije 830.godina srednjovjekovna država Bosna naprasno nastala, pa odmah po rođenju bila u stanju, kao institucija, sklapati ugovore sa drugim državama. Ona je dakle i prije toga postojala i razvijala se, institucionalno, ekonomski, kulturološki i demografski, upravo do tog stepena suverenosti koji je demonstriran 29.avgusta 1189.godine.
 
Nastanak Povelje Kulina bana, koja je pomenimo i to, pisana autentičnim bosanskim pismom bosančicom, govori o snazi tadašnje države Bosne, koja je iako raspeta između istoka i zapada, našla svoje mjesto pod nebom, i ne samo da ga je našla, nego je tada bila u mogućnosti da drugoj državi, u tome slučaju dubrovačkoj, i njenim trgovcima garantira slobodu trgovine, slobodan i nesmetan prolaz trgovaca. Bila je dakle u stanju da garantira sigurnost onima koji ovdje dolaze da posluju i sarađuju.
 
Šta nam to govori drugo do osim o stabilnosti koja je tada u takvim uslovima uspostavljena, o stabilnosti i sigurnosti, o onome čemu mi i danas težimo, što je nužan preduslov bilo kakvog ekonomskog napretka i saradnje, kako unutar države tako i saradnje sa drugim državama iz regiona i svijeta. Zato sa divljenjem možemo danas gledati na ban Kulinovu garanciju dubrovačkim trgovcima i dubrovačkoj državi, garanciju iz koje izvire samopouzdanje i osjećaj moći.
 
Ipak, za bilo kakvu saradnju, potrebno je najmanje dvoje. Srednjovjekovna država Bosna bila je potrebna onakvom Dubrovniku, a onakav Dubrovnik je bio potreban Bosni. Kao prvi susjedi, Bosna i Dubrovnik naslanjali su se jedni na druge. Naravno, ne iz neke pretjerane ljubavi, nego kao dvije države iz obostranog interesa. Nisu, kao što se to, nažalost, danas i suviše često ovdje dešava, podrivali jedni druge, gledajući ko će kome nanijeti veću štetu, ko će koga prevariti i posegnuti za onim što mu ne pripada, nego su predvođene svojim vođstvom radile ono što su najbolje u tome trenutku mogle.
 
Tako je postavljen temelj napretka i jedne i druge države. Nikada srednjovjekovna Bosna ne bi u daljnjoj svojoj historiji uspjela da razvije saradnju i uspostavi odnose sa većim silama, da u svojoj ranijoj fazi postojanja, sa dubrovačkom republikom nije stvari postavila na zdrave noge, niti bi se Dubrovnik razvio do trgovačke sile da sa svojim prvim susjedom, odnose nije regulisao upravo na onaj način kako je to zapisano u Povelji čije obilježavanje danas proslavljamo.
 
Zato danas i mi u Bosni i Hercegovini i naši susjedi još uvijek imamo šta naučiti iz ove Povelje. Otvorenost koja je krasila Kulinovu Bosnu i danas može i mora biti putokaz. Mi u Bosni i Hercegovini, danas ponovo moramo biti spremni na svaki oblik saradnje koji je u interesu države Bosne i Hercegovine i njenih građana, kako bi bili dio svjetskih tokova, i mi ćemo to biti, jer ovaj naš narod, bosanski, je pitom narod. Narod kojemu ne treba puno više od iskazivanja elementarnog poštovanja njega i njegove države, da bi saradnja bila moguća. Zato se moramo boriti za onakvu državu Bosnu i Hercegovinu, koja će svima koji u njoj žive i koji u nju dolaze da ostvaraju saradnju, biti stabilna i sigurna, za državu koja će biti spremna na NATO i na to, da bude tamo gdje god je takve procese potrebno pomoći.
 
To možemo postići samo integracijom u sigurnosni sistem država kojima je u prvom redu interes mir u svijetu, jer bez mira nema ni saradnje, niti napretka i blagostanja za bilo koga.
 
Ne smijemo i nećemo sebi dopustiti da ostanemo izvan tih tokova, jer bi to značilo i historijsku izdaju i izdaju naše historije o kojoj između ostalog govori i Povelja Kulina bana. Bili smo i ostati ćemo na pravoj strani historije, a nikada i nipošto sa onima koji žele nered i haos. Takvi su na pogrešnoj strani, uvijek su bili i uvijek će biti. Civilizacija se piše imenom Bosne.

Hvala Vam.


(Vijesti.ba)

29.08.2019.

HISTORIJSKA PRESUDA: FILM "PRAVDA": HERCEG-BOSNA - ZLOČINAČKI PROJEKT PRESUĐEN U HAGU


/////////////////////////


/////////////////////////////


/////////////////////////////////

Institut za nestale osobe BiH

Još uvijek se traga za više od 7.000 nestalih

29.08.2019.

PRAZNE PRIJETNJE: SVE INSTITUCIJE BiH MOGU FUNKCIONIRATI BEZ MILORADA DODIKA

29.08.2019.

OD SOLITERA DO SOLITERA I GDJE DALJE

29.08.2019.

SUSPENDOVAN PARLAMENT VELIKE BRITANIJE

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
89240777

Powered by Blogger.ba